Nędza koncepcji globalnych dóbr publicznych

  • Dominik Kopiński Uniwersytet Wrocławski
  • Andrzej Polus Uniwersytet Wrocławski
Keywords: public goods, global public goods, international relations

Abstract

The Poverty of the Concept of Global Public Goods

The concept of global public goods (GPG) reflects an attempt to replicate a microeconomic theory of public goods to the domain of international relations (IR). According to economic definition of public goods, which have two properties – non-rivalry and non-exclusivity, pure GPG can be consumed universally and simultaneously by (ideally) all global citizens; at the same time, no society can be excluded from its consumption. Classic examples of GPG include earth atmosphere, knowledge or financial stability. Notwithstanding the fact that pure public goods are incredibly rare, the very definition of GPG is highly problematic. This article is intended as an intervention in a critical debate about the true meaning of the GPGs. Its authors argue that to date the academic community has failed to agree on an intersubjective understanding of GPG. They also claim that the current functioning of the concept in the discourse within IR is “poor”, i.e. it is insufficiently rigorous, blurred and methodologically inconsistent. On the flip side, the way GPG has found its way to IR reflects some of the main problems that the field has been recently immersed in.

Author Biographies

Dominik Kopiński, Uniwersytet Wrocławski

doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracuje jako adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest założycielem i wiceprezesem Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych. Był stypendystą Komisji Fulbrighta (Senior Research Advanced Award 2015-2016) na George Washington University (Waszyngton, Stany Zjednoczone). Odbył również staże naukowe i badawcze w Fudan University (Chiny), Orfalea Center for Global & International Studies, University of California (Santa Barbara, Stany Zjednoczone), University of Plymouth (Wielka Brytania) i Uniwersytecie Lisbońskim (Portugalia). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień rozwoju gospodarczego w Afryce Subsaharyjskiej, pomocy rozwojowej, polityki surowcowej oraz stosunków chińsko-afrykańskich. Jest autorem lub redaktorem 6 książek oraz ponad 50 opracowań naukowych. Publikował m.in. w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej („African Affairs”, „Global Governance”, „Africa Spectrum”). W ramach projektów badawczych odbył wizyty terenowe w Zambii, Botswanie, Ghanie, Namibii, Chinach i Stanach Zjednoczonych.

Andrzej Polus, Uniwersytet Wrocławski

doktor habilitowany nauk politycznych o specjalności stosunki międzynarodowe, profesor nadzwyczajny w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Prezes Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych. Ekspert Narodowego Centrum Nauki oraz partner Central and Eastern Europe Development Institute. Autor trzech ekspertyz poświęconych możliwościom i zagrożeniom związanym z inwestycjami w Afryce Subsaharyjskiej. Współautor programu kształcenia na studiach podyplomowych Africa Business and Beyond. Autor ponad 60 publikacji i artykułów naukowych (w tym 4 monografie, 3 prace pod redakcją naukową, 4 publikacje na tzw. liście filadelfijskiej). Kierownik lub wykonawca 14 projektów badawczych, w ramach których prowadził badania terenowe m.in. w RPA, Ghanie, Namibii, Zambii, Botswanie, Ugandzie, Tanzanii. Jego zainteresowania badawcze dotyczą m.in. teorii stosunków międzynarodowych, współczesnego multilateralizmu, procesu dekolonizacji, społeczno-politycznej sytuacji w Afryce Subsaharyjskiej.

References

Bowen H.R., The Interpretation of Voting in the Allocation of Economic Resources, „The Quarterly Journal of Economics” 1943, vol. 58, nr 1. DOI: https://doi.org/10.2307/1885754

Buchanan J.M., The Demand and Supply of Public Goods, Chicago 1968.

Buck S.J., The Global Commons. An Introduction, Washington 1998.

Burda M., Wyplosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, przeł. B. Czarny, wyd. 3 zm., Warszawa 2013.

Carbone M., Supporting or Resisting Global Public Goods? The Policy Dimension of a Contested

Concept, „Global Governance” 2007, vol. 13, nr 2, https://doi.org/10.2307/27800653.

Coase R.H., The Lighthouse in Economics, „Journal of Law and Economics” 1974, vol. 17, nr 2. DOI: https://doi.org/10.1086/466796

Cornes R., Sandler T., The Theory of Externalities, Public Goods, and Club Goods, Cambridge 1996. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139174312

Deneulin S., Townsend N., Public Goods, Global Public Goods and the Common Good, „International Journal of Social Economics” 2007, vol. 34, nr 1-2, https://doi.org/10.1108/03068290710723345. DOI: https://doi.org/10.1108/03068290710723345

Desai M., Public Goods: A Historical Perspective, [w:] Providing Global Public Goods. Managing Globalization, red. I. Kaul i in., Oxford 2003, https://doi.org/10.1093/0195157400.003.0003. DOI: https://doi.org/10.1093/0195157400.003.0003

Desmarais-Tremblay M., On the Definition of Public Goods. Assessing Richard A. Musgrave’s Contribution, „CES Working Paper” 2014.04.

