“I am aware of the difficulties and I do not get disheartened”: Wanda Dynowska’s Papers about India Collected in Tadeusz Pobożniak’s Archive

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/CIS.20.2018.02.06

Keywords:

Wanda Dynowska-Umadevi, Poles in India, Tadeusz Pobożniak, letters, personal papers, self-creation, Biblioteka Polsko-Indyjska, Indo-Polish Library

Abstract

“I am aware of the difficulties and I do not get disheartened”: Wanda Dynowska’s Papers about India Collected in Tadeusz Pobożniak’s Archive

The aim of the present paper is to discuss the process of self-creation discernible in hitherto unpublished letters written by Wanda Dynowska-Umadevi to Tadeusz Szukiewicz, her literary representative in Poland, acting on her behalf in 1938–1939. Besides discussing the documentary value of the letters, which, for instance, shed some light on Dynowska’s relationship with Tadeusz Pobożniak and her other eminent contemporaries, or contextualize the origin of selected volumes published afterwards with Biblioteka Polsko-Indyjska (Polish-Indian Library), I also try to show that the manner of Dynowska’s self-creation in the personal documents that predominantly concern the efforts to publish her articles intended to popularize India in Poland could have been shaped by the particular addressee of her letters, and thus culminated in Dynowska projecting herself in her own writings.

PlumX Metrics of this article

References

Primary Sources

Personal documents collected in Tadeusz Pobożniak’s archive kept in the Institute of Oriental Studies, Jagiellonian University in Krakow

Formal letter from Tadeusz Szukiewicz to Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16/06/1939.

Letter from Tadeusz Pobożniak to Wanda Dynowska, 31/10/1958, Kraków.

Letter from Wanda Dynowska to Tadeusz Pobożniak, 31/01/1959, Madras.

Letter from Wanda Dynowska to Tadeusz Szukiewicz, 10/09/1938, note attached.

Letter from Wanda Dynowska to Tadeusz Szukiewicz, 18/05/1938, Bangalore.

Letter from Wanda Dynowska to Tadeusz Szukiewicz, 20/09/1938.

Letter from Wanda Dynowska to Tadeusz Szukiewicz, 29/11/1938, Bangalore.

Letter from Wanda Dynowska to Tadeusz Szukiewicz, received on 14/04/1939.

Letter from Wanda Dynowska to Tadeusz Szukiewicz, undated, ca. 2nd half of 1939.

Note by Tadeusz Pobożniak on the content of Antologia Indyjska, vol. 1. Sanskryt, 2nd issue, Biblioteka Polsko-Indyjska. 1959. Anirvan. “Mistycyzm Indii”: I–XXIII.

Note by Tadeusz Szukiewicz summing up the costs between 1/05/1938 and 28/08/1939.

Postal card from Helena Dynowska to Tadeusz Szukiewicz (7/07/1939).

Report of the Council of the Society for Polish-Indian Friendship for the period of 30/05/1967–31/03/1971 (copy–85/72 No 110 A4 A–23).

Three letters from Wanda Dynowska to Tadeusz Szukiewicz, undated (ca. 1938–1939).

Personal documents kept in the Jagiellonian University Archives in Krakow

Personal file of Prof. Helena Willman-Grabowska, reference number Scil 619.

Secondary sources

Banasińska, K. 1997. Autobiography of Kira Banasińska (authored by her and co-authored by Ms. Geeta Verghese). Mumbai: Kotak&co.

Bełdowski, L. et al. (eds.). 2002. Polacy w Indiach 1942–1948 w świetle dokumentów i wspomnień. Warszawa: Efekt.

Cysewski, K. 1997. Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografią. In: Pamiętnik Literacki, 1: 95–110.

Czekalska, R. and A. Kuczkiewicz-Fraś. 2014. Helena Willman-Grabowska: orientalistka, uczona, popularyzatorka. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Czermińska, M. 1975. Pomiędzy listem a powieścią. In: Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja, 4(22): 28–49.

—. 2014. Autobiographical Sites. A Proposition Within Geopoetics. In: Teksty Drugie, 2: 54–74.

Diaz, B. 2002. L’épistolaire ou La pensée nomade: formes et fonctions de la correspondance dans quelques parcours d’écrivains au XIXe siècle. Paris: Presses universitaires de France.

Drygas, K. 1963. Biblioteka Polsko-Indyjska w Madrasie. In: Przegląd Humanistyczny, 1: 174–175.

Dynowska, W. (undated). Indie w retuszu ignorancji i nierzetelności. (Tadeusz Pobożniak’s archive).

—. (undated). Z pielgrzymką hinduską w głąb Himalajów. (Tadeusz Pobożniak’s archive).

—. 1944. Z pielgrzymką hinduską w głąb Himalajów. Bombay: Biblioteka Polsko-Indyjska [repr. in extended version: 1959. Z pielgrzymką hinduską w głąb Himalajów oraz Kaszmir. Madras: Biblioteka Polsko-Indyjska].

