The Last Jagiellonian: John Paul II and the Jagiellonian Idea

Authors

  • Paweł Kowal University of Warsaw

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.51.07

Keywords:

the Jagiellonian idea, John Paul II, Central Europe, Poland

Abstract

The Last Jagiellonian: John Paul II and the Jagiellonian Idea

The Jagiellonian idea was a constant inspiration in the political and social action of John Paul II in relation to Poland and Central Europe throughout the entire period of his pontificate. It is difficult to find another political idea – apart from his consistently anti-totalitarian and anti-communist stance – which would determine his teaching to a greater extent. The purpose of this article is to present the author’s interpretation as to which experiences and ideas shaped this approach of the Polish pope. Reference will be made to the pope’s statements, his political thought and practical actions as the head of the Holy See.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Paweł Kowal, University of Warsaw

Assistant professor (adjunct) at the Institute of Political Studies at the Polish Academy of Sciences and at Centre for East European Studies, University of Warsaw, postdoctoral fellow at the College of Europe (Natolin), political scientist, historian, columnist, expert on eastern policy, co-founder of the Museum of the Warsaw Rising in Warsaw. 2009-2014 – member of the European Parliament, Chairman of UE delegation to EU-Ukraine Parliamentary Commission and of Foreign Affairs Committee. He was a member of National Security Council, 2005-2009 – member of Parliament (Sejm), 2006-2007 – Secretary of State in the Ministry of Foreign Affairs. Author of numerous publications on the transformation processes in Central Europe. Editor-in-chief of Warsaw East European Review and Studia Miedzynarodowe. He is a member of the editorial board of the bimonthly New Eastern Europe and member of the board of Platform of European Memory and Conscience and the Board of the Jan Nowak-Jeziorański’s College of Eastern Europe (Kolegium Europy Wschodniej) in Wrocław.

References

Archives of the Archdiocese of Warsaw, Stefan Wyszyński, Pro memoria, 10 April 1957, 24 March 1958, 2 July 1965, copy in the author’s collection.
Google Scholar

Archives of the Institute of National Remembrance, 0449/5/36, Jan Słowikowski, Thematic information concerning: succession after Cardinal Wyszyński, 28 May 1981.
Google Scholar

Baczkowski K., “Oskara Haleckiego jagiellońska wizja dziejów”, in M. Dąbrowska (ed.), Oskar Halecki i jego wizja Europy, vol. 1, Warszawa–Łódź 2013.
Google Scholar

Bielecki J.K., written account submitted to the author, 2017.
Google Scholar

Bukowiński W., Wspomnienia z Kazachstanu. Wybór wspomnień i informacji dla moich Przyjaciół, Warszawa 2016.
Google Scholar

Casaroli A., Pamiętniki. Męczeństwo cierpliwości. Stolica Święta i kraje komunistyczne (1963-
Google Scholar

-1989), transl. by T. Żeleźnik, Warszawa 2001.
Google Scholar

Cichocki M.A., Karłowicz D., “Jan Paweł II w krainie liliputów”, Teologia Polityczna, 22 October 2016, at <http://www.teologiapolityczna.pl/dariusz-karlowicz-marek-a-cichocki-jan-pawel-ii-w-krainie-liliputow/>.
Google Scholar

Cisek J., Oskar Halecki. Historyk, szermierz wolności, Warszawa 2009.
Google Scholar

Dzwonkowski R., Religia i Kościół katolicki w ZSRS oraz w krajach i na ziemiach okupowanych 1917-1991. Kronika, Lublin 2010.
Google Scholar

Dzwonkowski R., Za wschodnią granicą 1917-1993. O Polakach i Kościele w dawnym ZSRR, interview by J. Pałyga, Warszawa 1995.
Google Scholar

Geremek B., Szansa i zagrożenie. Polityka i dyplomacja w rodzinnej Europie, interview by D. Maciejewska, Warszawa 2004.
Google Scholar

Grajewski A., “Wokół udziału komunistycznych służb specjalnych w zamachu na Jana Pawła II”, in M. Skwara, A. Grajewski, Agca nie był sam. Wokół udziału komunistycznych służb specjalnych w zamachu na Jana Pawła II, Katowice 2015.
Google Scholar

