Vol. 8 (2021)

					View Vol. 8 (2021)

tom pod redakcją Andrzeja A. Zięby

Published: 2021-12-19

Articles

 • Karta ze stosunków rodzinnych Ormian zamojskich. Morderstwo Heleny Kistesterowiczowej (1680)

  Marcin Łukasz Majewski
  5-41
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.01
 • Ormianie kamienieccy w ostatniej ćwierci XVII wieku. Uzupełnienie spisu imiennego na podstawie kolejnych źródeł

  Monika Agopsowicz
  43-104
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.02
 • Ormianie Mohylowa Podolskiego pod koniec XVIII i w połowie XIX wieku (na podstawie pomiarów statystycznych ludności)

  Мaksym Potapenko
  105-146
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.03
 • Z materiałów źródłowych do dziejów Ormian w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu: biskupa Franciszka Ksawerego Zachariasiewicza wypisy i szkice do „Wiadomości o Ormianach w Polszcze”

  Ewa Grin-Piszczek
  147-155
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.04
 • Przyczynek do ormiańsko-polskiego rodowodu Ajwazowskich. List arcybiskupa Gabriela Ajwazowskiego do ojca Sadoka Barącza z 1875 roku

  Marek Miławicki
  157-184
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.05
 • „Raumkunst” autorstwa Teodora Axentowicza

  Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska
  185-190
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.06
 • Grisza Aszwajanc i inni Ormianie w trylogii ukraińskiej Józefa Łobodowskiego

  Grzegorz Pełczyński
  191-204
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.07
 • Jan Hasso Agopsowicz (1915-1982). Ormianin, bibliofil, twórca ekslibrisów

  Tomasz Krzyżowski
  205-232
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.08

Voices, Reviews and Information

 • Tajemniczy napis z obrazu Matki Boskiej Ormiańskiej w Kamieńcu Podolskim

  Andrzej Pisowicz
  233-237
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.09
 • Refleksje o Ormianach polskich na marginesie pracy „Ormiańska Polska”

  Kazimierz M. Pudło
  239-248
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.10
 • Omówienie wybranych angielskojęzycznych publikacji armenistycznych z roku 2020

  Jakub Osiecki
  249-255
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.11
 • Konferencja naukowa on-line „Axentowicz, Kraków, Armenia” 30 listopada 2020

  Andrzej A. Zięba
  257-258
  DOI: https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.12