—. 1948. Razem pod wiatr: wiersze indyjskie; Pożegnanie Polski; Z rozmów ze sobą. Bangalore: Biblioteka Polsko-Indyjska.

—. 1950. Antologia pieśni indyjskiej wszystkich wieków i prowincji w 7-dmiu tomach. Vol. 1, Sanskryt. Adyar; Madras: Biblioteka Polsko-Indyjska [repr. in extended version: 1959.

Antologia indyjska. T. 1: Sanskryt. Madras: Biblioteka Polsko-Indyjska].

—. 1951. Antologia pieśni indyjskiej. T. 2: Tamil. Adyar–Madras: Biblioteka Polsko-Indyjska [repr. in extended version: 1958. Tamil. Antologia indyjska. Madras: Biblioteka Polsko-Indyjska].

—. 1958. Nauka Szri Ramana Mahariszi. Madras: Biblioteka Polsko-Indyjska.

Gerlach, T. 1971. Wanda Dynowska. 1888–1971. In: Przegląd Orientalistyczny, 4(77): 433–434.

Glazer T. et al. (eds.). 2009. Poles in India 1942–1948. Second World War Story: Based on Archive Documents and Personal Reminiscences. [London?]: Association of Poles in India 1942–1948.

Grochowski, K. 1928. Polacy na Dalekim Wschodzie. Harbin w Chinach.

Hudymač, A. 2017. Listy Andreja Sládkoviča do Antónii Júlii Sekovičovej w świetle polskiej teorii listu. In: Kontakty, 15: 41–50.

Janion, M. 1969. Romantyzm. Studia o ideach i stylu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Jinarajadasa, C. and W. Dynowska. 1961. O przyrodzie i sztuce. Madras: Biblioteka Polsko-Indyjska.

Kałuski, M. 2001. Polacy w Chinach. Warszawa: Instytut wydawniczy PAX.

Letter from Mahatma Gandhi to Wanda Dynowska, 20/07/1937. http://gandhiserve.org/cwmg/ VOL072.PDF.

Machalski, F. 1960. O Antologii Poezji Indyjskiej. In: Znak, 72: 861–864. http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/072.pdf.

Mejor, M. 2004–2005. Stasiak Stanisław. In: Polski słownik biograficzny, vol. 42. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego SOCIETAS VISTULANA: 503–504.

Mejor, M. 2004–2005a. Sternbach Ludwik. In: Polski słownik biograficzny, vol. 43. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego SOCIETAS VISTULANA: 475–478.

Mejor, M. 2011. Maryla Falk (1906–1980). Szkic do biografii i twórczości. In: M. Falk. Mit psychologiczny w dawnych Indiach. (Trans. I. Kania). Kraków: Universitas: V–XVI.

Piekarski, P. 2000. Tadeusz Pobożniak. In: J. Michalik and W. Walecki (eds.). Złota Księga Wydziału Filologicznego. Złote Księgi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: Księgarnia Akademicka: 667–672.

Pobożniak, T. 1969. Gandhi a Polska. In: Przegląd Orientalistyczny, 4(72): 331–336.

Reychman, J. 1969. Stefan Stasiak (1884–1962). In: Przegląd Orientalistyczny, 1(45): 15–22.Rybicka, E. 2004. Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego. In: Teksty Drugie, 4: 40–55. http://rcin.org.pl/Content/52939/WA248_68655_P-I-2524_rybicka-antropolo.pdf.

Sanderson, A. 2007. Swami Lakshman Joo and His Place in the Kashmirian Śaiva Tradition. In: B. Bäumer and S. Kumar (eds.). Saṃvidullāsaḥ. New Delhi: D. K. Printworld: 93–126.

Tokarski, K. 1994. Wanda Dynowska-Umadevi. A Biographical Essay. In: Theosophical History, 5(3): 89–105.

Trzcińska, I. 2015. Staję się rodzajem mitu. Teozoficzne wątki w biografii Wandy Dynowskiej. In: I. Trzcińska, A. Świerzowska and K. M. Hess (eds.). Studia ezoteryczne. Wątki polskie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego: 165–180.

Trzcińska, I. 2016. Pytanie o tożsamość w poezji Wandy Dynowskiej. In: A. Świerzowska and I. Trzcińska (eds.). Tożsamość w ezoterycznych nurtach kultury. Kraków: Libron: 183–196.

Walter, E. 2007. Bengali Studies in Poland. Past and Present. In: D. Stasik and A. Trynkowska (eds.). Teaching on India in Central and Eastern Europe. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa: 102–108.

Yong-Deog, K. 2010. Życie kulturalne Polaków w Mandżurii w latach 1897–1947. In: Postsciptum Polonistyczne, 2(6): 117–142. http://www.postscriptum.us.edu.pl/pdf/ps2010_2_10.pdf.

Press and literary magazines

Brunton, P. 1939. Joga zwalczająca śmierć (excerpts from the book Ścieżkami Jogów) [A Search in Secret India] published with Książnica-Atlas. Transl. by Wanda Dynowska. In: Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 25.02.1939, 34, no. 8 (https://polona.pl/item/swiat-pismo-tygodniowe-ilustrowane-r34-nr-8-25-lutego-1939,MTA1OTc1MTg/6/#info:metadata).

