Nowe państwa członkowskie i „polityczne kryteria kopenhaskie ”

Authors

  • Rafał Prostak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.39.12

Keywords:

the Copenhagen criteria, democracy, the European integration

Abstract

New member states and „the political Copenhagen criteria”

Besides pointing out economical preconditions for states applying for membership in the European Union, the „Copenhagen criteria” are supposed to test and verify if candidates fulfill „the European standard of a well‑ordered state” that is democratic, respecting the rule‑of‑law, human rights and minority’s rights. The article is an reflection on „European political cohesion” of the states entering the European Union in 2004 and in the following decade. In the face of deficit of, so called, „Copenhagen mechanism”, a serious doubt arises: is it possible to evaluate impartially whether candidates and/or member states implement properly „the European standard of a well‑ordered state”? This doubt is shared by the author of the article.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Rafał Prostak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Politolog, amerykanista, adiunkt w Katedrze Europejskiej Integracji Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor dwóch monografii: Rzecz o sprawiedliwości. Komunitarystyczna krytyka współczesnego liberalizmu amerykańskiego (2004) oraz Teista w demoliberalnym świecie. Rzecz o amerykańskich rozważaniach wokół rozumnej polityki (2014). Autor licznych artykułów w przedmiocie: polityki wyznaniowej, współczesnej amerykańskiej myśli liberalnej oraz systemu politycznego Unii Europejskiej.

References

Carrera S., Guild E., Hernanz N., Rule of Law or Rule of Thumb? A New Copenhagen Mechanism for the EU, „CEPS Policy Brief ” 2013, nr 303.

Carrera S., Guild E., Hernanz N., The Triangular Relationship between Fundamental Rights, Democracy and the Rule of Law in the EU Towards an EU Copenhagen Mechanism, Brussels 2013.

Crick B., W obronie polityki, przeł. A. Waśkiewicz, Warszawa 2004.

Donell G.O., The Quality of Democracy. Why the Rule of Law Matters?, „Journal of Democracy” 2004, Vol. 15, nr 4. DOI: https://doi.org/10.1353/jod.2004.0076

Fallon R.H. Jr., „The Rule of Law” as a Concept in Constitutional Discourse, „Columbia Law Review” 1997, Vol. 97, nr 1. DOI: https://doi.org/10.2307/1123446

MacCormick N., Rhetoric and the Rule of Law. A Theory of Legal Reasoning, Oxford 2010, Law, State, and Practical Reason.

Maravall J.M., Przeworski A., Democracy and the Rule of Law, Cambridge–New York 2003, Cambridge Studies in the Theory of Democracy. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511610066

Mattei U., Nader L., Plunder. When the Rule of Law is Illegal, Malden, Mass. 2008. DOI: https://doi.org/10.1002/9780470696552

Rosenfeld M., The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy, „Southern California Law Review” 2001, Vol. 74. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.262350

Dokumenty, raporty i komunikaty instytucji unijnych oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Annual Report 2010, Registry of the European Court of Human Rights, Strasburg 2011.

Annual Report 2013, Registry of the European Court of Human Rights, Strasburg 2014.

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Article 7 of the Treaty on European Union. Respect for and promotion of the values on which the Union is based, 15 X 2003, COM/2003/0606 final.

Sytuacja w zakresie praw podstawowych. Standardy i praktyka na Węgrzech, P7_TA‑PROV/2013/0315.

The Values of Europeans. Report, Standard Eurobarometer 77, TNS Opinion & Social, V 2012.

Published

2015-12-09

How to Cite

Prostak, Rafał. 2015. “Nowe państwa członkowskie I „polityczne Kryteria Kopenhaskie ””. Politeja 12 (9 (39):245-71. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.39.12.

Issue

Section

Articles