Od Mostycza po Rzeczpospolitą Mościską

Cz. I: Zarys burzliwych dziejów miasta Mościska do roku 1916

Autor

  • Krzysztof Z. Nowakowski

DOI:

https://doi.org/10.12797/Sowiniec.29.2018.52.08

Biogram autora

Krzysztof Z. Nowakowski

Absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, wnuk mjr. Ludwika Nowakowskiego „Bułgara”.

Bibliografia

Bielski J., Kronika polska, Kraków 1597.

Brożyniak A., Bitwa pod Jarosławiem i zjednoczenie Rusi Halicko-Wołyńskiej, „Prace Historyczno-Archiwalne” 2004, t. 14.

Dąbrowski D., Rodowód Romanowiczów książąt halicko-wołyńskich, Poznań–Wrocław 2002.

Diecezja Przemyska w latach 1939-1945, t. 3: Zakony, red. J. Draus, J. Musiał, Przemyśl 1990.

Dziedzicki L., Mościska, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski et al., t. 6, Warszawa 1885.

Gmitruk J., Matusak P., Wojdyło W., Bataliony Chłopskie, Warszawa 1987.

Idzikowski T., Twierdza Przemyśl, Przemyśl 2005.

Kozłowski M., Między Sanem a Zbruczem. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919, Kraków 1990.

Kozłowski M., Zapomniana wojna. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919, Bydgoszcz 1999.

Łoziński W., Prawem i lewem – obyczaje na Rusi Czerwonej w pierwszej połowie XVII wieku, t. 2: Wojny prywatne, Lwów 1931.

Nowakowski K., Miasto Mościska – dzieje od nadania praw miejskich do wkroczenia Armii Czerwonej, „Kresy Południowo-Wschodnie. Rocznik Regionalnego Ośrodka Kultury Edukacji i Nauki” (Przemyśl), R. 2, 2004, z. 1.

Olszański T.A., Zarys dziejów Rusi Halickiej i Karpackiej w wiekach średnich, Warszawa 1986.

Orłowicz M., Ilustrowany przewodnik po Galicji, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim, Lwów 1919.

Ostapowicz D., Boreml 1831, Warszawa 2010.

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie. 1939-1945, Warszawa 1990.

Pirożyński M., Bernard Łubieński (1846-1933), Wrocław 1946.

Podhorodecki L., Chanat Krymski i jego stosunki z Polską w XV-XVIII w., Warszawa 1987.

Podhorodecki L., Tatarzy, Warszawa 2010.

Rożański J., Przemyśl i okolice, Warszawa 1986.

Rychlicki M., Historia powstania i działania OL „Lech”, „Szczecińskie Zeszyty Kresowe” 2009, VII-IX, X-XII.

Węgierski J., Obsada osobowa dowództw Lwowskiego Obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000.

Winiarski A., Wieś Zakościele, Zakościele 1938 (maszyn.).

Włodek L.M., Niepodległość trzeba było wywalczyć, „Życie Przemyskie” 1989, nr 4 (XI).

Wojny, bitwy, potyczki w średniowiecznej Polsce, red. P. Bunar, S. Sroka, Kraków 1996.

Zakościele, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski et al., t. 14, Warszawa 1895.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-28

Jak cytować

Nowakowski, Krzysztof Z. 2018. „Od Mostycza Po Rzeczpospolitą Mościską: Cz. I: Zarys Burzliwych dziejów Miasta Mościska Do Roku 1916”. Sowiniec 29 (52):139-56. https://doi.org/10.12797/Sowiniec.29.2018.52.08.