Dynowska, W. 1938. Moje spotkania z Gandhim IV. Spotkanie trzecie. In: Gazeta Polska: pismo codzienne, 17/08/1938, 10, no. 224 (https://polona.pl/item/gazeta-polska-pismo-codzienne-r10-nr-224-17-sierpnia-1938,OTYwNTMzNg/4/#info:metadata).

—. 1938. Moje spotkania z Gandhim. Drugie spotkanie. In: Gazeta Polska: pismo codzienne, 9/08/1938, 10, no. 217 (https://polona.pl/item/gazetapolska-pismo-codzienne-r10-nr-217-9-sierpnia-1938,OTYwNTMyOQ/4/#info:metadata).

—. 1938. Moje spotkania z Gandhim. Spotkanie trzecie. In: Gazeta Polska: pismo codzienne, 12/08/1938, 10, no. 220 (https://polona.pl/item/gazetapolska-pismo-codzienne-r10-nr-220-12-sierpnia-1938,OTYwNTMzMg/4/#info:metadata).

—. 1938. Moje spotkania z Gandhim. Spotkanie trzecie. In: Gazeta Polska: pismo codzienne, 21/08/1938, 10, no. 228 (https://polona.pl/item/gazetapolska-pismo-codzienne-r10-nr-228-21-sierpnia-1938,OTYwNTM0MA/6/#info:metadata).

—. 1938. Moje spotkania z Gandhim. In: Gazeta Polska: pismo codzienne, 8/08/1938, 10, no. 216 (https://polona.pl/item/gazeta-polska-pismo-codzienne-r10-nr-216-8-sierpnia-1938,OTYwNTMyOA/5/#info:metadata).

—. 1938. Subrahmanja Bharati. In: Gazeta Polska: pismo codzienne, 9/09/1938, 10, no. 247 (https://polona.pl/item/gazeta-polska-pismo-codzienne-r10-nr-247-9-wrzesnia-1938,OTYwNTM1OQ/2/#info:metadata).

—. 1939. Ścieżkami jogów. In: Gazeta Polska: pismo codzienne, 24/02/1939, 11, no. 55 (https://polona.pl/item/gazeta-polska-pismo-codzienne-r11-nr-55-24-lutego-1939,OTYwNTkwNQ/2/#info:metadata).

—. 1939. Taniec i dramat na wyspie Bali. In: Gazeta Polska: pismo codzienne, 26/05/1939, 11, no. 145 (https://polona.pl/item/gazeta-polska-pismocodzienne-r11-nr-145-26-maja-1939,OTYwNTc3Mw/4/#info:metadata).

—. 1938. Vitalanagar—obóz kongresu narodowego Indii. In: Gazeta Polska: pismo codzienne, 17.10.1938, 10, no. 285 (https://polona.pl/item/gazetapolska-pismo-codzienne-r10-nr-285-17-pazdziernika-1938,OTYwNTE4Ng/4/#info:metadata).

Hadyna, J. K. 1939. Paul Brunton: ‘Ścieżkami Jogów’, z przedmową F. Younghusband’a, z oryginału angielskiego ‘A search in secret India’, wyd. VI, z upoważnienia autora przełożyła Wanda Dynowska. In: Lotos, 6, no. 4 (https://

www.sbc.org.pl/dlibra/publication/19202/edition/16724/content?ref=desc).

Hradyska, I. 1971. Hinduska ze słowiańską twarzą. In: Wiadomości, 29/08/1971, 26, no. 35(1326) (http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=2832&tab=3).

Janta-Połczyński, A. 1939. Widziałem Gandhiego. In: Wiadomości Literackie 27/08/1939, no. 36(828) (http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=58618&from=publication).

Message of M. K. Gandhi to the Polish nation in Wiadomości Literackie, 3/09/1939, no. 37(829) (http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=58619&from=publication).

Nowaczyński, A. 1939. Tajemnica Mahatmy. In: Prosto z Mostu: tygodnik literacko-artystyczny, 19/03/1939, 5, no. 12(234) (http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/pzm/1939/numer12/imagepages/image6.htm).

Pobożniak, T. 1958. Helena Willman-Grabowska. In: Tygodnik Powszechny, no. 10.

Willman-Grabowska, H. 1939. Z powodu Mahatmy. In: Prosto z Mostu: tygodnik literacko-artystyczny, 12/05/1939, 5, no. 20(242) (http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/pzm/1939/numer20/imagepages/image1.htm).

Downloads

Published

2018-12-31

How to Cite

Dębicka-Borek, Ewa. 2018. “‘I Am Aware of the Difficulties and I Do Not Get disheartened’: Wanda Dynowska’s Papers about India Collected in Tadeusz Pobożniak’s Archive”. Cracow Indological Studies 20 (2):89-144. https://doi.org/10.12797/CIS.20.2018.02.06.