Major Augustyn Stasiak (1894‑1972)

Autor

  • Przemysław Wywiał

DOI:

https://doi.org/10.12797/Sowiniec.28.2017.50-51.06

Biogram autora

Przemysław Wywiał

dr, historyk wojskowości, pracownik Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Autor m.in. Józef Herzog Żołnierz Niepodległości. Wspomnienia i dokumenty (Kraków 2010), Bracia Herzogowie. Żołnierze niepodległości (Kraków 2014)

Bibliografia

Źródła archiwalne:

Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), Augustyn Stasiak, AP 1769‑89.

Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), Augustyn Stasiak, VM I.482.94‑9166.

Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), Związek Strzelecki, ZS.I.390.1.58.

Relacje

Informacje uzyskane od Barbary Stasiak.

Opracowania

Bargiełowski D., Po trzykroć pierwszy. Gen. Michał Tokarzewski Karaszewicz, t. 2, Warszawa 2001.

Rezmer W., Armia „Poznań” 1939, Warszawa 1992.

Tuliszka J., Westerplatte 1926‑1939.

Dzieje Wojskowej Składnicy Tranzytowej w Wolnym Mieście Gdańsku, Toruń 2002.

Artykuły

Fac I., Strzelcy w Pałacu Prezydenckim, „Strzelec” 2010, nr 1.

Żelastwo na F.O.N.! Okręg Krakowski Z.S. rozpoczął doniosłą akcję, „Strzelec” 1937, nr 39 (3 X).

Pobrania

Opublikowane

2017-12-29

Jak cytować

Wywiał, Przemysław. 2017. „Major Augustyn Stasiak (1894‑1972)”. Sowiniec 28 (50-51):151-60. https://doi.org/10.12797/Sowiniec.28.2017.50-51.06.