Seminaria naukowe Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce w latach 2019-2022 – przyczynek do poznania najnowszego etapu kształtowania się armenologii polskiej

Authors

  • Franciszek Wasyl Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce Polska Akademia Umiejętności
  • Andrzej A. Zięba Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.11

Keywords:

Research Center for Armenian Culture in Poland, Armenology

Abstract

SEMINARS OF THE RESEARCH CENTER FOR ARMENIAN CULTURE IN POLAND IN THE YEARS 2019-2022

This is the thematic analysis of tutorial meetings, organised in the Research Center for Armenian Culture in Poland (Polish Academy of Arts and Sciences in Krakow) in the years 2019-2022.

Author Biographies

Franciszek Wasyl, Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce Polska Akademia Umiejętności

Historyk, archiwista, muzealnik, w latach 2015-2017 adiunkt w Katedrze Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie pracownik naukowy Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce; zajmuje się historią Ormian polskich w czasach nowożytnych i najnowszych; kierownik projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. „Ormianie kresowi na Śląsku po 1945 roku”.

Andrzej A. Zięba, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński

Historyk, pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprzewodniczący Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, dyrektor Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce, kierownik projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. „Encyklopedia Ormian polskich”, autor prac z dziedziny historii etnicznej Europy Środkowej i Wschodniej oraz Ameryki Północnej, w tym zwłaszcza dotyczących dziejów Ormian polskich.

References

Źródła drukowane

Jasachy gminy Ormian lwowskich za lata 1598-1638 w języku ormiańsko-kipczackim, oprac. i tłum. K. Stopka, Kraków 2020

Metryka katedry ormiańskiej we Lwowie za lata 1635-1732, oprac. i tłum. K. Stopka, M. Ł. Majewski, Kraków 2020

Mowses Chorenacy (Mojżesz z Chorenu), Historia Armenii w trzech księgach, red. A. Pisowicz, tłum. S. Ulaszek, Kraków 2021, https://doi.org/10.12797/9788381384551 DOI: https://doi.org/10.12797/9788381384551

Symeon Lehacy, Zapiski podróżne, oprac. i tłum. H. Mamikonyan, Kraków 2022

Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1564-1608 w języku ormiańsko-kipczackim, oprac. i tłum. E. Tryjarski, Kraków 2017

Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1625-1630 w języku ormiańsko-kipczackim, oprac. i tłum. E. Tryjarski, Kraków 2010

Opracowania

Armenia, mon amour: Ten Europeans Speak, red. S. Lundgren, S. Seppälä, Enschede 2020

Karaś R., Szukam raju, Warszawa 1975, 1979

Krzyżowski T., Archidiecezja lwowska obrządku ormiańskokatolickiego w latach 1902-1938, Kraków 2020, https://doi.org/10.12797/9788381380959 DOI: https://doi.org/10.12797/9788381380959

Lundgren S., Die Assyrer: Von Ninive bis Gütersloh, Münster 2016

Lundgren S., I svärdets tid: Det osmanska folkordet på kristna minoriteter, Otalampi 2009

Lundgren S., The Assyrians: Fifty Years in Sweden, Enschede 2019

Lundgren S., The Assyrians – From Nineveh to Södertälje, Enschede 2016

Ormianie polscy: kultura i dziedzictwo. Studia i materiały źródłowe zebrane dla uczczenia jubileuszu dziesięciolecia Fundacji Kultury Ormian Polskich, red. A. A. Zięba, Warszawa–Kraków 2016

Osiecki J., Bolszewicy a Kościół ormiański. Apostolski Kościół Ormiański w Armenii sowieckiej w latach 1920-1938, Kraków 2019

Pirzād Z., Père Lachaise, w: Kolacja cyprysu i ognia. Współczesne opowiadania irańskie, wyb. i oprac. I. Nowicka, Warszawa 2003

Tryjarski E., Armeno-Kipchak studies: Collected papers, Warszawa 2017

Tryjarski E., Słownik ormiańsko-kipczacki na podstawie trzech rękopisów ze zbiorów wiedeńskich, Warszawa 1968

Wasyl F., Armenians in Old Poland and Austrian Galicia: A Demographic and Historical Study, Leiden 2021, https://doi.org/10.30965/9783657760107 DOI: https://doi.org/10.30965/9783657760107

Wasyl F., Sąsiedzi: historia wieloetnicznej wspólnoty w Kutach, 1, Rekonstrukcje rodzin, Kraków 2017

Downloads

Published

2022-12-19

How to Cite

Wasyl, F., & Zięba, A. A. (2022). Seminaria naukowe Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce w latach 2019-2022 – przyczynek do poznania najnowszego etapu kształtowania się armenologii polskiej. Lehahayer, 9, 253–267. https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.11

Issue

Section

Articles