Carpatho-Rusyn Scholarship in America, 1988-2019

  • Elaine Rusinko University of Maryland, Baltimore County
  • Bogdan Horbal New York Public Library
Keywords: badania karpackorusińskie w Ameryce, amerykańskie konferencje naukowe

Abstract

Karpackorusińskie badania naukowe w Ameryce, 1988-2019

Współczesne amerykańskie badania karpackorusińskie rozpoczęły się na początku lat siedemdziesiątych XX w. Począwszy od 1988 r. i kontynuując do 2019 r., badacze karpackorusińscy regularnie uczestniczyli w amerykańskim świecie naukowym, w tym w panelach i okrągłych stołach podczas corocznych konferencji Stowarzyszenia Studiów Słowiańskich, Wschodnioeuropejskich i Eurazjatyckich (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies) oraz Stowarzyszenia do Badań Narodowości (the Association for the Study of Nationalities). Niniejszy artykuł analizuje historię i rozwój badań karpackorusińskich w Stanach Zjednoczonych poprzez analizę prezentacji przedstawionych na tych konferencjach od 1988 roku. Ewolucja badań karpackorusińskich w ciągu ostatnich trzydziestu lat pokazuje rozwój tej dziedziny tak pod względem ilości, jak i specyfikacji naukowej: od ogólnych tematów w panelach organizowanych przez inne grupy etniczne, po szczegółowe prezentacje w panelach z konkretnymi tematami karpackorusińskimi, a ostatnio w prezentacjach, które stosują nowe perspektywy i metodologie badań w wieloetnicznych, multidyscyplinarnych panelach i okrągłych stołach. Do artykułu dołączono listę paneli i prezentacji na karpackorusińskie tematy, które przedstawiono na konferencji Stowarzyszenia Studiów Słowiańskich, Wschodnioeuropejskich i Eurazjatyckich w latach 1988-2019.

References

ASEEES. “About ASEEES.” Accessed: 27.7.2019. https://www.aseees.org/about.

Best, Paul. 1990. “The Lemkos as an Ethnic Group”. Polish Review 35, no. 3/4: 255-260.

Horbal, Bogdan, Patricia Krafcik, and Elaine Rusinko, eds. 2006. Carpatho-Rusyns and Their Neighbors: Essays in Honor of Paul Robert Magocsi. Fairfax, Virginia: Eastern Christian Publications.

Kasinec, Edward. 1984. “Some Thoughts on the Future of Carpatho-Ruthenian Studies”. In: Edward Kasiniec, Slavic Books and Bookmen: Papers and Essays, 109-113. Russica Bibliography Series no. 3. New York: Russica Publishers, Inc.

Kupensky, Nicholas. 2015. Kubek’s Mahanoy City. Accessed 1.08.2019. https://kubekproject.wordpress.com/the-emil-kubek-walking-tour/

Magocsi, Paul Robert. 1988. Carpatho-Rusyn Studies: An Annotated Bibliography, Volume I: 1975-1984. New York−London: Garland Publishing, Inc.

Magocsi, Paul Robert. 1990. “Nation‑building or Nation Destroying? Lemkos, Poles, and Ukrainians in Contemporary Poland”, Polish Review 35, no. 3/4: 197-209.

Magocsi, Paul Robert, ed. 2004. Rusyn’skŷi iazŷk. Opole: University of Opole Press.

Magocsi, Paul Robert. 2004a. “A Short History”. In: Carpatho-Rusyn Research Center: The First Quarter Century. Compiled by Patricia A. Krafcik and Elaine Rusinko, 1-14. Ocala, Florida: Carpatho-Rusyn Research Center, Inc.

Magocsi, Paul Robert. 2015. With Their Backs to the Mountains: A History of Carpathian Rus’ and Carpatho-Rusyns. Budapest and New York: Central European University Press.

Magocsi, Paul Robert and Ivan Pop, eds. 2002. Encyclopedia of Rusyn History and Culture. Toronto: University of Toronto Press.

Magocsi, Paul Robert and Ivan Pop, eds. 2005. Encyclopedia of Rusyn History and Culture. 2nd ed. Toronto: University of Toronto Press.

Magocsi, Paul Robert and Yohanan Petrovsky-Shtern 2016. Jews and Ukrainians: A Millennium of Co-Existence. Toronto: Chair of Ukrainian Studies, University of Toronto.

Pugh, Stefan M. 2009. The Rusyn Language: A Grammar of the Literary Standard of Slovakia with Reference to Lemko and Subcarpathian Rusyn. Munich: Lincom.

Rusinko, Elaine. 2003. Straddling Borders: Literature and Identity in Subcarpathian Rus’. Toronto: University of Toronto Press. https://doi.org/10.3138/9781442680227. DOI: https://doi.org/10.3138/9781442680227

Rusinko, Elaine. 2012. “We Are All Warhol’s Children”: Andy and the Rusyns. The Carl Beck Papers. Pittsburgh: University of Pittsburgh. DOI: https://doi.org/10.5195/CBP.2012.190

Silvestri, Maria, Righetti, John. 2015. Changed by Thalerhof. Accessed 1.08.2019. https://www.youtube.com/watch?v=n6Q6SRbDQic.

Published
2019-12-30
How to Cite
Rusinko, E., & Horbal, B. (2019). Carpatho-Rusyn Scholarship in America, 1988-2019. Rocznik Ruskiej Bursy, 15, 205-236. https://doi.org/10.12797/RRB.15.2019.15.07
Section
Дискурс • Dyskurs