O procesie różnicowania

Tożsamość europejska w opozycji do Inności

Authors

  • Edyta Pietrzak Lodz University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.13

Keywords:

othering, Other, intersectionality, European identity

Abstract

On the Process of Othering. European Identity in Opposition to Otherness

The process of othering is the process of assigning a group or individual the role of the Other and creating one’s own identity in opposition to it. It deprives Others of the characteristics of “the same”: reason, dignity, love, pride, heroism, nobility, and ultimately human rights, regardless of whether the Other is a racial or religious group, a sexual minority or a nation. The process of othering can take a form of exploitation, oppression and even genocide because, as Richard Rorty put it, everything changes who is a fellow member of our moral community. Stanisław Konopacki describes it in relation to the question of European identity, built in opposition to Otherness. This opposition turns out to be extremely inspiring for an analysis of contemporary crises in the European Union. The paper presents a theoretical analysis of the process itself, its anthropological sources, and its consequences for the Habermas project of the contemporary European public sphere.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Edyta Pietrzak, Lodz University of Technology

Profesor Politechniki Łódzkiej. Pracuje w Instytucie Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami PŁ. Autorka ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych, redaktorka naczelna rocznika „Civitas Hominibus”, ekspertka w projektach społecznych UE. Zajmuje się teoriami społeczeństwa obywatelskiego, peryferiami i marginaliami sfery publicznej oraz polityką różnorodności.

References

Andersson M., The Social Imaginary of First Generation Europeans, „Social Identities” 2010, vol. 16, nr 1, s. 3‑21, https://doi.org/10.1080/13504630903465845. DOI: https://doi.org/10.1080/13504630903465845
Google Scholar

Bhatt C., The Fetish of the Margins: Religious Absolutism, Anti‑racism and Postcolonial Silence, „New Formations” 2006, vol. 59, s. 95‑115.
Google Scholar

Blok A., Honour and Violence, Cambridge 2001.
Google Scholar

Burszta W., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998.
Google Scholar

Crenshaw K.W., Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, „University of Chicago Legal Forum” 1989, s. 139‑167.
Google Scholar

Crenshaw K.W., Mapping the Margins – Intersectionality, Identity Politics and Violence Against Women of Colour, „Stanford Law Review” 1991, vol. 43, nr 6, s. 1241‑1299, https://doi.org/10.2307/1229039. DOI: https://doi.org/10.2307/1229039
Google Scholar

de Beauvoir S., The Second Sex, London 1997.
Google Scholar

Freud S., Civilization and Its Discontents, [w:] Civilization, Society and Religion, red. S. Freud, vol. 12, Harmondsworth 1930.
Google Scholar

Freud S., Group Psychology and the Analysis of the Ego, London 1921, https://doi.org/10.1037/11327‑000.
Google Scholar

Geertz C., Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M.M. Piechaczek, Kraków 2005.
Google Scholar

Gingrich A., Conceptualizing Identities, [w:] Grammars of Identity/Alterity – A Structural Approach, red. G. Bauman, A. Gingrich, Oxford 2004.
Google Scholar

Girard R., Kozioł ofiarny, przeł. M. Goszczyńska, Łódź 1987.
Google Scholar

Habermas J., Obywatelstwo państwowe a tożsamość narodowa, [w:] Faktyczność i obowiązywanie: teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, przeł. A. Romaniuk, R. Marszałek, Warszawa 2005.
Google Scholar

Habermas J., O wewnętrznym powiązaniu między państwem prawa a demokracją, przeł. B. Markiewicz, „Przegląd Filozoficzny” 1995, nr 4.
Google Scholar

Habermas J., Uwzględniając Innego: studia do teorii politycznej, przeł. A. Romaniuk, Warszawa 2009.
Google Scholar

Jensen S.Q., Othering, Identity Formation and Agency, „Qualitative Studies” 2011, vol. 2, nr 2, s. 63‑78, https://doi.org/10.7146/qs.v2i2.5510. DOI: https://doi.org/10.7146/qs.v2i2.5510
Google Scholar

