O procesie różnicowania

Tożsamość europejska w opozycji do Inności

Authors

  • Edyta Pietrzak Lodz University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.13

Keywords:

othering, Other, intersectionality, European identity

Abstract

On the Process of Othering. European Identity in Opposition to Otherness

The process of othering is the process of assigning a group or individual the role of the Other and creating one’s own identity in opposition to it. It deprives Others of the characteristics of “the same”: reason, dignity, love, pride, heroism, nobility, and ultimately human rights, regardless of whether the Other is a racial or religious group, a sexual minority or a nation. The process of othering can take a form of exploitation, oppression and even genocide because, as Richard Rorty put it, everything changes who is a fellow member of our moral community. Stanisław Konopacki describes it in relation to the question of European identity, built in opposition to Otherness. This opposition turns out to be extremely inspiring for an analysis of contemporary crises in the European Union. The paper presents a theoretical analysis of the process itself, its anthropological sources, and its consequences for the Habermas project of the contemporary European public sphere.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Edyta Pietrzak, Lodz University of Technology

Profesor Politechniki Łódzkiej. Pracuje w Instytucie Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami PŁ. Autorka ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych, redaktorka naczelna rocznika „Civitas Hominibus”, ekspertka w projektach społecznych UE. Zajmuje się teoriami społeczeństwa obywatelskiego, peryferiami i marginaliami sfery publicznej oraz polityką różnorodności.

References

Andersson M., The Social Imaginary of First Generation Europeans, „Social Identities” 2010, vol. 16, nr 1, s. 3‑21, https://doi.org/10.1080/13504630903465845. DOI: https://doi.org/10.1080/13504630903465845

Bhatt C., The Fetish of the Margins: Religious Absolutism, Anti‑racism and Postcolonial Silence, „New Formations” 2006, vol. 59, s. 95‑115.

Blok A., Honour and Violence, Cambridge 2001.

Burszta W., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998.

Crenshaw K.W., Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, „University of Chicago Legal Forum” 1989, s. 139‑167.

Crenshaw K.W., Mapping the Margins – Intersectionality, Identity Politics and Violence Against Women of Colour, „Stanford Law Review” 1991, vol. 43, nr 6, s. 1241‑1299, https://doi.org/10.2307/1229039. DOI: https://doi.org/10.2307/1229039

de Beauvoir S., The Second Sex, London 1997.

Freud S., Civilization and Its Discontents, [w:] Civilization, Society and Religion, red. S. Freud, vol. 12, Harmondsworth 1930.

Freud S., Group Psychology and the Analysis of the Ego, London 1921, https://doi.org/10.1037/11327‑000.

Geertz C., Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M.M. Piechaczek, Kraków 2005.

Gingrich A., Conceptualizing Identities, [w:] Grammars of Identity/Alterity – A Structural Approach, red. G. Bauman, A. Gingrich, Oxford 2004.

Girard R., Kozioł ofiarny, przeł. M. Goszczyńska, Łódź 1987.

Habermas J., Obywatelstwo państwowe a tożsamość narodowa, [w:] Faktyczność i obowiązywanie: teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, przeł. A. Romaniuk, R. Marszałek, Warszawa 2005.

Habermas J., O wewnętrznym powiązaniu między państwem prawa a demokracją, przeł. B. Markiewicz, „Przegląd Filozoficzny” 1995, nr 4.

Habermas J., Uwzględniając Innego: studia do teorii politycznej, przeł. A. Romaniuk, Warszawa 2009.

Jensen S.Q., Othering, Identity Formation and Agency, „Qualitative Studies” 2011, vol. 2, nr 2, s. 63‑78, https://doi.org/10.7146/qs.v2i2.5510. DOI: https://doi.org/10.7146/qs.v2i2.5510

Konopacki S., Obywatelstwo europejskie w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Łódź 2005.

Lacan J., The Seminar of Jacques Lacan. The Ego in Freud’s Theory and in the Technique of Psychoanalysis, 1954‑1955, New York 1988.

Lévi‑Strauss C., Tristes tropiques, Harmondsworth 1955.

Levinas E., Totality and Infinity. An Essay on Exteriority, Pittsburgh 1969.

Lister R., Poverty, Cambridge 2004.

Lübbe H., Abschied vom Superstaat, Berlin 1994.

Perceiving Women, red. S. Ardner, New York 1975.

Raz J., Multiculturalism: A Liberal Perspective, „Discent” 1994, vol. 4.

Ricoeur P., Time and Narrative, Chicago 1984, https://doi.org/10.7208/chicago/9780226713519.001.0001. DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226713519.001.0001

Riggins S. H., The Rhetoric of Othering, [w:] The Language and Politics of Exclusion – Others in Discourse, red. S. H. Riggins, Thousand Oaks 1997.

Rorty R., Human Rights, Rationality and Sentimentality, [w:] On Human Rights, red. S. Shute, S. Hurley, New York 1993, s. 112‑134.

Said E.W., Orientalism, London 1995.

Said E.W., Orientalism, Harmondsworth 1985. DOI: https://doi.org/10.2307/1354282

Said E.W., Culture and Imperialism, London 1994.

Schmitt C., Teologia polityczna i inne pisma, wybór, przekład i wstęp M.A. Cichocki, Kraków 2000.

Schmitt C., Lewiatan w teorii państwa Tomasza Hobbesa, przeł. M. Falkowski, Warszawa 2008.

Schmitt C., Verfassungslehre, Berlin 1983.

Schwalbe M., The Elements of Inequality, „Contemporary Sociology” 2000, vol. 29, nr 6, s. 775‑781, https://doi.org/10.2307/2654084. DOI: https://doi.org/10.2307/2654084

Schwalbe M. et al., Generic Processes in Reproduction of Inequality: An Interactionist Analysis, „Social Forces” 2000, vol. 79, nr 2, s. 419‑452, https://doi.org/10.2307/2675505. DOI: https://doi.org/10.2307/2675505

Spivak G.C., Revolutions That Yet Have No Model: Derrida’s Limited Inc., „Diacritics” 1980, vol. 10, nr 4, s. 29‑49, https://doi.org/10.2307/464864. DOI: https://doi.org/10.2307/464864

Spivak G.C., The Rani of Sirmur: an Essay in Reading the Archives, „History and Theory” 1985, vol. 24, nr 3, s. 247‑272, https://doi.org/10.2307/2505169. DOI: https://doi.org/10.2307/2505169

Stomma L., Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986.

Wizja demokracji w myśli Habermasa. Rozmowa z Agnieszką Nogal, „Teologia Polityczna”, [online] https://teologiapolityczna.pl/agnieszka‑nogal?fbclid=IwAR1wQRXgy‑mD_cEHysVsDqdGr8qC8_Q9r6iBHC8DyO0‑nw_C2jIvxZTS58g.

Wonicki R., Bezdroża sprawiedliwości, Warszawa 2017.

Wren K., Cultural Racism: Something Rotten in the State of Denmark?, „Social & Cultural Geography” 2001, vol. 2, nr 2, s. 141‑163, https://doi.org/10.1080/14649360120047788. DOI: https://doi.org/10.1080/14649360120047788

Published

2020-06-25

How to Cite

Pietrzak, Edyta. 2020. “O Procesie różnicowania: Tożsamość Europejska W Opozycji Do Inności”. Politeja 17 (3(66):187-98. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.13.