American Studies in Poland

  • Tomasz Płudowski Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, Poland
Keywords: American Studies, Poland, research, publications, monographs, scholarship, Americanists

Abstract

The article presents the development and current state of American Studies in Poland as a discipline, starting with its historic and political background, through institutional foundations, to current research and teaching, especially from the social scientific perspective. The article argues that American Studies went from virtual absence in Stalinist Poland to post-1989 rapid expansion and continues to attract students despite the lack of institutional and disciplinary independence. Even though it is mostly affiliated to English programs, it continues to go outside the boundaries of the traditional approaches of history and literature to include cultural studies, political science, sociology, communication, and law.

References

Bartnik, Anna. Migracje do Stanów Zjednoczonych Ameryki w dobie globalizacji: determinanty, interakcje, skutki. Cracow, Jagiellonian University Press, 2019.

Basiuk, Tomasz. Exposures: American Gay Men’s Life Writing Since Stonewall. Frankfurt, Peter Lang, 2013.

Batóg, Włodzimierz. Protesty studentów uniwersytetów Ivy League przeciw wojnie wietnamskiej 1965-1970. Kielce, Jan Kochanowski University Press, 2008.

Batóg, Włodzimierz. Wywrotowcy? Komunistyczna partia USA we wczesnym okresie zimnej wojny (1945-1954). Kielce, Jan Kochanowski Świętokrzyska Academy Press, 2003.

Bronner, Simon J., “American Studies: A Discipline.” Encyclopedia of American Studies, editor Simon J. Bronner. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2012.

Carter, Ronnie D. English Studies in Poland During the 20th Century, 1909-2000 American Studies, British Studies, Linguistics, Applications of Linguistics, and Foreign Language Teaching; editor Franciszek Lyra. University of Warsaw electronic resource, 2009.

Chałasinski, Józef. Kultura amerykańska. Warsaw, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962.

Derwich, Karol. Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej 1945-2000. Cracow, Jagiellonian University Press, 2010.

Dubrow, Joshua Kjerulf. “Sociology and American Studies: A Case Study in the Limits of Interdisciplinarity.” The American Sociologist, vol. 42, no. 4, 2011, pp. 303-315. https://doi.org/10.1007/s12108-011-9138-x. DOI: https://doi.org/10.1007/s12108-011-9138-x

Durys, Elżbieta, and Konrad Klejsa. Kino amerykańskie: dzieła. Cracow, Rabid, 2006.

Durys, Elżbieta, and Konrad Klejsa. Kino amerykańskie: twórcy. Cracow, Rabid, 2007.

Fatalski, Marcin. Widmo rewolucji: polityka USA wobec Ameryki Południowej 1961-1968. Cracow, Jagiellonian University Press, 2011.

Franciszek Lyra—First Polish Fulbright Grantee, Interviewed by Joanna Socha, https://en.fulbright.edu.pl/franciszek-lyra/, accessed September 1, 2019.

Filipowicz, Stanisław. Ameryka, alfabet nadziei. Warsaw, Political Science Institute of the Polish Academy of Sciences, 1991.

Filipowicz, Stanisław. O władzy grzechu i grzechach władzy: rozważania o rodowodzie amerykańskiego antyutopizmu. Warsaw, Oficyna Naukowa, 1992.

Filipowicz, Stanisław. Pochwała rozumu i cnoty: republikańskie credo Ameryki. Cracow, Znak, 1997.

Grabowski, Marcin. Wiek Pacyfiku – polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu Azji i Pacyfiku po roku 1989. Cracow, Jagiellonian University Press, 2012.

Kamieński, Łukasz. Technologia i wojna przyszłości: wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych. Cracow, Jagiellonian University Press, 2009.

Kozłowski, Sławomir G. Współczesna Ameryka: społeczeństwo, gospodarka, polityka. Lublin, Maria Curie-Skłodowska University, 1996. Reprinted in 2008.

Kujawińska-Courtney, Krystyna. “Masters and Teachers: English Studies in Poland.” European English Studies: Contributions towards the History of a Discipline, edited by Balz Egler and Renate Haas. The European Society for the Study of English, 2000, pp. 161-181.

Kuś, Rafał. PBS: Amerykańska telewizja publiczna. Cracow, Jagiellonian University Press, 2013.

