Strategiczne uwarunkowania użycia sił zbrojnych RFN w latach 1955-1989

Authors

  • Agnieszka Polończyk Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.49.16

Keywords:

security, strategy, use of armed forces, the Bundeswehr

Abstract

Strategic conditions of using the armed forces of the Federal Republic of Germany in the period 1955‑1989

The aim of the article is to determine the strategic conditions of use of the armed forces of West Germany (the Bundeswehr) since its inception in 1955 until its unification with the National People’s Army (1989/1990). In the first part the features of the security environment in Germany have been shown and the main political, military and economic threats identified. As the result of the presented strategic analysis of the state environment as well as the parallel description of the set of values, interests and political goals in the security field, the conceptions of using the Bundeswehr as the army of the national state and a member of the NATO have been characterized.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Agnieszka Polończyk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Członek Rady Naukowej Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

References

Bericht der Bundesregierung über das Konzept der zivilen Verteidigung und das Programm für die Zeit bis 1972, Bonn 1968.

Dawidczyk A., Planowanie strategii rozwoju sił zbrojnych, Warszawa 2006, Zeszyty Naukowe – Akademia Obrony Narodowej.

Diedrich T., Die militärische Grenzsicherung an der innerdeutschen Demarkationslinie und der Mauerbau 1961, [w:] Vom Kalten Krieg zur deutschen Einheit. Analysen und Zeitzeugenberichte zur deutschen Militärgeschichte 1945 bis 1995, red. B Thoss, Oldenbourg 1995.

Drogowoz I., Pancerna potęga ZSRR 1945‑1991, Warszawa 2001.

Frey M., Geschichte des Vietnamkriegs, München 2006.

Friedman N., Tajne akta zimnej wojny, przeł. P. Stachura, Warszawa 2005.

Greiner B., Die Kuba‑Krise.

Die Welt an der Schwelle zum Atomkrieg, München 2010.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Werte und Normen für Soldaten, Berlin 2007.

Krumpelt I., Das Kriegsbild der Zukunft, Bonn 1970.

MC 3/5. The Strategic Concept for the Defense of the North Atlantic Area (3 December 1952), [w:] NATO Strategy Documents 1949‑1969, red. G.W. Pedlow, Brussels 1997.

MC 14/2. Overall Strategic Concept for the Defence of the NATO Area (23 May 1957), [w:] NATO Strategy Documents 1949‑1969, red. G.W. Pedlow, Brussels 1997.

MC 14/3. Overall Strategic Concept for the Defence of the NATO Area (16 January 1968), [w:] NATO Strategy Documents 1949‑1969, red. G.W. Pedlow, Brussels 1997.

Polmar N., Moore K.J., Cold War Submarines. The Design and Construction of U.S. and Soviet Submarines, Washington 2003.

Soviet Economic Performance 1966‑67. DOI: https://doi.org/10.2307/2229101

Materials Prepared for the Subcommittee, Washington 1969.

Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., Dz.U. 2000, nr 87, poz. 970.

Tucker S.C., The Encyclopedia of the Vietnam War. A Political, Social, and Military History, Santa Barbara, Calif. 2011.

Weissbuch 1969 zur Verteidigungspolitik der Bundesregierung, Bonn 1969.

Weißbuch 1970 zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur Lage der Bundeswehr, Bonn 1970.

Weißbuch 1971/1972 zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur Entwicklung der Bundeswehr, Bonn 1971.

Weißbuch 1973/1974 zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur Entwicklung der Bundeswehr, Bonn 1974.

Weißbuch 1975/1976 zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur Entwicklung der Bundeswehr, Bonn 1976.

Weißbuch 1979 zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur Entwicklung der Bundeswehr, Bonn 1979.

Weißbuch 1983 zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1983.

Weißbuch 1985 zur Lage und Entwicklung der Bundeswehr, Bonn 1985.

Published

2017-08-31

How to Cite

Polończyk, Agnieszka. 2017. “Strategiczne Uwarunkowania użycia Sił Zbrojnych RFN W Latach 1955-1989”. Politeja 14 (4(49):311-33. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.49.16.