Announcements

Current Issue

Vol. 15 (2023)
					View Vol. 15 (2023)

Publication of the issue was subsidized by the Ministry of Education and Science.

Published: 2023-12-16

Articles

 • Which Crimes Against Good Manners and Morality Were the Inhabitants of Chukva Tried for in the 18th Century?

  Klaudia Rogowska
  9-20
  DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.15.2023.15.01
 • Sozon Wadyński OSBM (1749-1815) Przyczynek biograficzny

  William Lecyk
  21-38
  DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.15.2023.15.02
 • Początki przemysłu naftowego w Galicji przed okresem autonomii w świetle wybranych polskich tytułów prasowych

  Tomasz Kargol
  39-57
  DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.15.2023.15.03
 • W którym pułku służył Piotr Niewiadomski – bohater Soli ziemi Józefa Wittlina?

  Sławomir Kułacz
  58-67
  DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.15.2023.15.04
 • Działalność kulturotwórcza konserwatystów wschodniogalicyjskich na przykładzie fundacji Leona Pinińskiego i Dawida Abrahamowicza

  Angelika Jamka
  69-84
  DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.15.2023.15.05
 • Zamek czernelicki na fotografiach z końca XIX-XX wieku

  Vitaliy Nagirnyy
  85-96
  DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.15.2023.15.06
 • Decoding the Images of the Polish Countryside, by Louise Arner Boyd (1887-1972) Ruthenians/Ukrainians in the Ethnographic Photography of an American Traveller

  Larysa Buriak, Wiktoria Kudela-Świątek
  97-126
  DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.15.2023.15.07

Editions

 • Spowiedź Sadyka Ostatni list Michała Czaykowskiego do Hipolita Błotnickiego

  Janusz Pezda
  129-141
  DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.15.2023.15.08
 • Walka o Lwów w Pamiętnikach z lat 1916-1918 Ludomiła Germana

  Agnieszka Biedrzycka
  143-184
  DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.15.2023.15.09

Artykuły recenzyjne

Recenzje

View All Issues