Gramatyka historyczna języka polskiego Witolda Mańczaka na tle innych podręczników akademickich

Autor

  • Krystyna Kleszczowa Uniwersytet Śląski, Katowice

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.2SP.04

Słowa kluczowe:

Witold Mańczak, autonomia lingwistyki, dydaktyka akademicka, podręczniki akademickie, prawa językowe, nieregularny rozwój fonetyczny

Abstrakt

Witold Mańczak’s Gramatyka historyczna języka polskiego (‘Historical Grammar of Polish’) as Compared to Other Academic Textbooks
Professor Witold Mańczak authored many academic textbooks, mostly concerning Romance languages, but also a historical grammar of Polish. This textbook focuses on the interpretation of linguistic, phonetic and morphological changes and on their subordination to general laws of language. According to Professor Mańczak, laws apply to all or the majority of languages; regularities observed in a single language can be granted no higher status than that of rules. Mańczak viewed laws as residing on a very high level of generalization, and he believed their verifiability lies in statistical circumstances. He wrote that linguistic problems should be formulated in such a way that they can be solved using statistics; those that cannot be solved using statistics are not worth the consideration. He saw the development of linguistics as tied to the progress in electronics. Professor Mańczak was an individuality in Polish linguistics who did not follow the linguistic fashion; he was never a structuralist and all the more a cognitivist. But it transpires that he was also an individuality in academic teaching. This author inferred his stance by delving into the specificity of the textbooks he authored: an Italian, French, and Spanish textbook, but also historical grammars of French and Polish.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bajerowa I., 1986, Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja, t. 1: Ortografia, fonologia z fonetyką, morfonologia, Katowice.

Bajerowa I., 1992, Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja, t. 2: Fleksja, Katowice.

Bajerowa I., 2000, Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja, t. 3: Składnia. Synteza, Katowice.

Cackowski Z. (red.), 1987, Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Wrocław – Warszawa – Kraków.

Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S., 1955/1964, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.

Kleszczowa K., 2012, Strukturalizm i poststrukturalizm w badaniach historycznojęzykowych, „Biuletyn PTJ” LXVII, s. 97–115.

Kowalska A., 1976, Ewolucja analitycznych form czasownikowych z imiesłowem na -ł w języku polskim, Katowice.

Mańczak W., 1960, Gramatyka francuska, Warszawa.

Mańczak W., 1961, Gramatyka włoska, Warszawa.

Mańczak W., 1962/1975, Phonétique et morphologie historiques du français, Łódź.

Mańczak W., 1965/1975, Polska fonetyka i morfologia historyczna, Łódź.

Mańczak W., 1966, Gramatyka hiszpańska, Warszawa.

Mańczak W., 1977, rec.: A. Kowalska, Ewolucja analitycznych form czasownikowych z imiesłowem na -ł w języku polskim, „Język Polski” LVII, s. 380–382.

Mańczak W., 1979, Z zagadnień językoznawstwa ogólnego, Wrocław.

Ostaszewska D. (red.), 2002, Polszczyzna XVII wieku: stan i przeobrażenia, Katowice.

Sobotka P., 2017, Witold Mańczak (1924–2016). Dorobek Profesora Mańczaka na tle paradygmatów lingwistycznych, „Linguistica Copernicana” nr 1 (13), s. 15–31.

Stieber Z., 1952, Rozwój fonologiczny języka polskiego, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2017-08-02

Jak cytować

Kleszczowa, K. (2017) „Gramatyka historyczna języka polskiego Witolda Mańczaka na tle innych podręczników akademickich”, LingVaria, 12(spec), s. 37–43. doi: 10.12797/LV.12.2017.2SP.04.