Europejski Zielony Ład, czyli jak Unia Europejska zamierza uczynić z Europy pierwszy neutralny kontynent dla klimatu?

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2024.88.1.19

Keywords:

European Green Deal, European Climate Law, “Fit for 55” package, climate neutrality, greenhouse gas emissions, climate policy

Abstract

THE EUROPEAN GREEN DEAL, OR HOW DOES THE EUROPEAN UNION INTEND TO MAKE EUROPE THE FIRST CLIMATE-NEUTRAL CONTINENT?


The research aim of the paper is to analyze the objectives of the European Union (EU) climate policy and the instruments for their implementation, as well as to present the challenges on the way to achieving climate neutrality by the EU. In 2015, during the 21st UN Climate Change Conference in Paris, an agreement was agreed, the purpose of which is to limit global warming, aiming, among other things, for limiting the increase in global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels, and preferably to no more than 1.5°C. All EU Member States have ratified the above agreement, while agreeing to take action to make the EU the world’s first climate-neutral economy and society by 2050. To achieve this, the “European Green Deal” strategy was adopted, followed by the European Climate Law and the “Fit for 55” package of legislative proposals. In addition, a more ambitious EU climate target for 2030 has been agreed, namely a reduction of net greenhouse gas emissions by at least 55% compared to 1990 levels. Based on this, the following research hypothesis should be put forward, assuming that if all initiated projects, climate programs and mechanisms are fully implemented, the EU will become the first climate neutral continent by 2050. The first part of the article focuses on the goals of the European Green Deal and their implementation. The second part discusses the assumptions of European Climate Law and the elements of the “Fit for 55” package, as well as presents the most important financial instruments of the EU climate policy. The third part contains an analysis of the challenges standing in the way of the EU achieving climate neutrality by 2050, including the COVID-19 pandemic and the Russian aggression against Ukraine.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Olesia Tkachuk, Jagiellonian University, Poland

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji. Adiunkt w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka monografii Rosja wobec wymiaru wschodniego Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej w latach 2004-2022 (2023) oraz cyklu artykułów na temat integracji europejskiej, bezpieczeństwa europejskiego i konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim.

References

Borkowski P., Europejski Zielony Ład jako narzędzie modernizacji i legitymizacji projektu europejskiego, „Sprawy Międzynarodowe” 2021, vol. 74, nr 3, https://doi.org/10.35757/SM.2021.74.3.02. DOI: https://doi.org/10.35757/SM..2021.74.3.02
Google Scholar

Cesarski M., Nowy Europejski Bauhaus na opamiętanie – modernizm przeciw pandemii COVID-19, czy tylko?, „UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2022, nr 2(23), https://doi.org/10.15584/johass.2022.2.7. DOI: https://doi.org/10.15584/johass.2022.2.7
Google Scholar

COVID-19 and Europe’s Environment: Impacts of a Global Pandemic, European Environment Agency, 5 XI 2020, [online] https://www.eea.europa.eu/publications/covid-19-and-europe-s/covid-19-and-europes-environment.
Google Scholar

Dupont C., Oberthür S., Homeyer I. von, The Covid-19 Crisis: A Critical Juncture for EU Climate Policy Development?, „Journal of European Integration” 2020, vol. 42, nr 8, https://doi.org/10.1080/07036337.2020.1853117. DOI: https://doi.org/10.1080/07036337.2020.1853117
Google Scholar

Environmental Impacts of the War in Ukraine and Prospects for a Green Reconstruction, OECD, 1 VII 2022, [online] https://www.oecd.org/ukraine-hub/policy-responses/environmentalimpacts-of-the-war-in-ukraine-and-prospects-for-a-green-reconstruction-9e86d691/.
Google Scholar

EU4Climate Project, United Nations Development Programme – Ukraine, [online] https://www.undp.org/ukraine/projects/eu4climate-project.
Google Scholar

European Commission, Climate Action. Modernisation Fund, [online] https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-funding-climate-action/modernisation-fund_en.
Google Scholar

European Council, Council of the European Union, Infographic – How Is the EU Financing the Transition to Climate Neutrality?, press release, 23 XI 2023, [online] https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/financing-climate-transition/.
Google Scholar

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r. Inwestowanie w przyszłość neutralną dla klimatu z korzyścią dla obywateli, Bruksela, 17 września 2020 r., COM(2020) 562 final.
Google Scholar

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Budując Europę odporną na zmianę klimatu – nowa Strategia w zakresie przystosowania do zmiany klimatu, Bruksela, 24 lutego 2021 r., COM(2021) 82 final.
Google Scholar

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejski Zielony Ład, Bruksela, 11 grudnia 2019 r., COM(2019) 640 final.
Google Scholar

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia, Bruksela, 14 października 2020 r., COM(2020) 662 final.
Google Scholar

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy, Bruksela, 11 marca 2020 r., COM(2020) 98 final.
Google Scholar

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego, Bruksela, 20 maja 2020 r., COM(2020) 381 final.
Google Scholar

Komisja Europejska, REPowerEU w skrócie, [online] https://commission.europa.eu/strategyand-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-andsustainable-energy-europe_pl#kolejne-dzia%C5%82ania.
Google Scholar

Komisja Europejska, Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczące kulturowego wymiaru zrównoważonego rozwoju w działaniach UE, Bruksela, 9 grudnia 2022 r., COM(2022) 709 final.
Google Scholar

