Wstęp

Kulturowe aspekty wojny / Człowiek. Dziecko z doświadczeniem migracji

Authors

References

Keegan, J. 1998. Historia wojen (G. Woźniak, tłum.), Warszawa.

Zielińska, M. 2018. Wojna, trauma i kultura, Teksty Drugie, 4, 7–11.

Długosz, P., Kryvachuk, L., Izdebska-Długosz, D. (2022). Uchodźcy wojenni z Ukrainy – życie w Polsce i plany na przyszłość, Lublin.

Published

2023-08-17

How to Cite

Mazur, W., Weżgowiec, B., & Łosiak-Pilch, J. (2023). Wstęp: Kulturowe aspekty wojny / Człowiek. Dziecko z doświadczeniem migracji. Intercultural Relations, 7(1(13). Retrieved from https://journals.akademicka.pl/relacje/article/view/5182