Współpraca Witolda Mańczaka i Hugona Steinhausa w dziedzinie zastosowań metod matematycznych w językoznawstwie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.2SP.03

Słowa kluczowe:

Hugo Steinhaus, Witold Mańczak, metody matematyczne w lingwistyce

Abstrakt

Collaboration Between Professors Witold Mańczak and Hugo Steinhaus in the Area of Application of Mathematical Methods to Linguistics
This paper presents the letters written by Prof. Hugo Steinhaus to Prof. Witold Mańczak in which he proposes to apply certain mathematical methods to linguistic problems.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

von Bortkewitsch L., 1898, Das Gesetz der kleinen Zahlen, „Monatshefte für Mathematik und Physik” t. 9, nr 1, s. A39–A41, B. G. Teubner, Leipzig.

Florek K., Łukasiewicz J., Perkal J., Steinhaus H., Zubrzycki S., 1951a, Taksonomia wrocławska, „Przegląd Antropologiczny” 17, s. 193–211.

Florek K., Łukasiewicz J., Perkal J., Steinhaus H., Zubrzycki S., 1951b, Sur la liaison et la division des points d’un ensemble fini, „Colloquium Mathematicum” 2, s. 282–285.

Kopocińska I., Kopociński B., 2007a, Hugo Steinhaus problem of estimation of the war casualities on the base of contemporary press obituaries, Mathematica Applicanda” t. 35, nr 49/08, s. 155–161.

Kopocińska I., Kopociński B., 2007b, Zagadnienie Steinhausa o szacowaniu strat wojennych na podstawie nekrologów prasowych, „Matematyka Stosowana” 8, s. 155–161.

Pobrania

Opublikowane

2017-08-02

Jak cytować

Dawidowicz, A. L. (2017) „Współpraca Witolda Mańczaka i Hugona Steinhausa w dziedzinie zastosowań metod matematycznych w językoznawstwie”, LingVaria, 12(spec), s. 29–36. doi: 10.12797/LV.12.2017.2SP.03.