Komisja Europejska, Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Przyspieszenie transformacji w kierunku neutralności klimatycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu Europy.
Google Scholar

Sprawozdanie z działań UE na rzecz klimatu za 2022 r., Bruksela, 26 października 2022 r., COM(2022) 514 final.
Google Scholar

Komisja Europejska, UE w 2022 r. Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej, Luksemburg 2023, https://doi.org/10.2775/903201.
Google Scholar

Leyen U. von der, Unia, która mierzy wyżej. Mój program dla Europy. Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej (2019-2024), [online] https://commission.europa.eu/
Google Scholar

system/files/2020-04/political-guidelines-next-commission_pl.pdf.
Google Scholar

Medinilla A., Dekeyser K., Karaki K., Promoting a Global Green Transition Following the Russian Invasion of Ukraine. The External Dimensions of the European Green Deal, 2022, ECDPM. Discussion Paper, nr 325.
Google Scholar

Montesi C., „Green Recovery” at the Heart of the EU’s COVID-Response, European Commission, 15 VII 2020, [online] https://ec.europa.eu/newsroom/intpa/items/683412/en.
Google Scholar

Oksińska B., Kowalski: zlikwidować handel emisjami CO2, „Rzeczpospolita” 2020, 17 III, [online] https://energia.rp.pl/energetyka-zawodowa/art17019341-kowalski-zlikwidowachandel-emisjami-co2.
Google Scholar

Oroschakoff K., Mathiesen K., How the EU’s Green Deal Survived the Coronavirus Pandemic, „Politico” 2020, 17 XII, [online] https://www.politico.eu/article/how-eu-climatechange-promises-survived-the-coronavirus-plague/.
Google Scholar

Paris Agreement, United Nations Framework Convention on Climate Change, 12 XII 2015, [online] https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf.
Google Scholar

Rada Europejska, Rada Europejska, 10-11 grudnia 2020, 21 IV 2022, [online] https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2020/12/10-11/.
Google Scholar

Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, „Gotowi na 55”, 10 XI 2023, [online] https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/.
Google Scholar

Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, „Gotowi na 55”. Jak UE chce zreformować opodatkowanie energii? – infografika, 11 X 2023, [online] https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/fit-for-55-energy-taxation/.
Google Scholar

Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Reforma systemu handlu uprawnieniami do emisji, 6 XII 2019, [online] https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/climate-change/reform-eu-ets/.
Google Scholar

Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Strategia „Od pola do stołu”, 11 X 2023, [online] https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/from-farm-to-fork/.
Google Scholar

Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Unijna polityka przemysłowa, 14 XI 2023, [online] https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eu-industrial-policy/.
Google Scholar

Rada Unii Europejskiej, „Gotowi na 55”. Rada przyjmuje kluczowe akty pozwalające zrealizować cele klimatyczne na 2030 r., komunikat prasowy, 25 IV 2023, [online] https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2023/04/25/fit-for-55-counciladopts-
Google Scholar

key-pieces-of-legislation-delivering-on-2030-climate-targets/.
Google Scholar

Rada Unii Europejskiej, „Gotowi na 55”. Rada przyjmuje rozporządzenie o emisjach CO2 z nowych samochodów osobowych i dostawczych, komunikat prasowy, 28 III 2023, [online] https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2023/03/28/fit-for-55-counciladopts-regulation-on-co2-emissions-for-new-cars-and-vans/.
Google Scholar

Rada Unii Europejskiej, Rada przyjmuje europejskie prawo klimatyczne, komunikat prasowy, 2 8 VI 2021, [online] https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2021/06/28/council-adopts-european-climate-law/.
Google Scholar

Siddi M., The European Green Deal. Assessing Its Current State and Future Implementation, Helsinki 2020, FIIA Working Paper, 114.
Google Scholar

Sikora A., European Green Deal – Legal and Financial Challenges of the Climate Change, „ERA Forum” 2021, vol. 21, https://doi.org/10.1007/s12027-020-00637-3. DOI: https://doi.org/10.1007/s12027-020-00637-3
Google Scholar

Sójka A.J., Europejski Zielony Ład – Unia Europejska od zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa środowiskowego do ekologizmu, „Studia Administracji i Bezpieczeństwa” 2022, nr 12, https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.9683. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.9683
Google Scholar

Trusewicz I., Węgry na atomowym pasku Rosji. Wielki kredyt Kremla dla elektrowni atomowej, „Rzeczpospolita” 2023, 12 VII, [online] https://energia.rp.pl/atom/art38727091-wegryna-atomowym-pasku-rosji-wielki-kredyt-kremla-dla-elektrowni-atomowej.
Google Scholar

Ukraine, EU4Climate, [online] https://eu4climate.eu/ukraine/.
Google Scholar

Published

2024-07-01

How to Cite

Tkachuk, Olesia. 2024. “Europejski Zielony Ład, Czyli Jak Unia Europejska Zamierza Uczynić Z Europy Pierwszy Neutralny Kontynent Dla Klimatu?”. Politeja 21 (1(88/1):325-41. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2024.88.1.19.

Issue

Section

Część 3. Reforma polityki imigracyjnej, azylowej, kontroli granic zewnętrznych otraz polityki klimatycznej UE (2015-2023)