Vol. 11 No. 3 (29) (2014)

					View Vol. 11 No. 3 (29) (2014)
Published: 2014-05-13

Introduction

 • Od redakcji

  Bogdan Szlachta
  5-6
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.01

The Holy See on the international arena during the pontificate of John Paul II

 • Słowo wstępne

  Stanisław Dziwisz
  7-10
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.02
 • Polityka i wartości w działaniach Jana Pawła II na arenie międzynarodowej

  Piotr Mazurkiewicz
  11-22
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.03
 • Il significato internazionale del magistero sociale del Santo Giovanni Paolo II P.M

  Luigi Negri
  23-35
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.04
 • Comunità internazionale’ e ‘famiglia umana’ nel pensiero e nell’azione di Giovanni Paolo II

  Lorenzo Ornaghi
  37-53
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.05
 • Stolica Apostolska i główne problemy Narodów Zjednoczonych w okresie pontyfikatu Jana Pawła II

  Celestino Migliore
  55-60
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.06
 • Giovanni Paolo II e l’Europa

  Giovanni Barberini
  61-73
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.07
 • Giovanni Paolo II al Parlamento Europeo nel 1988 – La promozione dei valori umani, eredità dell’Europa e salvaguardia della sua identità

  Roberto Formigoni
  75-81
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.08
 • Giovanni Paolo II: testimone della speranza per l’Asia

  Thomas Hong-Soon Han
  83-92
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.09
 • Jan Paweł II i obecność Stolicy Apostolskiej na Czarnym Lądzie

  Henryk Hoser
  93-99
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.10
 • L’America Latina nell’operato della Santa Sede durante il Pontificato di Giovanni Paolo II

  Enrique Elias Dupuy
  101-112
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.11
 • Giovanni Paolo II – pellegrino di pace e di speranza in Messsico, San Salvador e Fatima nelle testimonianze di un Nunzio Apostolico

  Manuel Monteiro de Castro
  113-120
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.12
 • Polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej w latach 1978-1989/90: idee i wartości w działaniu

  Maciej Mróz
  121-145
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.13
 • Polityka konkordatowa Stolicy Apostolskiej ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowej i Wschodniej

  Tadeusz Pieronek
  147-177
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.14
 • Funkcje stabilizacyjne konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z 1993 r. w procesie normalizacji stosunków państwo‑Kościół

  Józef Krukowski
  1`79-201
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.15
 • Jan Paweł II wobec zmian w Polsce w związku z wejściem do Unii Europejskiej

  Hanna Suchocka
  212-204
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.16
 • Stosunki Polski ze Stolicą Apostolską i kwestia konkordatu z 1993 roku (prezentacja książki)

  Józef Kowalczyk
  2014-05-01
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.17
 • Dyplomacja czasów przełomu: Jan Paweł II i kształtowanie się dyplomacji publicznej Stolicy Apostolskiej

  Krzysztof Strzałka
  219-243
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.18
 • Jan Paweł II i ekumenizm

  Paweł Ptasznik
  245-256
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.19
 • Jan Paweł II wobec wartości kultury

  Jacek Moskwa
  257-260
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.20

From concordat 1925 to concordat 1993

 • Wstęp

  Hanna Suchocka
  261-264
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.21
 • Polityka konkordatowa Stolicy Apostolskiej

  Giovanni Lajolo
  265-282
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.22
 • Konkordat polski z 1925. Geneza – postanowienia – wykonanie

  Krzysztof Krasowski
  283-313
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.23
 • Działalność Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej w okresie II wojny światowej

  Hieronim Fokciński
  315-329
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.24
 • Stosunki Stolicy Apostolskiej z Polską z perspektywy Ostpolitik

  Achille Silvestrini
  323-329
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.25
 • Droga do pełnej normalizacji stosunków między państwem i Kościołem oraz między PRL a Stolicą Apostolską

  Alojzy Orszulik
  331-343
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.26
 • Znaczenie konkordatu zawartego między Polską i Stolicą Apostolską w 1993 r. dla nowego uregulowania relacji Kościoła katolickiego z państwem demokratycznym

  Józef Kowalczyk
  345-354
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.27
 • Miejsce Stolicy Apostolskiej w polskiej polityce zagranicznej w latach 1989-1993

  Krzysztof Skubiszewski
  355-365
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.28
 • Podsumowanie

  Marek Inglot
  367-370
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.29
 • Ocena konkordatu w dwadzieścia lat po jego podpisaniu

  Hanna Suchocka
  371-380
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.30

Varia

 • Kontrowersje wokół polskiego konkordatu

  Robert Węgrzyn
  381-400
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.31
 • Ojczyzna w homiliach i przemówieniach Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek do Polski w latach 1979-1987

  Małgorzata Gaszyńska-Magiera
  401-418
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.29.32