Kwiatkowski, Wojciech. System rezerwy federalnej. Warszawa, Scholar, 2014.

Laidler, Paweł. Urząd Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych: Konflikt kompetencji. Cracow, Jagiellonian University Press, 2004.

Laidler, Paweł. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki: Od prawa do polityki. Cracow, Jagiellonian University Press, 2011.

Lewicki, Zbigniew, ed. Ameryka: Instytucje i społeczeństwo 1607-2017. Warsaw, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2017.

Lewicki, Zbigniew. Historia cywilizacji amerykańskiej, vol. I-IV. Warsaw, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010-2017.

Lubowski, Andrzej. Kontuzjowane mocarstwo. Warsaw, Świat Książ ki, 2007.

Lubowski, Andrzej. Zbig: Człowiek, który podminował Kreml. Warsaw, Agora SA, 2011.

Mania, Andrzej. The National Security Council i amerykańska polityka wobec Europy Wschodniej w latach 1945-1960. Cracow, Jagiellonian University Press, 1994.

Mania, Andrzej. Bridge Building: Polityka USA wobec Europy Wschodniej w latach 1961-1968. Cracow, Jagiellonian University Press, 1996.

Mania, Andrzej. Détente i polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Wschodniej styczeń 1969 – styczeń 1981. Cracow, Jagiellonian University Press, 2003.

Mania, Andrzej. Department of State, 1789—1939: Pierwsze 150 lat udziału w polityce zagranicznej USA. Cracow, Jagiellonian University Press, 2011.

Matera, Paulina, and Dominik Mierzejewski. U.S.-China Relations Towards Bipolarity? Łodź, Łódź University Press, 2018.

Matera, Paulina, and Rafał Matera. Stany Zjednoczone i Europa: Stosunki polityczne i gospodarcze 1776-2004. Warsaw, Książ ka i Wiedza, 2007.

Mauk, David, and John Oakland. Cywilizacja amerykańska. Warsaw, Astrum, 1999. Transl. Monika Dykier.

Modrzejewska, Magdalena. Libertariańskie koncepcje jednostki i państwa we współczesnej amerykańskiej myśli politycznej. Cracow, Jagiellonian University Press, 2010.

Napierała, Paulina. Religia i polityka w USA: faith-based initiatives w okresie prezydentury G.W. Busha. Cracow, Jagiellonian University Press, 2013.

Niemcewicz, Julian Ursyn. Podróże po Ameryce 1797–1807.Warsaw, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959.

Nycz, Grzegorz. Promowanie demokracji w polityce zagranicznej USA po 11 września 2001 roku. Cracow, Pedagogical University Press, 2013.

Nycz, Grzegorz. W poszukiwaniu equilibrium: Równowaga strategiczna i polityka bezpieczeństwa USA w latach 1945–2015. Cracow, Pedagogical University Press, 2016.

Nycz, Grzegorz. Teoria odstraszania i obrona przeciwrakietowa w polityce bezpieczeństwa USA w ujęciu pozimnowojennym. Cracow, Pedagogical University Press, 2019.

Ostaszewski, Piotr. Wietnam: najdłuższy konflikt powojennego świata, 1945–1975. Warsaw: DiG, 2000.

Ostaszewski, Piotr. Amerykańska wojna w Wietnamie, 1965–1973 w opinii dwóch pokoleń społeczeństwa polskiego. Warsaw, American Studies Center, 1999.

Parafianowicz, Halina. Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych w latach 1918–1933. Białystok, Warsaw University Białystok Campus Press.

Parafianowicz, Halina, ed. Polish Perspectives on American History: Insights, Interpretations, Revisions. Białystok, Białystok University Press, 2013.

Parafianowicz, Halina. Polska w europejskiej polityce Stanów Zjednoczonych w okresie prezydentury Herberta C. Hoovera (1929–1933). Białystok, Warsaw University Białystok Campus Press, 1991.

Parrington, Vernon L. Main Currents in American Thought. New York, Harcourt Brace, 1927.

Pastusiak, Longin. 400 lat stosunków polsko-amerykańskich, 1608–2008. Warsaw, Adam, 2010.