Konopacki S., Obywatelstwo europejskie w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Łódź 2005.
Google Scholar

Lacan J., The Seminar of Jacques Lacan. The Ego in Freud’s Theory and in the Technique of Psychoanalysis, 1954‑1955, New York 1988.
Google Scholar

Lévi‑Strauss C., Tristes tropiques, Harmondsworth 1955.
Google Scholar

Levinas E., Totality and Infinity. An Essay on Exteriority, Pittsburgh 1969.
Google Scholar

Lister R., Poverty, Cambridge 2004.
Google Scholar

Lübbe H., Abschied vom Superstaat, Berlin 1994.
Google Scholar

Perceiving Women, red. S. Ardner, New York 1975.
Google Scholar

Raz J., Multiculturalism: A Liberal Perspective, „Discent” 1994, vol. 4.
Google Scholar

Ricoeur P., Time and Narrative, Chicago 1984, https://doi.org/10.7208/chicago/9780226713519.001.0001. DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226713519.001.0001
Google Scholar

Riggins S. H., The Rhetoric of Othering, [w:] The Language and Politics of Exclusion – Others in Discourse, red. S. H. Riggins, Thousand Oaks 1997.
Google Scholar

Rorty R., Human Rights, Rationality and Sentimentality, [w:] On Human Rights, red. S. Shute, S. Hurley, New York 1993, s. 112‑134.
Google Scholar

Said E.W., Orientalism, London 1995.
Google Scholar

Said E.W., Orientalism, Harmondsworth 1985. DOI: https://doi.org/10.2307/1354282
Google Scholar

Said E.W., Culture and Imperialism, London 1994.
Google Scholar

Schmitt C., Teologia polityczna i inne pisma, wybór, przekład i wstęp M.A. Cichocki, Kraków 2000.
Google Scholar

Schmitt C., Lewiatan w teorii państwa Tomasza Hobbesa, przeł. M. Falkowski, Warszawa 2008.
Google Scholar

Schmitt C., Verfassungslehre, Berlin 1983.
Google Scholar

Schwalbe M., The Elements of Inequality, „Contemporary Sociology” 2000, vol. 29, nr 6, s. 775‑781, https://doi.org/10.2307/2654084. DOI: https://doi.org/10.2307/2654084
Google Scholar

Schwalbe M. et al., Generic Processes in Reproduction of Inequality: An Interactionist Analysis, „Social Forces” 2000, vol. 79, nr 2, s. 419‑452, https://doi.org/10.2307/2675505. DOI: https://doi.org/10.2307/2675505
Google Scholar

Spivak G.C., Revolutions That Yet Have No Model: Derrida’s Limited Inc., „Diacritics” 1980, vol. 10, nr 4, s. 29‑49, https://doi.org/10.2307/464864. DOI: https://doi.org/10.2307/464864
Google Scholar

Spivak G.C., The Rani of Sirmur: an Essay in Reading the Archives, „History and Theory” 1985, vol. 24, nr 3, s. 247‑272, https://doi.org/10.2307/2505169. DOI: https://doi.org/10.2307/2505169
Google Scholar

Stomma L., Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986.
Google Scholar

Wizja demokracji w myśli Habermasa. Rozmowa z Agnieszką Nogal, „Teologia Polityczna”, [online] https://teologiapolityczna.pl/agnieszka‑nogal?fbclid=IwAR1wQRXgy‑mD_cEHysVsDqdGr8qC8_Q9r6iBHC8DyO0‑nw_C2jIvxZTS58g.
Google Scholar

Wonicki R., Bezdroża sprawiedliwości, Warszawa 2017.
Google Scholar

Wren K., Cultural Racism: Something Rotten in the State of Denmark?, „Social & Cultural Geography” 2001, vol. 2, nr 2, s. 141‑163, https://doi.org/10.1080/14649360120047788. DOI: https://doi.org/10.1080/14649360120047788
Google Scholar

Published

2020-06-25

How to Cite

Pietrzak, Edyta. 2020. “O Procesie różnicowania: Tożsamość Europejska W Opozycji Do Inności”. Politeja 17 (3(66):187-98. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.13.