Vol. 11 (2019): Zbiory pogalicyjskich archiwów, bibliotek i kolekcji

Cover image

Digitalizacja czasopisma naukowego (rocznika) „Krakowskie Pismo Kresowe” w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet - zadanie finansowane w ramach umowy nr 606/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

LOGO_MNiSW_-_PL19.jpg

Published: 2019-12-31

Articles

 • Zaginiona kolekcja archeologiczna z zamku w Podhorcach

  Radosław Liwoch
  9-20
  DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.01
 • Zapisy na marginesach stronic halickich starodruków cerkiewnych z XVII wieku

  Andrij Stasiuk
  21-35
  DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.02
 • Austriackie katastry gruntowe w zasobach Centralnego Historycznego Archiwum Państwowego Ukrainy we Lwowie

  Daniel Nowak
  37-53
  DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.03
 • Próby uporządkowania archiwów miejskich na prowincji galicyjskiej w 2 poł. XIX w. Wstęp do problematyki

  Arkadiusz S. Więch
  55-69
  DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.04
 • Biblioteki i księgozbiory prywatne w Mielcu doby zaborów Zarys zagadnienia

  Krzysztof Haptaś
  71-82
  DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.05
 • Kolekcja Heleny Dąbczańskiej (1863-1956) w Archiwum Państwowym w Przemyślu

  Ewa Grin-Piszczek
  83-98
  DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.06
 • Nieznana praca o historii stosunków polsko-ukraińskich w Galicji autorstwa Mariana Tyrowicza w zbiorach Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

  Adam Świątek
  99-123
  DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.07
 • Z dziejów Polaków w sowieckim Lwowie – przypadek Marii Tereszczakówny

  Piotr Olechowski
  125-138
  DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.08

Editions

Reviews

Sprawozdania