Stanisławów i ziemia stanisławowska w II Rzeczypospolitej. Wojskowość, bezpieczeństwo, społeczeństwo, kultura, red. M. Kardas, A.A. Ostanek, P. Semków, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, Warszawa–Stanisławów 2016, 238 ss.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tomasz Pudłocki, Uniwersytet Jagielloński

doktor habilitowany nauk humanistycznych ze specjalności historia kultury, nauki i wychowania. Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim i Collegium Invisibile w Warszawie. Adiunkt w Zakładzie Historii Kultury i Edukacji Historycznej w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (2012/2013 i 2017/2018) oraz Fundacji Fulbrighta (2015/2016). Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach 2011-2013. Specjalizuje się w historii społeczno- kulturowej Galicji, historii kobiet w XIX i XX w., polsko-brytyjskich i polsko-amerykańskich relacjach intelektualnych.

References

Komar Ż., Trzecie miasto Galicji. Stanisławów i jego architektura w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 2008.

Snyder T., Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę, przeł. B. Pietrzyk, Kraków 2008.

Weinfeld I., Ludność miejska Galicji i jej skład wyznaniowy (1881-1910), Lwów 1912, Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych, t. 24, z. 2.

Węglewicz W., Stosunki sanitarne w obozie dla jeńców i internowanych w Pikulicach na przełomie 1919 i 1920 r. w relacji ukraińskiego oficera, „Rocznik Przemyski” t. 52, z. 1: Historia, Przemyśl 2016, s. 139-152.

Węglewicz W., Wyżywienie ukraińskich jeńców i internowanych w polskich obozach w latach 1918-1919, [w:] Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w perspektywie historycznej, red. P. Jędrzejewski, P. Magiera, K. Skrężyna i G. Szuster, Kraków 2016, s. 220-228.

Колянчук О., Увічнення нескорених. Українські військові меморіали 20-30-х років ХХ ст. у Польщі, Львів 2003.

Монолатій І., Місто без властивостей. Коломийська фуґа Великої війни, Івано-Франківськ 2014.

Монолатій І., Цісарська Коломия 1772-1918 рр. Драма на три дії з життя другого міста Галичини габсбурзької доби, Івано-Франківськ 2010.

Published
2018-11-30
Section
Recenzje i omówienia