Jan Hasso Agopsowicz (1915-1982). Ormianin, bibliofil, twórca ekslibrisów

Authors

  • Tomasz Krzyżowski Research Centre for Armenian Culture in Poland; Polish Academy of Arts and Sciences, Krakow

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.08

Keywords:

Jan Hasso Agopsowicz, Polish Armenians, Papal Armenian College, Nowy Sącz, bookplates, Armenian Catholic Church in Poland

Abstract

Jan Hasso Agopsowicz (1915-1982) – Armenian, Bibliophile, Creator of Bookplates

The article presents the biography of Jan Hasso Agopsowicz (1915-1982), Polish Armenian, full of merit for the Armenian environment in Poland. He was born in Kociubińce, Eastern Galicia, in the Armenian landowning family. In 1931- 1938 he studied in Rome, at the Papal Armenian College and Gregorian University, preparing himself for the adoption of priestly orders in the Armenian rite. In October 1938 he resigned from finalisation of the theological studies and returned to Poland. After World War II, he lived in Nowy Sącz, where he was a manager of the analytical laboratory in the municipal hospital. Agopsowicz focused a lot on the situation of the Armenian diaspora in Poland and the activity of the Armenian environment. He wanted to guarantee the pastoral care for Catholic Armenians in Poland and to ensure the persistence of the Armenian rite so he intervened with the Holy See and Primate Stefan Wyszyński. Furthermore, he engaged in artistic activity. Creation of bookplates was his passion – he designed 240 bookplates. Interests of Agopsowicz concerning the Armenian history and culture, as well as his numerous contacts with Armenians, led to the creation of several dozen bookplates with Armenian themes. Moreover, he gathered a large book collection relating to Armenian themes in different languages. He died in Nowy Sącz and was buried at the Rakowicki Cemetery in Krakow.

References

Opracowania

Agopsowicz M., Kresowe Pokucie. Rzeczpospolita Ormiańska, Łomianki 2014

Białkowski M., Prymas Stefan Wyszyński jako ordynariusz wiernych obrządku ormiańskiego.

Szkic do dziejów religijnych diaspory Ormian polskich w latach 1957-1981, „Studia Gdańskie”, 45, 2019, s. 149-171

Czosnyka J. T., Ekslibrisy Jana Hasso Agopsowicza, „Służba Zdrowia”, 1980, 32, s. 8

Dubicki T., Konspiracja polska w Rumunii 1939-1945, 1, Warszawa 2002

Grońska M., Ekslibrisy. Wiadomości zebrane dla kolekcjonerów, Warszawa 1992

Grybel-Meksuła M., Gauda A., Sport w ekslibrisie, Lublin 1988

Gudzowski T. T., Ormiańskie ekslibrisy Jana Agopsowicza, „Dunajec”, 8, 1987, 50, s. 8-9

[Hambarcumian R.] Hambarjowmean Ṙ., Lehahayeri xohanoc’ic’ [Z kuchni polsko-ormiańskiej], „Hayastani ašxatavorowhi” [„Robotnica Armenii”], 1979, 2, s. 30-31

[Hambarcumian R.] Hambarjowmean Ṙ., Owrowagçer 20-rd dari hay gaġowt’i [Zarysy wspólnoty polsko-ormiańskiej w XX wieku], „Handēs Amsòreay” [„Handes Amsorya”], 1-12, 1981, s. 111-142

In memoriam Jana Hasso Agopsowicza, red. J. T. Czosnyka, Nowy Sącz 1982

Koszyk J., Mazan L., W Nowym Sączu mieszka wnuk Batorego!, „Przekrój”, 1980, nr 1825, s. 10

Krzyżowski T., Archidiecezja lwowska obrządku ormiańskokatolickiego w latach 1902-1938, Kraków 2020

Leśniak J., Leśniak A., Agopsowicz Hasso Jan, w: Encyklopedia sądecka, Nowy Sącz 2000, s. 10

Lewandowski R., Exlibrisy Jana Hasso Agopsowicza, Lipno 1979

Mękicka J., Exlibris śląski w milenijnym roku 1966, Katowice 1966

Migrała L., Ulica Jagiellońska w Nowym Sączu od końca XIX wieku do 1945 roku – mieszkańcy i zabudowa, Nowy Sącz 2012

Mistrzowie ekslibrisu polskiego. Rudolf Mękicki, oprac. G. Kordel, [Warszawa 2019]

Nowak M. J., Mordawski Z., Opieka zdrowotna i opieka społeczna w latach 1945-1990, w: Dzieje miasta Nowego Sącza, 3, red. F. Kiryk, Z. Ruta, Kraków 1996, s. 771-806

Pełczyński G., Ormianie polscy w XX wieku. Problem odrębności etnicznej, Warszawa 1997

Suma T., Sygnatury polskich twórców ekslibrisów od XIX wieku do współczesności. Leksykon, Warszawa 2013

Szafran S. et al., Ignacy Łukasiewicz i jego dzieło w ekslibrisie, Kraków 2004

Wojciechowski M. J., Ekslibris godło bibliofila, Wrocław 1978

Zbigniew Dolatowski. Ekslibrisy i grafika książkowa, oprac. J. Saffarini, Warszawa 2001

Netografia

http://ekslibrispolski.pl/?page_id=2136 (Suma T., Jan Hasso Agopsowicz)

http://ekslibrispolski.pl/?page_id=2636 [Suma T., Jan Hasso – Agopsowicz (1915-1982). Spis kompletny]

Downloads

Published

2021-12-19

How to Cite

Krzyżowski, T. (2021). Jan Hasso Agopsowicz (1915-1982). Ormianin, bibliofil, twórca ekslibrisów. Lehahayer, 8, 205–232. https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.08

Issue

Section

Articles