Prawa autorskie i udostępnianie

Zasady udzielania licencji i udostępniania tekstu

Artykuły publikowane na łamach Sowińca są dostępne dla Czytelników na zasadach licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0). Informacja o zasadach udzielania licencji znajduje się na stronie każdego artykułu czasopisma.
Polityka udostępniania opublikowanych artykułów w celu umieszczenia w serwisach podmiotów trzecich (m.in. repozytoria, akademickie social media, strony internetowe) jest tożsama z polityką udostępniania stosowaną przez wydawcę.

 

Prawo autorskie

Autorzy publikowanych tekstów są właścicielami praw autorskich. Zachowują pełne prawa autorskie.