Tom 8 Nr 15 (2013)

					Pokaż Tom 8 Nr 15 (2013)
Opublikowane: 2013-05-18

Wstęp

 • Profesor Halina Satkiewicz 1928–2012

  Hanna Jadacka
  7-11
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.01

Zagadnienia ogólne

 • O potrzebie monografii (użycia) IPA

  Piotr Rybka
  15-25
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.02
 • „Nie tak i tak dalej, ale tak i nie tak dalej…”, czyli o tym, czym jest nielogiczność

  Mariola Wołk
  27-39
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.03

Polszczyzna współczesna

 • „Człowiekiem się rodzę, osobą się staję”. Relacje semantyczne między leksemami osoba i człowiek we współczesnej polszczyźnie

  Dorota Kostrzewa
  43-58
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.04
 • Nieuświadamiane archaizmy w polskich związkach frazeologicznych

  Agnieszka Piela
  59-71
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.05

Polszczyzna historyczna

 • Samogłoskowa baza fonematyczna języka prasłowiańskiego w świetle analizy dystrybucyjnej

  Marek Osiewicz
  75-87
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.06
 • Czwarte rozważania nad Słowami prawnymi w rzeczy sobie podobnymi Bartłomieja Groickiego

  Aleksander Zajda
  89-110
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.07

Etymologia

 • Wprowadzenie do dyskusji o pochodzeniu polskiego jarmułka i jego etymologicznych odpowiedników w innych językach słowiańskich

  David L. Gold
  113-114
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.08
 • On the Etymology of Polish jarmułka

  Bohdan A. Struminsky
  115-117
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.09
 • Comment by D.L.G

  David L. Gold
  117-118
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.10
 • Uwagi o jarmułce

  Marek Stachowski
  119-124
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.11

Etnolingwistyka

 • Ustalanie znaczeń symbolicznych w słowniku etnolingwistycznym

  Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
  127-144
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.12
 • Stereotypy etniczne w różnych językach – narodowe? Międzynarodowe? Uniwersalne?

  Anna Tyrpa
  145-154
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.13

Dialektologia

 • Z przeszłości gwar Wielkopolski wschodniej Na podstawie akt stanu cywilnego Goliny i Kawnic z roku 1821

  Błażej Osowski
  157-172
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.14
 • Mowa Ślązaków – gwara, dialekt czy język regionalny (w związku z próbą zmiany statusu prawnego)

  Jadwiga Wronicz
  173-184
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.15
 • Opinia o projekcie zmiany Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw

  Bożena Cząstka-Szymon
  185-198
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.16

Glottodydaktyka

 • Jak uporządkować terminologiczny chaos w glottodydaktyce i po co?

  Wacław Cockiewicz
  201-213
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.17

Z przeszłości językoznawstwa

 • Profesor Teresa Orłoś – wybitna polska bohemistka

  Janina Labocha
  217-225
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.18
 • Listy Izydora Kopernickiego do Seweryna Udzieli z lat 1887–1891

  Maciej Rak
  227-249
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.19

Debiuty naukowe

 • Hiponimy miejsca w polskiej Słowosieci i amerykańskiej bazie WordNet

  Marta Dobrowolska
  253-266
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.20