O poglądach Profesora Witolda Mańczaka na paradygmaty językoznawstwa

Autor

  • Maciej Grochowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń / Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.2SP.02

Słowa kluczowe:

Witold Mańczak, językoznawstwo ogólne, teorie językoznawcze, strukturalizm, Ferdynand de Saussure

Abstrakt

Professor Witold Mańczak’s Views on Linguistic Paradigms
The paper describes Witold Mańczak’s contribution to the development of general and theoretical linguistics in the last fifty years. Against the background of his monistic notion of language as a material entity, this author presents Mańczak’s critical evaluation of the methodological apparatus of paradigms which came after the inductive historical-comparative linguistics. The analysis focuses primarily on Mańczak’s criticism of Ferdinand de Saussure’s notion of language.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bańkowski A., 2011, Komentarz do „50-lecia” W. Mańczaka, „Biuletyn PTJ” LXVII, s. 313–316.

Bednarczuk L., 2016, Witold Mańczak (12 VIII 1924–12 I 2016), „Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności” 2015/2016, s. 144–145.

Bochnakowa A., 2016, Wspomnienie o Profesorze Witoldzie Mańczaku (1924–2016), „LingVaria” nr 1 (21), s. 7–10.

Bochnakowa A., Szkutnik Z., 2011, O półwieczu pewnej koncepcji językoznawczej (w nawiązaniu do tekstu W. Mańczaka w BPTJ 2009), „Biuletyn PTJ” LXVII, s. 317–319.

Bogusławski A., 1993, O proporcjonalności w języku i jej warunkach, [w:] J. Sambor, J. Linde-Usiekniewicz, R. Huszcza (red.), Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne.

Tom poświęcony pamięci Adama Weinsberga, Warszawa, s. 59–75.

Bogusławski A., 2011, Częstość użycia wyrażeń a ich dywersyfikacja, „Biuletyn PTJ” LXVII, s. 299–311.

Danielewiczowa M., 2013, Myśl de Saussure’a w polskim przekazie lingwistycznym. Promotorzy i oponenci, „Linguistica Copernicana” nr 2 (10), s. 29–50.

Danielewiczowa M., 2016, Dosięgnąć przedmiotu. Rzecz o Ferdynandzie de Saussurze, Warszawa.

Dębowiak P., 2014, O dorobku naukowym Profesora Witolda Mańczaka z okazji jubileuszu 90. urodzin, „Język Polski” XCIV, s. 194–199.

Grochowski M., 2011, Strukturalizm i poststrukturalizm w polskim językoznawstwie synchronicznym (refleksje metodologiczne), „Biuletyn PTJ” LXVII, s. 15–28.

Karpluk M., 2012, Czy Słownik polszczyzny XVI wieku i słowniki korpusowe następnych okresów potwierdzą teorię Profesora Witolda Mańczaka, „Język Polski” XCII, s. 1–10.

Kortas J., 2016, Teoria Witolda Mańczaka dotycząca nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją – od hipotezy do prawa językowego, „Biuletyn PTJ” LXXII, s. 163–174.

Kraska-Szlenk I., 2011, Teoria ‘nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją’ Witolda Mańczaka i jej znaczenie dla językoznawstwa, „Biuletyn PTJ” LXVII, s. 321–327.

Mańczak W., 1967, Gramatyka „transformacyjna” a zdrowy rozsądek, „Język Polski” XLVII, s. 37–49.

Mańczak W., 1969, Krytyka doktryny Saussure’a, „Biuletyn Fonograficzny” 10, s. 83–89.

Mańczak W., 1983, Polska fonetyka i morfologia historyczna, Warszawa.

Mańczak W., 1996a, Problemy językoznawstwa ogólnego, Wrocław.

Mańczak W., 1996b, Zasady gramatyki opisowej, „Biuletyn PTJ” LII, s. 91–96.

Mańczak W., 1999, Wieża Babel, Wrocław.

Mańczak W., 2009, 50-lecie nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją, „Biuletyn PTJ” LXV, s. 237–246.

Mańczak W., 2010, Językoznawstwo oparte nie na wierze w nieomylność autorytetów, ale na statystyce, [w:] J. Wawrzyńczyk, D. Bralewski (red.), Ze wspomnień polskich językoznawców, t. 1, Łask, s. 22–43.

Mańczak W., 2011, Odpowiedź profesorowi Bogusławskiemu i profesorowi Bańkowskiemu, „Biuletyn PTJ” LXVII, s. 329–341.

Mańczak W., 2012a, Aktualna sytuacja teorii nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją, „Linguistica Copernicana” nr 1 (7), s. 15–29.

Mańczak W., 2012b, Czy koniec zmowy milczenia wokół teorii nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją? „Academic Journal of Modern Philology” 1, s. 75–83.

Mańczak W., 2013, Drogi i bezdroża językoznawstwa, „Biuletyn PTJ” LXIX, s. 127–138.

Mańczak W., 2014, Największy problem lingwistyki: kryteria prawdy w językoznawstwie, „Biuletyn PTJ” LXX, s. 95–100.

Mańczak W., 2015, O przygotowywanym słowniku etymologicznym języka polskiego, „Biuletyn PTJ” LXXI, s. 167–175.

Mańczak W., 2017, Polski słownik etymologiczny, Kraków.

Milewski T., 1965, Językoznawstwo, Warszawa.

de Saussure F., 1991, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa.

de Saussure F., 2004, Szkice z językoznawstwa ogólnego, Warszawa.

Sobotka P., 2017, Witold Mańczak (1924–2016). Dorobek Profesora Mańczaka na tle paradygmatów lingwistycznych, „Linguistica Copernicana” nr 1 (13), s. 15–31.

Wajszczuk J., 2010, Functional class (so called „part of speech”) assignment as a kind of meaning-bound word syntactic information, „Cognitive studies / Études cognitives” 10, s. 15–33.

Walczak B., 2010, Witolda Mańczaka teoria nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją – koncepcja zasadna czy błędna, „Studia Językoznawcze” 9, s. 285–294.

Żmigrodzki P., 2016, Okruchy wspomnień o Profesorze Witoldzie Mańczaku, „Język Polski” XCVI, s. 109–113.

Opublikowane

2017-08-02

Jak cytować

Grochowski, M. (2017) „O poglądach Profesora Witolda Mańczaka na paradygmaty językoznawstwa”, LingVaria, 12(spec), s. 19–28. doi: 10.12797/LV.12.2017.2SP.02.