Nieznana metryka zaślubionych ormiańskotaloickiej parafii w Kutach z lat 1868–1882

Uwagi źródłoznawcze i edycja

Authors

  • Franciszek Wasyl Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.04.2017.04.05

Keywords:

Galicia, Polish Armenians, genealogy, matrimonial relations, church certificates

Abstract

An Unknown Nuptial Register in the Armenian Catholic Parish in Kuty from 1868-1882. Source-Related Remarks and an Edition

A heretofore unknown nuptial register from the Armenian Catholic Parish in Kuty from 1868-1882 was found in the collections of the Central State Historical Archive of Ukraine in Lwów (Lviv), the complex of the Greek Catholic Metropolitan Consistory (fond 201). The present article engages the task of the publication of this material along with the elements of source-based criticism. The purpose of this editorial endeavour is to furnish researchers with material to study the “matrimonial market” among Galician Armenians. The curious reader will also find useful information associated with genealogical inquisitions.

Author Biography

Franciszek Wasyl, Uniwersytet Wrocławski

Historyk, doktor (Uniwersytet Jagielloński), autor prac na temat Ormian polskich od XVIII do XX w., ze szczególnym uwzględnieniem demografii historycznej i genealogii. Interesuje się także relacjami handlowymi między Ormianami a Żydami na terenie Galicji i rozwojem przedsiębiorczości wśród mniejszości etnicznych tego regionu. Pracownik Katedry Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracownik zespołu badawczego NPRH pt. Pomniki dziejowe Ormian polskich, realizowanego w Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.

References

Agopsowicz M., Kresowe Pokucie. Rzeczpospolita ormiańska, Łomianki 2014

Budzyński Z., Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku, 1, Statystyka wyznaniowa i etniczna, Przemyśl–Rzeszów 2005

Budzyński Z., Małżeństwa mieszane na pograniczu etnicznym jako problem badawczy (w odpowiedzi Konradowi Rzemienieckiemu), „Rocznik Przemyski”, 42, 2006, nr 4, s. 267-270

Budzyński Z., Polskie badania demograficzno-historyczne Galicji. Przegląd kierunków i ocena ważniejszych osiągnięć, w: Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, pod red. A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2011, t. 1, s. 115-133

Jougan A., Słownik kościelny łacińsko-polski, Lwów 1938 (wyd. 5: Sandomierz 2013)

Rzemieniecki K., Małżeństwa łacińsko-unickie na terenie archidiecezji lwowskiej na przełomie XVIII i XIX wieku (na przykładzie rzymskokatolickiej parafii Monasterzyska), „Rocznik Przemyski”, 42, 2006, nr 4, s. 89-98

Sozański T., Sieć społeczna, w: Encyklopedia socjologii, 4, S-Ż, Warszawa 2002, s. 28-66

Wasyl F., Metryki parafialne w zasobie Archiwum Polskich Ormian, w: K. Stopka, Ormiańska Warszawa, Warszawa 2012, s. 222-223

Wasyl F., Ormianie w przedautonomicznej Galicji. Studium demograficzno-historyczne, Kraków 2015

Wasyl F., Ormianie w świetle zapowiedzi przedmałżeńskich rodzimej parafii w Kutach.

Edycja źródła. Cz. 1: Lata 1860-1914, „Krakowskie Pismo Kresowe”, 8, 2016

Wnęk K., Własność nieruchomości w Krakowie w połowie XIX w. Studia nad stałym katastrem galicyjskim, Kraków 2011

Zaleski T., Słownik biograficzny duchownych ormiańskokatolickich oraz duchownych rzymskokatolickich pochodzenia ormiańskiego w Polsce w latach 1750-2000, Kraków 2001

Daškevič Â. R., Vіrmeni v Ukraїnі: dorogami tisâčolіtʹ. Zbіrnik naykovih pracʹ, Lʹvіv 2012, s. 851-862

Downloads

Published

2017-08-22

How to Cite

Wasyl, F. (2017). Nieznana metryka zaślubionych ormiańskotaloickiej parafii w Kutach z lat 1868–1882: Uwagi źródłoznawcze i edycja. Lehahayer, 4, 149–233. https://doi.org/10.12797/LH.04.2017.04.05

Issue

Section

Articles