Pastusiak, Longin. Kontynuacja i zmiana: polityka zagraniczna prezydentów Stanów Zjednoczonych od Waszyngtona do Obamy. Warsaw, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2016.

Pastusiak, Longin. Prezydenci amerykańscy wobec spraw polskich. Warsaw, Bellona, 2003.

Pastusiak, Longin. Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Warsaw, Iskry, 1999.

Pearce, Roy H. “American Studies as a Discipline.” College English, vol. 18, no. 4, 1957, pp. 179-186. https://doi.org/10.2307/371836. DOI: https://doi.org/10.2307/371836

Płudowski, Tomasz. Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych. Warsaw, PWN, 2008.

Płudowski, Tomasz. American Political Issue Ownership and Framing. A Functional Theory of Electoral Advantage-Seeking in Presidential Advertising from Eisenhower to Trump. Warsaw, Aspra, 2018.

Płudowski, Tomasz, ed. Ameryka. Społeczeństwo, kultura, polityka, vol. I-III. Toruń, Adam Marszałek, 2008.

Prostak, Rafał. Rzecz o sprawiedliwości: komunitarystyczna krytyka współczesnego liberalizmu amerykańskiego. Cracow, Jagiellonian University Press, 2004.

Rybkowski, Radosław. Ziemią i pieniędzmi: początki federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1787–1890. Cracow, Jagiellonian University Press, 2012.

Salska, Agnieszka, ed. Historia literatury amerykańskiej XX wieku. Cracow, Universitas, 2003.

Salzman, Jack. American Studies: An Annotated Bibliography. Cambridge, Cambridge University Press, 1986.

Sienkiewicz, Henryk. Portrait of America: Letters of Henryk Sienkiewicz. New York, Columbia University Press, 1959.

Skurowski, Piotr. A Model and a Warning: The American Reform Mind and the Image of Europe, 1890-1918. Warsaw, American Studies Center of Warsaw University, 1996.

Szklarski, Bohdan, ed. Niekonfrontacyjna asymetria w relacjach polsko-amerykańskich. Warsaw, Ministry of Foreign Affairs.

Szklarski, Bohdan. Przywództwo symboliczne: między rządzeniem a reprezentacją. Amerykańska prezydentura w końcu XX wieku Warsaw, Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences, 2006.

Szymkowska-Bartyzel, Jolanta. Nasza Ameryka wyobrażona: polskie spotkania z amerykańską kulturą popularną po roku 1918. Cracow, Księgarnia Akademicka, 2015.

Thomas, William I. and Florian Znaniecki. The Polish Peasant in Europe and America: Monograph of an Immigrant Group. Boston, The Gortham Press, 1918.

Trzcionka, Magdalena. Sankcje gospodarcze w polityce zagranicznej USA po II wojnie światowej. Cracow, Jagiellonian University Press, 2015.

Turek, Maciej. Urząd wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych: analiza politologiczna. Cracow, Jagiellonia University Press, 2014.

Wilczyński, Marek. “American Studies in Poland.” European Journal of American Studies. Spring 2006. Online. https://doi.org/10.4000/ejas.424. DOI: https://doi.org/10.4000/ejas.424

Wordliczek, Łukasz. Kształtowanie się uprawnień Prezydenta USA w polityce zagranicznej. Cracow, Jagiellonian University Press, 2003.

Wordliczek, Łukasz. Mechanizmy kontynuacji/zmiany polityki zagranicznej na przykładzie USA po II wojnie światowej. Cracow, Jagiellonian University Press, 2013.

Wordliczek, Rafał. Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec regionów o niskim stopniu zainteresowania: na przykładzie wybranych państw Afryki Północnej oraz subregionu andyjskiego na przełomie XX i XXI wieku. Cracow, Jagiellonian University Press, 2015. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.6. DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.6

Zachara, Małgorzata. Broń i dyplomacja: eksport uzbrojenia w polityce Zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Cracow, Jagiellonian University Press, 2010.

Żyro, Tomasz. Ideologia americana: u źródeł przekonań politycznych. Warsaw, Łośgraf, 2002.

Published
2020-09-30
How to Cite
Płudowski, T. “American Studies in Poland”. Ad Americam, Vol. 21, Sept. 2020, pp. 125-37, doi:10.12797/AdAmericam.21.2020.21.09.
Section
Articles