Ormianie kamienieccy w ostatniej ćwierci XVII wieku. Uzupełnienie spisu imiennego na podstawie kolejnych źródeł

Authors

  • Monika Agopsowicz The Foundation of Culture and Heritage of Polish Armenians

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.02

Keywords:

Polish Armenians, Kamieniec Podolski (Kamianets-Podilskyi), Filibe (Płowdiw), Sozopol, Andrzej Modrzejowski, Jan Romaszkiewicz, Polish-Turkish relations, 17th century

Abstract

Kamieniec Armenians in the last quarter of the 17th century. Supplementation of the name list on the basis of subsequent sources

The author uses subsequent historical sources to supplement the data about Armenians living in Kamieniec Podolski (Kamianets-Podilskyi) before the Turkish invasion in 1672 and soon after regaining the town by Poland in 1700. These sources include: book of the Armenian court of Kamieniec Podolski from 1651-1663; registers of church apparatus taken away from Kamieniec and their gradual sales; Turkish censuses of the people of Kamieniec Podolski, including Armenians, from 1681.

Author Biography

Monika Agopsowicz, The Foundation of Culture and Heritage of Polish Armenians

Badaczka dziejów Ormian polskich, autorka i redaktorka publikacji i wystaw z tej dziedziny; uczestnik projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. Pomniki dziejowe Ormian polskich; członek Rady Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie (gdzie prowadzi projekty archiwalne i muzealne) oraz Rady Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce.

References

Opracowania

Agopsowicz M., Ormianie kamienieccy w ostatniej ćwierci XVII wieku – próba rekonstrukcji spisu imiennego, „Lehahayer”, 6, 2019, s. 5-69, https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.01 DOI: https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.01

Barącz S., Pamiątki miasta Stanisławowa, Lwów 1858

Barącz S., Pamiętnik dziejów polskich, Lwów 1855

Barącz S., Żywoty sławnych Ormian w Polsce, Lwów 1856

[Grigorian W.] Grigorân V., Istoriâ armânskih kolonij Ukrainy i Polʹši (armâne Podolii), Erevan 1980

[Harutiun Q.] K’iwrtean Y., Hayoc’ gaġt’ë Kamenic’ēn Filipē (1670-74). Patmakan vaiērat’oiĠt’ më [Emigracja ormiańska z Kamieńca do Filibe (1670-74). Zabytek historyczny], „Bazmavēp” [Pazmaveb], 8-9, 1927

Kopczyński J., Struktura i finanse gminy ormiańskiej we Lwowie w świetle rękopisu „Dzieje Ormian lwowskich od r. 1649 aż do r. 1713”, „Lehahayer”, 4, 2017, s. 5-69, https://doi.org/10.12797/LH.04.2017.04.01 DOI: https://doi.org/10.12797/LH.04.2017.04.01

Nagielski M., Romaszkiewicz (Romaszkiewic, Romaszkowicz) Jan bądź Piotr, w: Polski słownik biograficzny, 31, Wrocław–Warszawa–Kraków 1988, s. 620-621

Niesiecki K., Herbarz polski, wyd. J. N. Bobrowicz, 1-10, Lipsk 1841

Stopka K., „Jako ojczyc prawdziwy ojczyznę swą miłą chcąc tym lepiej przyozdobić”. Historia dział Michnowskich niegdyś Kamieniec Podolski broniących, w: Amicissima.

Studia Magdalenae Piwocka oblata, Cracoviae 2010, s. 245-254

Stopka K., Wykaz duchowieństwa ormiańskiego w Polsce (elektroniczna baza danych)

Tomaszewski M., Działalność dyplomatyczna i agenturalna Jana bądź Piotra Romaszkiewicza w latach 1648-1655, „Przegląd Orientalistyczny” 2014, 3/4, s. 149-156

Zaleski T., Słownik biograficzny duchownych ormiańskokatolickich oraz duchownych rzymskokatolickich pochodzenia ormiańskiego w Polsce w latach 1750-2000, Kraków 2001

Downloads

Published

2021-12-19

How to Cite

Agopsowicz, M. . (2021). Ormianie kamienieccy w ostatniej ćwierci XVII wieku. Uzupełnienie spisu imiennego na podstawie kolejnych źródeł. Lehahayer, 8, 43–104. https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.02

Issue

Section

Articles