Halecki O., Borderlands of Western Civilization. A History of East Central Europe, New York 1952.
Google Scholar

Halecki O., “Idea jagiellońska”, Kwartalnik Historyczny, no. 1-2 (1937).
Google Scholar

Halecki O., Jadwiga Andegaweńska i kształtowanie się Europy Środkowowschodniej, transl. by M. Borowska-Sobotka, Kraków 2000.
Google Scholar

Halecki O., The Limits and Divisions of European History, London–New York 1950.
Google Scholar

Halecki O., Od unii florenckiej do unii brzeskiej, vol. 1, transl. by A. Niklewicz, Lublin 1997.
Google Scholar

Halecki O., “Pierwsze tysiąclecie katolickiej Polski. Przemówienie wygłoszone w Rzymie w dniu 13 stycznia 1966 r. w Audytorium Palazzo Pio w Rzymie” (translated from Italian, Rome 1966), in J. Cisek, Oskar Halecki. Historyk, szermierz wolności, Warszawa 2009.
Google Scholar

“Informacja nr 1 Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotycząca biografii i charakterystyki osoby byłego metropolity krakowskiego Karola Wojtyły, 17 października 1978”, in A.C. Żak (ed.), Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w wojskowych materiałach archiwalnych, Warszawa 2015.
Google Scholar

Jan Paweł II, “Homilia w czasie mszy św. beatyfikacyjnej Anieli Salawy, odprawionej na Rynku Głównym”, Kraków, 13 August 1991, Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich, at <http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/490>.
Google Scholar

Jan Paweł II, “Homilia w czasie mszy św. odprawionej na Wzgórzu Lecha”, Gniezno, 3 June 1979, Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich, at <http://nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/544>.
Google Scholar

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005.
Google Scholar

Jan Paweł II, “Przemówienie do pielgrzymów litewskich”, Łomża, 5 June 1991, Opoka, at <http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/18lomza_05061991.html>.
Google Scholar

Jan Paweł II, “Przemówienie do uczestników Narodowej Pielgrzymki do Rzymu”, 19 May 2003, Opoka, at <http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/polska_ue_19052003.html>.
Google Scholar

Jan Paweł II, “Przemówienie do wiernych Kościoła bizantyńsko-ukraińskiego”, Przemyśl, 2 June 1991, Opoka, at <http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/09przemysl_02061991.html>.
Google Scholar

Jan Paweł II, “Przemówienie wygłoszone w czasie nabożeństwa ekumenicznego w prawosławnej katedrze św. Mikołaja”, Białystok, 5 June 1991, Opoka, at <http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/22bialystok_05061991.html>.
Google Scholar

Jan Paweł II, “Przemówienie wygłoszone w czasie nawiedzenia prokatedry”, Lubaczów, 2 June 1991, Opoka, at <http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/10lubaczow_02061991.html>.
Google Scholar

Jan Paweł II, “Z homilii podczas uroczystości 500-lecia śmierci św. Kazimierza”, Znak, no. 8-9 (1984).
Google Scholar

Janowicz S., “Czy Pan Bóg nie rozumie po białorusku?”, Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ Solidarność, no. 17 (1981) [repr. in: Annus Albaruthenicus (2016)].
Google Scholar

Jegliński P., “Wstęp od wydawcy. Książka, która zmieniła moje życie”, in W. Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu. Wybór wspomnień i informacji dla moich Przyjaciół, Warszawa 2016.
Google Scholar

John Paul II, “Address to the pilgrims who had come for the canonization of Józef Sebastian Pelczar and Urszula Ledóchowska”, 19 May 2003, Vatican.va – The Holy See, at <https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/2003/may/documents/hf_jp-ii_spe_20030519_pelczar-ledochowska.html>.
Google Scholar

“Konflikt o Karmel rozwiązany”, Nowiny, 3 June 1991.
Google Scholar

Kornat M., “Oskar Halecki a Stolica Apostolska”, in M. Dąbrowska (ed.), Oskar Halecki i jego wizja Europy, vol. 1, Warszawa–Łódź 2013.
Google Scholar

Kowal P., “Powrót Prometeusza”, in I. Hofman (ed.), Ukraiński polonofil. Pamięci Bohdana Osadczuka, Lublin 2012.
Google Scholar

