Ryszard Jan Czarnowski, „Pomniki Lwowa”, Wydawnictwo Rytm, Warszawa 2019, 248 ss.

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.12

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Piotr Olechowski, Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie

Historyk, absolwent studiów historycznych na Uniwersytetach w Szczecinie i Rzeszowie. Autor monografii Stosunki polsko-ukraińskie we Lwowie w świetle wspomnień (1918-1939), opartej na pracy magisterskiej, za którą otrzymał III nagrodę w Konkursie im. Prof. Stanisława Herbsta Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego (2016). Zwyciężył także w konkursie na najlepszy tekst naukowy wśród uczestników XI Letniej Szkoły Historii najnowszej BBH IPN (2017). Uczestnik studiów doktoranckich w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie przygotowuje dysertację „Polacy we Lwowie 1944-1959”. Stypendysta Rządu RP (dwukrotnie), Centrum Historii Miejskiej Europy środkowo-Wschodniej we Lwowie, Fundacji im. Augusta hr. Cieszkowskiego. Zainteresowania naukowe obejmują dzieje Polaków w ZSRR po II wojnie światowej, działalność radzieckich służb specjalnych, historię i współczesność Lwowa, a także historię i kulturę Europy Wschodniej.

References

Biedrzycka A., Ryszard Jan Czarnowski, „Lwów. Legenda zawsze wierna”, Wyd. Galaktyka, Łódź 2010, ss. 463, „Krakowskie Pismo Kresowe”, R. 4, 2012: Galicja jako pogranicze kultur.
View in Google Scholar

Biedrzycka A., Ryszard Jan Czarnowski, „Lwów. Sacrum et profanum”, Wyd. Galaktyka, Łódź 2012, ss. 282, „Krakowskie Pismo Kresowe”, R. 5, 2013: Kontekst rosyjski.
View in Google Scholar

Czarnowski R., Grodno. Zapomniana stolica, Warszawa 2015.
View in Google Scholar

Czarnowski R., Kresy. Krwawe dzieje, Warszawa 2018.
View in Google Scholar

Czarnowski R., Kresy. Utracone dzieje, Warszawa 2017.
View in Google Scholar

Czarnowski R., Krzemieniec. Zaginione miasteczko, Warszawa 2014.
View in Google Scholar

Czarnowski R., Legenda Orląt, Warszawa 2018.
View in Google Scholar

Czarnowski R., Lwów. Legenda zawsze wierna, Łódź 2010.
View in Google Scholar

Czarnowski R., Lwów. Okupacja niemiecka, Warszawa 2016.
View in Google Scholar

Czarnowski R., Lwów. Okupacja sowiecka, Warszawa 2016.
View in Google Scholar

Czarnowski R., Lwów. Sacrum et profanum, Łódź 2012.
View in Google Scholar

Czarnowski R., Rosja. Kryminalne dzieje Imperium, Warszawa 2016.
View in Google Scholar

Czarnowski R., Wokół Lwowa. Szlakiem Sobieskiego, Warszawa 2017.
View in Google Scholar

Czarnowski R., Żółkiew. Hetmańskie gniazdo, Warszawa 2015.
View in Google Scholar

Czarnowski R., Wojdecki E., Lwów. Dzieje miasta, Kielce 2015.
View in Google Scholar

Czarnowski R., Wojdecki E., Wilno. Dzieje i obraz miasta, Kielce 2016.
View in Google Scholar

Matwijów M., Mieczysław Gębarowicz (1893-1984). Uczony i opiekun narodowych dóbr kultury, Warszawa 2013.
View in Google Scholar

Published

2019-12-31

How to Cite

Olechowski, Piotr. 2019. “ 248 Ss”. Krakowskie Pismo Kresowe 11 (December):195-200. https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.12.