Tom 12 Nr spec (2017): Materiały z posiedzenia Komisji Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Krakowie odbytego 12 I 2017 r.

					Pokaż Tom 12 Nr spec (2017): Materiały z posiedzenia Komisji Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Krakowie odbytego 12 I 2017 r.

Poświęcony pamięci Profesora Witolda Mańczaka

Opublikowane: 2017-08-02

Artykuły

 • Nad kartami prac Profesora Witolda Mańczaka. Notatki z marginesów

  Wojciech Chlebda
  7-17
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.2SP.01
 • O poglądach Profesora Witolda Mańczaka na paradygmaty językoznawstwa

  Maciej Grochowski
  19-28
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.2SP.02
 • Współpraca Witolda Mańczaka i Hugona Steinhausa w dziedzinie zastosowań metod matematycznych w językoznawstwie

  Antoni Leon Dawidowicz
  29-36
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.2SP.03
 • Gramatyka historyczna języka polskiego Witolda Mańczaka na tle innych podręczników akademickich

  Krystyna Kleszczowa
  37-43
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.2SP.04
 • Profesor Witold Mańczak – dydaktyk

  Anna Bochnakowa
  45-49
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.2SP.05
 • Profesor Witold Mańczak jako iberysta

  Ewa Stala
  51-56
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.2SP.06
 • Travaux publiés par Witold Mańczak

  Witold Mańczak
  57-90
  DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.2SP.07
 • In memoriam

  91