Tom 10 Nr Spec. (2015)

					Pokaż Tom 10 Nr Spec. (2015)
Opublikowane: 2015-04-03

Wstęp

 • Profesor Roman Laskowski (17 II 1936 – 21 VI 2014)

  Anna Czelakowska
  7-14
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.1SP.01

Artykuły

 • Sintaksičeskaâ informaciâ dlâ Aktivnogo slovarâ russkogo âzyka

  Ûrij D. Apresân
  13-26
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.1SP.02
 • Romana Laskowskiego koncepcja opisu kategorii rodzaju w języku polskim

  Ireneusz Bobrowski
  27-35
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.1SP.03
 • W sprawie durkheimowsko-saussurowskiego „faktu społecznego” Dwa exempla z polskiej morfologii

  Andrzej Bogusławski
  37-45
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.1SP.04
 • Jednostka najróżniejsze na tle operacji semantycznej stopniowania

  Maciej Grochowski
  47-60
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.1SP.05
 • Jeszcze o odróżnianiu określeń temporalnych deiktycznych od wyznaczających narracyjnie (anaforycznych)

  Renata Grzegorczykowa
  61-75
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.1SP.06
 • Genetyczne parantele partykuł i spójników

  Krystyna Kleszczowa, Kamilla Termińska
  77-86
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.1SP.07
 • Problemy z Rozmyślaniem przemyskim Formułowanie sądów ogólnych a wielowarstwowość średniowiecznego tekstu

  Tomasz Mika
  87-104
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.1SP.08
 • Znaczenie prac Romana Laskowskiego dla badań akwizycji języka polskiego poza granicami kraju oraz dwujęzyczności polsko-obcej

  Władysław T. Miodunka
  105-120
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.1SP.09
 • Powinność i obowiązek

  Jadwiga Puzynina
  121-130
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.1SP.10
 • Sandhi – niesandhi Fonetyczno-fonologiczne sygnały graniczne jednostek morfologicznych w języku polskim

  Irena Sawicka
  139-131
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.1SP.11
 • Rozgraniczenie jako ograniczenie Na przykładzie badań nad szykiem przydawki przymiotnej we współczesnej polszczyźnie

  Dorota Szumska
  141-150
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.1SP.12
 • O szczególnej pozycji spójnikowych predykatów asocjatywnych

  Zuzanna Topolińska
  151-155
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.1SP.13
 • Idiosynkratyzm akomodacji morfologicznych wewnątrz i na zewnątrz fraz z liczebnikami typu pięć jako konsekwencja nieuzgodnienia cech przez mechanizm akomodacji składniowej

  Ewa Willim
  157-171
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.1SP.14
 • Glosa do terminu wyrażenia funkcyjne

  Henryk Wróbel
  173-179
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.1SP.15