Z materiałów źródłowych do dziejów Ormian w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu: biskupa Franciszka Ksawerego Zachariasiewicza wypisy i szkice do „Wiadomości o Ormianach w Polszcze”

Authors

  • Ewa Grin-Piszczek The State Archive in Przemyśl

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.04

Keywords:

Franciszek Ksawery Zachariasiewicz, Polish Armenians, State Archive in Przemyśl

Abstract

From source materials concerning the history of Armenians in the resource of the State Archive in Przemyśl. Entries and outlines of the bishop Franciszek Ksawery Zachariasiewicz for his work “Wiadomość o Ormianach w Polszcze”

The State Archive in Przemyśl includes materials concerning the history of Polish Armenians. Among these sources, the unit with the signature 516 in the division „Kapituła greckokatolicka w Przemyślu” [„Greek and Catholic Chapter in Przemyśl”] contains important data. It presents source abstracts and a manuscript of the work of Franciszek Ksawery Zachariasiewicz – the Przemyśl bishop of the Latin rite – titled Wiadomość o Ormianach w Polszcze [News About Armenians in Poland], Lwów 1842. These data show the research workshop of the historian who as the first Polish Armenian managed to finish his research and present its results in print.

Author Biography

Ewa Grin-Piszczek, The State Archive in Przemyśl

Historyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2012), kustosz w Archiwum Państwowym w Przemyślu; autorka prac dotyczących dziejów w Przemyśla w okresie staropolskim, m. in. Urzędnicy miejscy Przemyśla w XIV-XVIII wieku (2012), Elita władzy miasta Przemyśla od XIV do początku XVII wieku (2019), oraz artykułów z zakresu archiwistyki, archiwoznawstwa i biografistyki.

References

Opracowania

Anusik Z., Sierakowski Józef, w: Polski słownik biograficzny, 37, Warszawa–Kraków 1996-1997, s. 270-277

Borcz H., Studium biblijne w Seminarium i Instytucie Teologicznym w Przemyślu od roku 1687 do czasów najnowszych, „Resovia Sacra. Studia Filozoficzno-Teologiczne Diecezji Rzeszowskiej”, 3, 1996, s. 159-203

Estreicher K., Bibliografia polska XIX stulecia, 5, Kraków 1880

Kaszlej A., Inwentarz rękopisów Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu, Warszawa 2011

Klimecka G., Pochodzenie najstarszych rękopisów z Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu w zbiorach Biblioteki Narodowej, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, 30-31, 1994-1995

Krochmal A., Archiwum historyczne eparchii przemyskiej, Warszawa–Przemyśl 2016

Mańkowski T., Archiwum lwowskiej katedry ormiańskiej, „Archeion”, 10, 1932, s. 2-5

Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992

Nowak A., Zachariasiewicz Franciszek Ksawery, w: Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, 1, Biskupi i kanonicy, Tarnów 1999

Siciak A., Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii Galicji (1867-1914), Przemyśl 2012

Stępień S., Ławrowski Jan, w: Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej, red. A. Meissner, K. Szmyd, Rzeszów 2011

Ślemp E., Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 1-2 (20-21), 2005, s. 88-106

Tyrowicz M., Dzieduszycki Tytus, w: Polski słownik biograficzny, 6, Kraków 1948, s. 119-121

Zaleski T., Słownik biograficzny księży ormiańskokatolickich i księży rzymskokatolickich pochodzenia ormiańskiego w Polsce w latach 1700-2000, Kraków 2001

Downloads

Published

2021-12-19

How to Cite

Grin-Piszczek, E. . (2021). Z materiałów źródłowych do dziejów Ormian w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu: biskupa Franciszka Ksawerego Zachariasiewicza wypisy i szkice do „Wiadomości o Ormianach w Polszcze”. Lehahayer, 8, 147–155. https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.04

Issue

Section

Articles