Sandhi – niesandhi

Fonetyczno-fonologiczne sygnały graniczne jednostek morfologicznych w języku polskim

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.1SP.11

Słowa kluczowe:

sandhi, junktury, markery fonetyczne

Abstrakt

Sandhi – non-sandhi. Phonetic-phonological boundary signals of morphological units in Polish

The paper is devoted to those morphonological and phonetic phenomena that may aspire to the role of indicators of stronger morphological boundaries in Polish. The author is inclined towards H. Andersen’s view, whose definition of sandhi as a conventionalized phenomenon excludes a series of surface phenomena and, effectively, includes no more than the so-called voicing sandhi.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Andersen H., 1986a, Introduction: Sandhi, [w:] H. Andersen (red.), Sandhi phenomena in the languages of Europe, Berlin, s. 1–8.

Andersen H., 1986b, Sandhi and prosody: reconstruction and typology, [w:] H. Andersen (red.), Sandhi phenomena in the languages of Europe, Berlin, s. 231–246.

Cychnerska A. (red.), 2013, Sandhi w językach słowiańskich, Toruń.

GWJP 1984: R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.) Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa.

Korytowska A., 2004, Zwarcia krtaniowe w językach słowiańskich, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, „Studia Slavica” 9, s. 91–98.

Łobacz P., 1982, Interpretacja fonologiczna palatalności w języku polskim na podstawie analizy spektrograficznej, [w:] J. Maciejewski (red.), Z zagadnień fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, „Rozprawy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”, Toruń, s. 93–101.

Madejowa M., 1993, Normative rules of modern Polish pronunciation, „Studia phonetica Posnaniensia” 4, s. 19–30.

Nowakowski P., 1997, Wariantywność współczesnej polskiej wymowy scenicznej, Poznań.

Osowicka-Kondratowicz M., 2012, „Zasada sonorności” we współczesnej polszczyźnie, [w:] M. Cichmińska, I. Matusiak-Kempa (red.), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojęciowe, Olsztyn, s. 188–196.

Osowicka-Kondratowicz M., w druku, Tendencje wymawianiowe współczesnej polszczyzny, [w:] Logopedia artystyczna.

Osowicka-Kondratowicz M., Serowik A., 2007, Palatalność asymilacyjna w języku polskim, [w:] I. Sawicka (red.), Fonetyka i fonologia, „Komparacja współczesnych języków słowiańskich” 2, Opole, s. 61−103.

Osowicka-Kondratowicz M., Serowik A., 2013, Sandhi w sylabach dwuszczytowych i przed sylabami dwuszczytowymi w języku polskim, [w:] A. Cychnerska (red.), Sandhi w językach słowiańskich, Toruń, s. 125–158.

Sawicka I., w druku, Fonetyczno-fonologiczne sygnały graniczne jednostek morfologicznych w języku polskim, [w:] Sandhi w językach słowiańskich II.

Sawicka I., Trawińska A., 2013, Wstęp, [w:] A. Cychnerska (red.), Sandhi w językach słowiańskich, Toruń, s. 7–46.

Steffen-Batóg M., 1997, On the pronunciation of some Polish consonant clusters containing sonorants, [w:] eadem, Phonetic studies, Poznań, s. 85–109.

Opublikowane

2015-04-01

Jak cytować

Sawicka, I. . (2015) „Sandhi – niesandhi: Fonetyczno-fonologiczne sygnały graniczne jednostek morfologicznych w języku polskim”, LingVaria, 10(Spec.), s. 139–131. doi: 10.12797/LV.10.2015.1SP.11.

Numer

Dział

Artykuły