“Moods of Foreign Nationalities”

Police Records on Social and Religious Life in the Lemko Region – Gorlice and Jaslo Counties (1922-1939) (in Lemko language)

Authors

  • Natalia Małecka‑Nowak Przewodnicząca Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w Gorlicach

Author Biography

Natalia Małecka‑Nowak, Przewodnicząca Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w Gorlicach

Łemkowska aktywistka, od 2014 r. związana ze Stowarzyszeniem „Ruska Bursa” w Gorlicach, od 2020 w funkcji przewodniczącej zarządu. Współtworzy rusińskie media, przede wszystkim LEM.fm – pierwsze łemkowskie radio oraz portal informacyjny www.lem.fm, publikuje również m.in. w gazecie „Besida” czy „NN info Rusyn”. Członkini zespołu opracowującego hasła do Kontekstualnego słownika języka łemkowskiego. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020 r.

References

Dziennik Urzędowy Województwa Lwowskiego. Nr 10, 01.07.1922: 8.

Kayzer, Bernard. 2006. «Organizacja Żandarmerii Krajowej i Policji w Małopolsce Wschodniej w latach 1918‑1922», Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska, ч. 19: 23‑64.

Mączyński, Marek. 1997. Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej: organizacyjno‑prawne podstawy funkcjonowania, Kraków: Wyższa Szkoła Biznesu: Księgarnia Akademicka.

Rozkaz nr 173 Komendanta Głównego Komendy Głównej Policji Państwowej. Warszawa 25.07.1922: 1.

Skiba, Mariusz. 2017. «Budowa struktur i kadr Policji Państwowej Okręgu Krakowskiego (1919‑1921). Zarys problematyki». В: Policja – tradycja i współczesność. Materiały poseminaryjne.

Ред. Joanna Grad, Krzysztof Musielak, 39‑51. Warszawa: Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji.

Skiba, Mariusz. 2019. «Instytucje policyjne na terenie obecnego Podkarpacia przed powstaniem Policji Państwowej». В: W służbie państwu i społeczeństwu. Z dziejów formacji policyjnych na Podkarpaciu (1919–2019). Ред. Mariusz Skiba, Piotr Szopa, 19‑44. Rzeszów‑Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.

Strzelecki, Władysław. 1934. Bezpieczeństwo na ziemiach polskich. Od kmiecia grodowego do błękitnej armji, Warszawa: Instytut Propagandy Państwowo‑Twórczej.

Published

2022-12-18

How to Cite

Małecka‑Nowak, N. (2022). “Moods of Foreign Nationalities”: Police Records on Social and Religious Life in the Lemko Region – Gorlice and Jaslo Counties (1922-1939) (in Lemko language). Rocznik Ruskiej Bursy, 18, 25–28. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/rrb/article/view/4846

Issue

Section

Документы • Documents