Easter Rising in the Polish Press (Political Commentaries)

Authors

  • Krzysztof Stępnik Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.67.10

Keywords:

Easter Rising, the Polish press, political commentaries

Abstract

Easter Rising in the Polish Press (Political Commentaries)
The author of the paper describes the ways in which the Polish press were informed about the Easter Rising, sources of gaining this knowledge (Reuters Agency and European daily newspapers); particularly, he makes analysis of political commentaries which were published in Warsaw, Cracow and Lvov newspapers. He shows a specific character of Polish reaction to the events in Ireland, which was rooted in the analogy of historical destiny of both nations, and gained a particularly strong resonance on the turn of April and May 1916. The author points out to the causes of this resonance of which a gradual change in the attitude of the Polish society towards Germany was the most important. The permission of German authorities-in-occupation for a great national manifestation in Warsaw on 3 May 1916 strengthened the orientation towards the central states which was evidenced by the participation of the political figuring on Germany in this event. Reports of the fall of the uprising in Ireland and the accompanying commen aries coincided with comprehensive accounts of manifestation celebrating 125th ann versary of 3rd May Constitution, which was of significant importance for the reception of the Easter Rising. Emotional stress in Warsaw, strongly stimulating patriotic feelings, created an extremely emotional attitude towards the uprising in Dublin experienced by Poles as a charter almost from their history.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Krzysztof Stępnik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prasoznawca i literaturoznawca, pracuje w Katedrze Komunikacji Medialnej na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ostatnio opublikował monografię Sienkiewicz globalny (2017), ukazującą polityczną obecność pisarza w prasie całego świata, a wcześniej m.in. książki Henryk Sienkiewicz. Studia z mikrobiografiki prasowej (2016), Macedonia w prasie polskiej (1903-1914) (2014), Publicystyka polityczna w Polsce (1926-1939) (2012), Wojny bałkańskie lat 1912-1913 w prasie polskiej (Korespondencje wojenne i komentarze polityczne) (2011). W latach 90. opublikował dwie książki poświęcone Legionom oraz literaturze i publicystyce okresu I wojny światowej. Redaktor kilkudziesięciu wydawnictw zwartych.

References

A-c. [kryptonim], Anglia a Irlandia. Istota odwiecznego antagonizmu, „Gazeta Wieczorna” 1916, nr 2877 (4 V).

A. Ch. [Antoni Chołoniewski], Powstanie irlandzkie, „Głos Narodu” 1916, nr 224 (4 V), wydanie popołudniowe.

A. Sz. [pseudonim], Wskrzeszony naród, „Słowo Polskie” 1914, nr 454 (10 X), wydanie popołudniowe; nr 459 (14 X), wydanie poranne.

Bernard Shaw do Irlandczyków, rubryka Ostatnie wiadomości, „Kurier Lwowski” 1916, nr 250 (18 V).

Casement, „Nowa Reforma” 1916, nr 390 (5 VIII), wydanie poranne.

Chołoniewski A., Obrachunek. Po 120 latach niewoli, „Kurier Polski” 1916, nr 124 (5 V).

Chołoniewski A., Taniec wśród mieczów. Notatki polityczne z czasów Wielkiej Wojny, Warszawa–Kraków [1920].

Echa powstania irlandzkiego, „Kurier Warszawski” 1916, nr 124 (5 V), wydanie poranne.

Irlandia i Anglia, „Nowa Reforma” 1916, nr 246 (17 V), wydanie poranne.

Irlandia przeciw Anglii, „Czas” 1916, nr 214 (28 IV), wydanie wieczorne.

Irlandia – Polsce, „Głos Narodu” 1916, nr 83 (16 II), wydanie popołudniowe.

K.B., Sprawa irlandzka, rubryka Listy z Zachodu, „Myśl Polska” 1916, nr 6.

Kucharski A., Powstanie Wielkanocne 1916 r. Irena Pannenkowa i polska perspektywa, [w:] Na rzecz jej wolności. W stulecie irlandzkiego Powstania Wielkanocnego 1916 roku. To the Cause of its Freedom. Centenary of the 1916 Easter Rising, red. K. Marchlewicz, A. Kucharski, Poznań 2017.

Nemo [Henryk Zbierzchowski], Irlandia, „Gazeta Poranna” 1916, nr 2882 (7 V).

Pani Markiewiczowa, „Kurier Warszawski” 1916, nr 133 (14 V).

Pannenkowa I., Irlandzkie memento, „Kurier Lwowski” 1916, nr 264 (25 V), wydanie poranne; nr 268 (27 V), wydanie poranne; nr 270 (28 V), wydanie poranne; nr 277 (1 VI), wydanie poranne; nr 280 (3 VI), wydanie poranne; nr 282 (4 VI), wydanie poranne.

Paul-Dubois L.F.A., L’Irlande contemporaine et la question irlandaise, Paris 1907.

Po rozruchach irlandzkich, „Kurier Poznański” [dodatek] 1916, nr 108 (12 V).

Po rozruchach w Dublinie, „Ilustrowany Kurier Wojenny” 1916, nr 64 (14 V), 65 (21 V), 66 (28 V).

Posner S., Autonomia Irlandii. Home rule, Warszawa–Lwów [1913].

Powstanie w Irlandii, „Nowa Reforma” 1916, nr 218 (1 V), wydanie popołudniowe.

Rek. [pseudonim], Irlandia przeciw Anglii, „Kurier Polski” 1916, nr 124 (5 V).

Rozruchy w Dublinie, „Kurier Warszawski” 1916, nr 115 (26 IV), wydanie wieczorne.

Rybarski R. , Bojkoty ekonomiczne w krajach obcych. Kraków 1916.

Rzymowski W., Tragedia niewoli, „Myśl Polska” 1916, nr 9.

Sinn Féin, „Czas” 1916, nr 225 (4 V), wydanie wieczorne.

Śmierć Casementa, „Czas” 1916, nr 392 (5 VIII), wydanie wieczorne.

T. [literonim] Podwójna kompromitacja, „Goniec Wieczorny” 1916, nr 225 (5 V).

Wierzbiński M., Anglomania, „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 29.

Wojna, „Godzina Polski” 1916, nr 125 (5 V).

Z krwawych dziejów Irlandii, „Ilustrowany Kurier Wojenny” 1916, nr 64 (14 V), 65 (21 V), 66 (28 V).

Zaburzenia w Irlandii, rubryka Telegramy „Czasu”, „Czas” 1916, nr 214 (28 IV), wydanie poranne.

Wywiad z mężem hr. Markiewiczowej, aresztowanej w Irlandii, „Kurier Poznański” 1916, nr 117 (23 V).

Published

2020-10-15

How to Cite

Stępnik, Krzysztof. 2020. “Easter Rising in the Polish Press (Political Commentaries)”. Politeja 17 (4(67):184-215. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.67.10.

Issue

Section

Komunikowanie