Enke S., More on the Misuse of Mathematics in Economics: A Rejoinder, „The Review of Economics and Statistics” 1955, vol. 37, nr 2, http://dx.doi.org/10.2307/1925744. DOI: https://doi.org/10.2307/1925744

Ferroni M., Reforming Foreign Aid. The Role of International Public Goods, Washington 2000, OED Working Paper Series, nr 4.

Glaser B.G., Strauss A.L., Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, przeł. M. Gorzko, Kraków 2009.

Global Public Goods, red. I. Kaul, Cheltenham 2016.

Grayson K., Human Security in the Global Era, [w:] The Market or the Public Domain? Global Governance and the Asymmetry of Power, red. D. Drache, New York 2001.

Hammond J.D., Paul Samuelson on Public Goods: The Road to Nihilism, „History of Political Economy” 2015, vol. 47, suppl. 1, https://doi.org/10.1215/00182702-2007-3130487. DOI: https://doi.org/10.1215/00182702-2007-3130487

International Public Goods. Incentives, Measurement, and Financing, red. M. Ferroni, A. Mody, Washington 2002, https://doi.org/10.1007/978-1-4615-0979-0. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4615-0979-0

Kaul I., Mendoza R.U., Advancing the Concept of Public Goods, [w:] Providing Global Public Goods. Managing Globalization, red. I. Kaul i in., Oxford 2003, https://doi.org/10.1093/0195157400.003.0004. DOI: https://doi.org/10.1093/0195157400.003.0004

Kaul I., Grunberg I., Stern M., Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century, New York 1999, https://doi.org/10.1093/0195130529.001.0001. DOI: https://doi.org/10.1093/0195130529.001.0001

Kleer J., Globalne dobra publiczne – ich geneza i rola we współczesnej gospodarce, „Olympus. Czasopismo Naukowe” 2006, nr 1.

Kleer J., Globalne dobra publiczne – zarys teorii, [w:] Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, red. E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowska, Warszawa 2016.

Kleer J., Globalne dobra publiczne a państwo narodowe, Warszawa 2005, Prace i Materiały – Instytut Gospodarki Światowej SGH, nr 267.

Krauz-Mozer B., Metodologiczne problemy wyjaśniania w nauce o polityce, Kraków 1992.

Long D., Woolley F., Global Public Goods: Critique of a UN Discourse, „Global Governance” 2009, vol. 15, nr 1. DOI: https://doi.org/10.1163/19426720-01501007

Margolis J., A Comment on the Pure Theory of Public Expenditure, „The Review of Economics and Statistics” 1955, vol. 37, nr 4, https://doi.org/10.2307/1925848. DOI: https://doi.org/10.2307/1925848

Musgrave R., The Theory of Public Finance. A Study in Public Economy, New York 1959. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-23426-4

Pickhardt M., Fifty Years after Samuelson’s „The Pure Theory of Public Expenditure”: What are we Left With?, „Journal of the History of Economic Thought” 2006, vol. 28, nr 4, https://doi.org/10.1017/S105383720000941X. DOI: https://doi.org/10.1017/S105383720000941X

Reflexive Governance for Global Public Goods, red. E. Brousseau, T. Dedeurwaerdere, B. Siebenhüner, Cambridge 2012, https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262017244.001.0001. DOI: https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262017244.001.0001

Samuelson P., The Pure Theory of Public Expenditure, „The Review of Economics and Statistics” 1954, vol. 36, nr 4, https://doi.org/10.2307/1925895. DOI: https://doi.org/10.2307/1925895

Samuelson P., Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure, „The Review of Economics and Statistics” 1955, vol. 37, nr 4, https://doi.org/10.2307/1925849. DOI: https://doi.org/10.2307/1925849

Samuelson P., Pure Theory of Public Expenditure and Taxation, [w:] Public Economics, red. J. Margolis, H. Guitton, London 1969. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-15294-0_5

Sandler T., Global and Regional Public Goods: A Prognosis for Collective Action, „Fiscal Studies” 1998, vol. 19, nr 3, https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.1998.tb00286.x. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.1998.tb00286.x

Sandler T., Global Challenges. An Approach to Environmental, Political, and Economic Problems, Cambridge 1997. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139174886

Schmidt B.C., The Political Discourse of Anarchy. A Disciplinary History of International Relations, New York 1998.

Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, red. J. Kleer, Warszawa 2006.

Smith R. i in., Global Public Goods for Health. Health Economic and Public Health Perspectives, Oxford 2003.

Stiglitz J.E., The Theory of International Public Goods and the Architecture of International Organizations, New York 1995, United Nations Background Paper, vol. 7.

Waever O., The Rise and Fall of the Inter-Paradigm Debate, [w:] International Theory: Positivism & Beyond, red. S. Smith, K. Booth, M. Zalewski, Cambridge 1996. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511660054.009

Weiss T.G., Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges, „Third World Quarterly” 2000, vol. 21, nr 5, https://doi.org/10.1080/713701075. DOI: https://doi.org/10.1080/713701075

Published
2020-03-01
How to Cite
Kopiński, Dominik, and Andrzej Polus. 2020. “Nędza Koncepcji Globalnych dóbr Publicznych”. Politeja 16 (3(60), 269-87. https://doi.org/10.12797/Politeja.16.2019.60.18.