Kustosz i samotnik. Tom poświęcony pamięci Romana Aftanazego, red. Adolf Juzwenko, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2017, 272 ss.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Karolina Kolanowska, Biblioteka Jagiellońska

absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2006 do 2014 r. zatrudniona w Muzeum Etnograficznym im. S. Udzieli w Krakowie, od 2017 r. pracownik Biblioteki Jagiellońskiej, związana z Instytutem Historii UJ. Zainteresowania naukowe: historia architektury, sztuki i wzornictwa, historia kultury, antropologia kulturowa.

References

Aftanazy R., Materiały do dziejów rezydencji, t. 1-11, Warszawa 1986-1993.

Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 1-11, Wrocław 1991-1997.

Epsztein T., Nieznane fakty z biografii Romana Aftanazego (1914-2004), „Studia Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2015, t. 50, z. 2, s. 105-118.

J. Jarzymowska, Uroż, Dziadzio i wnuki. Opowieść prawdziwa, przedm., przyp. i objaśnienia historyczne S. Mossakowski, Warszawa 2015.

Wystarczy maszyna do pisania… Listy Romana Aftanazego do Wiktora Swiatełyka, oprac. W. Kudela-Świątek, „Krakowskie Pismo Kresowe” R. 2, 2010, s. 21-50.

Published
2018-11-30
Section
Recenzje i omówienia