Karta ze stosunków rodzinnych Ormian zamojskich. Morderstwo Heleny Kistesterowiczowej (1680)

Authors

  • Marcin Łukasz Majewski Research Centre for Armenian Culture in Poland, Polish Academy of Arts and Sciences

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.01

Keywords:

Zamość, Polish Armenians, murder, criminal law, juridical procedures, 17th century

Abstract

A card from the family life of Zamość Armenians. Murder of Helena Kistesterowiczowa (1680)

Death of Helena Kistesterowiczowa, who was murdered by her husband only one year after their marriage, was the most shocking event in the history of the Zamość Armenian commune. On the basis of case files and other sources, the author presents circumstances of this crime and course of the case. Analysing the testimonies of the accused and witnesses as well as the report about examination of the corpse, he reconstructs the events, depicting relations in the marriage of Kistesterowicze, for which the conflict between Eliasz Kistesterowicz and his father-in-law Serhij Zachariaszewicz Browar was the background. This affair constitutes a minor contribution to family relations of Zamość Armenians in the second half of the 17th century.

Author Biography

Marcin Łukasz Majewski, Research Centre for Armenian Culture in Poland, Polish Academy of Arts and Sciences

Historyk, pracownik naukowy Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce; zajmuje się etnicznością, historią polskich Ormian, historią miast (zwłaszcza Piotrkowa Trybunalskiego, Zamościa i Lublina), rzemiosła i handlu w XVI-XVIII wieku; autor prac z tych zakresów i wydawca źródeł historycznych; uczestnik projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Transfer kulturowy jako transdyscyplinarny element nauki o stosunkach międzykulturowych na przykładzie wpływów kultury arabskiej w dziedzictwie kulturowym Polski (Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego).

References

Opracowania

Agopsowicz M., Ormianie kamienieccy w ostatniej ćwierci XVII wieku – próba rekonstrukcji spisu imiennego, „Lehahayer”, 6, 2019, s. 5-69, https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.01 DOI: https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.01

Barącz S., Żywoty sławnych Ormian w Polsce, Lwów 1856

Baszanowski J., Handel wołami w Polsce w XVI-XVIII wieku, Szczęsne 2017

Dziubiński A., Na szlakach Orientu. Handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI-XVIII wieku, Wrocław 1998

Lewis R., Życie codzienne w Turcji osmańskiej, Warszawa 1984

Majewski M. Ł., Cech rzeźników piotrkowskich w XVI-XVIII wieku, Warszawa 2020

Mikołajczyk M., Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI-XVIII wieku, Katowice 2013

[Raszba N. S.] Rašba N. S., Obŝestvenno-političeskaâ žiznʹ armânskoj kolonii v Kamence-Podolʹskom (XVI-XVII vv.), „Պատմա-բանասիրական հանդես” [Czasopismo Historyczno-Filologiczne], 1976, 4, s. 101-118

Stopka K., Zięba A. A., Ormiańska Polska, Warszawa 2018

Woliński J., Z dziejów wojen polsko-tureckich, Warszawa 1983

Zakrzewska-Dubasowa M., Organizacja gminy ormiańskiej w Zamościu w XVI-XVII wieku, „Rocznik Lubelski”, 3, 1960, s. 63-82

Zakrzewska-Dubasowa M., Ormianie w dawnej Polsce, Lublin 1982

Zakrzewska-Dubasowa M., Ormianie zamojscy i ich rola w wymianie handlowej i kulturalnej między Polską a Wschodem, Lublin 1965

Downloads

Published

2021-12-19

How to Cite

Majewski, M. Łukasz . (2021). Karta ze stosunków rodzinnych Ormian zamojskich. Morderstwo Heleny Kistesterowiczowej (1680). Lehahayer, 8, 5–41. https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.01

Issue

Section

Articles