Nowe znalezisko z Jass jako źródło do analizy obrazu "Chrzest Armenii" pędzla Teodora Axentowicza

Authors

  • Andrzej A. Zięba Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.11

Keywords:

Teodor Axentowicz, Feliks Kasper Orlikowski, Suceava, Iaşi, Romanian Armenians

Abstract

New Discovery in Iaşi as a Source for Analysis of the "Picture Baptism" of Armenia by Teodor Axentowicz

The author compares the oil painting showing the baptism of Thyristates III, King of Armenia, recently found in the Armenian-Apostolic church in Iaşi and attributed (due to the inscription on the back of the canvas) to Teodor Axentowicz, to the work of the same painter on the same subject that is currently displayed in the Roman Catholic church of St. Peter and St. Paul in Gdańsk. He claims that the painting from Iaşi is probably a copy of Axentowicz’s original work from around 1901 and it fully shows his original composition that was intended for the Armenian Catholic altar in the Roman Catholic church in Suceava. By contrast, the painting from Gdańsk only depicts the central part of the original. The reasons for this reduction remain unknown. Perhaps this was done by the buyer to adapt the image to the altar on which it was exhibited, or by the author himself to enhance the artistic value of the new version. The article also talks about the identification of another painting that captured the baptism of the Armenian king. The work was created in Lwów in 1839 by another Polish painter, Feliks Kasper Orlikowski, and it was intended for an unspecified Armenian church in Suceava. It may be that it was meant for the Armenian monastery Hagigadar located in the suburbs of the city.

Author Biography

Andrzej A. Zięba, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Historyk, doktor habilitowany w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności; autor prac z zakresu dziejów Ormian polskich, zwłaszcza w XIX i XX wieku; uczestnik projektu NPRH pt. Pomniki dziejowe Ormian polskich; współkieruje serią Biblioteka „Lehahayer”.

References

Opracowania:

Barącz S., Rys dziejów ormiańskich, Tarnopol 1869

Chrząszczewski J., Kościoły Ormian polskich, Warszawa 2001

Colberg J., Porownanie teraźnieyszych i dawnieyszych miar i wag w Królestwie Polskiém używanych z dodaniem ważnieyszych Europeyskich i innych, z potrzebnieyszemi tablicami zamiany iednych na drugie, Warszawa 1819

Dan D., Armeniǐ orientali din Bucovina, Cenrnăţǐ 1891

Domański M., Feliks Kasper Orlikowski, w: Polski słownik biograficzny, 24, Wrocław–Warszawa–Kraków 1979, s. 206-207

Galos A., Mitulski Florian, w: Polski słownik biograficzny, 21, Wrocław 1976, s. 388-389

Hagopian D., 500. 1512-2012. Hač̣katar. Hagigadar, [Suceava 2012]

Krzysztofowicz-Kozakowska S., Kieniewicz A., Teodor Axentowicz (1859-1938), katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, listopad 1998-styczeń 1999, Muzeum Śląskie w Katowicach, luty 1999-kwiecień 1999, Kraków 1998

Selian S., Schiţă istorică a comunităţii armene din România, Bucureşti 1999

Tavitian S., Armeni de seamă din România, 1, Constanţa 2006

Teodor Axentowicz. Ormianin polski. 19.06-21.09.2014, katalog wystawy w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, red. A. Oleśkiewicz, Sopot [2014]

To friends: people and places vistited by Monika Agopsowicz, Danek Deńca, prof. Krzysztof Stopka, prof. Andrzej Zięba, 31.07.-10.08.2019, photographs by Danek Deńca, [Sulejówek 2019]

Prasa:

„Der Adler”, 1839, nr 218

„Gazeta Lwowska”, 1839, nr 96

Przekazy mówione:

Informacje dr Zare Nazaryana, lekarza w Spitalul Clinic de Urgenţe w Jassach, 8 sierpnia 2019

Informacje Adama Kieniewicza z Krakowa, wnuka Teodora Axentowicza, październik 2019

Downloads

Published

2019-12-31

How to Cite

Zięba, A. A. (2019). Nowe znalezisko z Jass jako źródło do analizy obrazu "Chrzest Armenii" pędzla Teodora Axentowicza. Lehahayer, 6, 347–354. https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.11

Issue

Section

Voices, Reviews and Information