Tom 12 Nr spec (2017): Materiały z posiedzenia Komisji Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Krakowie odbytego 12 I 2017 r.