Vol. 11 (2019): Zbiory pogalicyjskich archiwów, bibliotek i kolekcji

Cover image

Digitalizacja czasopisma naukowego (rocznika) „Krakowskie Pismo Kresowe” w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet - zadanie finansowane w ramach umowy nr 606/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

LOGO_MNiSW_-_PL19.jpg

Published: 2019-12-31