Opłaty redakcyjne

Redakcja nie pobiera od Autorów żadnych opłat za zgłoszenie i opublikowanie tekstu. Jedynym stosowanym kryterium jest jakość zgłaszanego tekstu oceniona w procesie recenzyjnym.