Vol. 20 No. 2 (2018): Opening up Intimate Spaces: Women’s Writing and Autobiography in South Asia

					View Vol. 20 No. 2 (2018): Opening up Intimate Spaces: Women’s Writing and Autobiography in South Asia

edited by Monika Browarczyk and Lidia Sudyka

Digitalizacja czasopisma naukowego „Cracow Indological Studies” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

LOGO_MNiSW_-_PL1.jpg

Published: 2018-12-31