Vol. 10 (2018): Kresowe peryferia

Cover image

Digitalizacja czasopisma naukowego (rocznika) „Krakowskie Pismo Kresowe” w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet - zadanie finansowane w ramach umowy nr 606/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

LOGO_MNiSW_-_PL10.jpg

Published: 2018-11-30

Articles

 • Czernelica nad Dniestrem – od grodu średniowiecznego do miasta nowożytnego

  Vitaliy Nagirnyy
  9-24
  DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.10.2018.10.01
 • Urzędnicy najemni i służba w miastach Wołynia w drugiej połowie XVI – pierwszej połowie XVII wieku

  Andrij Zajac
  25-49
  DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.10.2018.10.02
 • Gimnazjum w Samborze za czasów dyrektury Franciszka Tomaszewskiego (1896-1904)

  Tomasz Pudłocki
  51-86
  DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.10.2018.10.03

Editions

 • Kronika parafii Targowiska z czasów I wojny światowej

  Tomasz Pudłocki
  89-120
  DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.10.2018.10.04
 • „Gong Głodomora” – humorystyczny obraz atmosfery intelektualnej i obyczajowości panującej w Zakładzie Przyrodoleczniczym doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie

  Natalia Tarkowska
  121-150
  DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.10.2018.10.05
 • Ormianie w świetle zapowiedzi przedmałżeńskich rodzimej parafii w Kutach Edycja źródła. Cz. 2: Lata 1915-1953

  Franciszek Wasyl
  151-203
  DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.10.2018.10.06
 • Z Mościsk do Jugowa - relacje Józefy Wójcik i Marii Kocur repatriantek z Kresów Wschodnich

  Arkadiusz S. Więch
  205-249
  DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.10.2018.10.07

Reviews