Kowal P., “Prometeizm”, in Z. Najder et al. (eds.), Węzły pamięci niepodległej Polski, Kraków–Warszawa 2014.
Google Scholar

“Krajobraz po ingresie,” AZ. Dziennik Obywatelski, 17 April 1991.
Google Scholar

Leszczyński M., Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w granicach Polski 1944-1992, Lublin 2011.
Google Scholar

Mandziuk J., “Z dziejów archidiecezji lwowskiej”, Saeculum Christianum. Pismo historyczno-społeczne, vol. 2, no. 2 (1995).
Google Scholar

Melnyk M., “Wartości prawicowe w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego”, Częstochowskie Teki Historyczne, vol. 3 (2012).
Google Scholar

Morawski D., Pomost na Wschód. Obserwacje i refleksje watykanisty, Londyn–Lublin 1991.
Google Scholar

Muzyka M., Ks. Karol Jastrzębski 1882-1966. Katecheta, duszpasterz, promotor kultu Bożego Miłosierdzia w Archidiecezji Lwowskiej, Lwów–Kraków 2017.
Google Scholar

Nowożycki B., “Działalność Polskiego Instytutu Naukowego w latach 1942-1989”, Archiwum Emigracji. Studia – szkice – dokumenty (Toruń), no. 1-2 (2011). DOI: https://doi.org/10.12775/AE.2011.017
Google Scholar

Nyczek M., “Ingres władyki przemyskiego”, Nowiny, 15 April 1991.
Google Scholar

Nyczek M., “Trzy etapy, 31 maja – 2 czerwca 1991”, Nowiny, 3 June 1991.
Google Scholar

Nyczek M., “Za Sanem, za Zbruczem Kościół powraca do życia”, Nowiny, 4 June 1991.
Google Scholar

Orzechowski A., Pogranicze 1991-1998. Romantyzm i niezależność, Przemyśl 2009.
Google Scholar

Records of the College of Europe in Natolin, F. Fedorczuk, USRR, “Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) Ukraińskiej SRR, Komunikat, stan na 1 listopada 1978 roku”, transl. by J. Prystasz, at <http://www.3rnatolin.eu/wp-content/uploads/3r-library/01.11.1978-KGB-o-wyborze-Jana-Paw%C5%82a-II-na-papie%C5%BCa.pdf>.
Google Scholar

Rojek P., Liturgia dziejów. Jan Paweł II i polski mesjanizm, Kraków 2016.
Google Scholar

Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1980-2006, Warszawa 2007.
Google Scholar

Sienkiewicz B., “Ukraina a sprawa polska. Lwów – laboratorium pamięci”, interview with O. Hnatiuk, Newsweek Historia, no. 10 (2016).
Google Scholar

“Słowo biskupów przemyskich. W sobotę ingres bp. J. Martyniaka”, Nowiny, 8 April 1991.
Google Scholar

Stehle H., Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu (1917-1991), transl. by R. Drecki, M. Struczyński, Warszawa 1993.
Google Scholar

Święch Z., Budzenie wawelskiej Pani Królowej Jadwigi, Kalwaria Zebrzydowska 1989.
Google Scholar

Weigel G., Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, transl. by M. Tarnowska et al., Kraków 2000.
Google Scholar

Wierzbicki A.M., “Piastowski Wyszyński, jagielloński Wojtyła. Dwie chrześcijańskie interpretacje polskości”, Więź, no. 1 (2016).
Google Scholar

Wilk S., “Struktura administracyjna Kościoła w Polsce przed bullą Totus Tuus Poloniae populus”, in J. Walkusz (ed.), Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, vol. 12, Lublin 2013.
Google Scholar

Wilkanowicz S., “Święci – wzorce polskiego etosu”, Znak, no. 8-9 (1984).
Google Scholar

Wojtyska H.D., “Problem kanonizacji św. Kazimierza”, Znak, no. 8-9 (1984).
Google Scholar

Zieliński M., “Sumienie Wschodu”, Więź, no. 9 (1991).
Google Scholar

Downloads

Published

2017-12-20

How to Cite

Kowal, Paweł. 2017. “The Last Jagiellonian: John Paul II and the Jagiellonian Idea”. Politeja 14 (6(51):117-40. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.51.07.