Zespół redakcyjny

Rada Naukowa
prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Akademia Ignatianum w Krakowie)
prof. dr hab. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Grzegorz Ostasz (Uniwersytet Rzeszowski)

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Tomasz Gąsowski
Akademia Ignatianum w Krakowie
więcej

Zespół redakcyjny
dr Jerzy Bukowski
Andrzej Fischer
Grzegorz Gill
Ludomir Olkuśnik
Adam Roliński