Vol. 19 No. 1(76) (2022): Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych

					View Vol. 19 No. 1(76) (2022): Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych

pod red. Joanny Sondel-Cedarmas, Małgorzaty Fijał i Elżbiety Mach

Published: 2022-05-10

Introduction

Articles

 • Nowi Portugalczycy? Afrodescendentes i ich miejsce w społeczeństwie

  Karolina Golemo
  7-29
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.01
 • Rozliczyć przeszłość? O pozornej defaszyzacji Włoch w okresie transformacji (1943-1948)

  Joanna Sondel-Cedarmas
  31-46
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.02
 • Treni della felicità. Społeczna inicjatywa na rzecz dzieci w powojennych Włoszech

  Małgorzata Fijał
  47-61
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.03
 • Status i funkcje rosyjskiej inteligencji w społeczeństwie posttotalitarnym

  Małgorzata Abassy
  63-78
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.04
 • Upolitycznienie procesów depopulacji i migracji na Węgrzech po 1989 roku

  Tadeusz Kopyś
  79-99
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.05
 • Russia’s Demographic Policy after 2000: Motivations, Solutions and Short-Term Results

  Joachim Diec
  101-129
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.06
 • Partnerstwo Wschodnie jako przestrzeń kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego – planem kolejnego rozszerzenia UE?

  Marta Labuda
  131-145
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.07
 • Democracy between Spaces of Citizenship and Civic Competences: Two Explorations with Privileged Witnesses in Italian Context

  Antonella Nuzzaci, Andrea Natalini, Paola Rizzi
  147-166
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.08
 • Propedeutyka przygotowania aktywnego obywatela europejskiego w świetle ministerialnych wytycznych programowych dla edukacji wczesnoszkolnej w Polsce

  Elżbieta M. Mach
  167-187
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.09
 • Społeczeństwo posttotalitarne wobec zasad i wartości demokratycznych. Perspektywa filozoficzna

  Marcin Rebes
  189-205
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.10

International relations

Państwo i prawo

 • Problematyka większości głosów wymaganej do zmiany Konstytucji RP z 1997 roku

  Rafał Smoleń
  327-343
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.16
 • Presidentialization of Parliamentarism in Serbia – Causes and Consequences

  Milan Jovanović
  345-363
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.17
 • Populizm penalny w Polsce w latach 2007-2015 z perspektywy socjotechniki władzy

  Arkadiusz Nyzio
  365-392
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.18