Polityka w zakresie badań i rozwoju technologicznego Unii Europejskiej jako przykład integracji formalnie i faktycznie zróżnicowanej

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.05

Keywords:

Research & Technological Development Policy of the EU, governance, differentiated integration, European integration

Abstract

Research and Development Policy of the European Union as an Example of Formal and Real Differentiated Integration
In this paper has been analysed a concept of the differentiated integration and their main criteria. This allows to show the formal and legal sphere of this concept, especially in the Research and Technological Development Policy of the European Union. As a result it was noted that the described EU structural policy is an area of deep formal and real diversity that runs both between EU Member States and other public‑private stakeholders, such as universities or enterprises. This fact contributed to present two scenarios for the further evolution of European integration in the area of Research and Technological Development Policy.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Leszek Kwieciński, Uniwersytet Wrocławski

profesor nadzwyczajny w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Studiów Strategicznych i Europejskich. Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej oraz opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Integracji Europejskiej KItE. Członek Rady NCBR oraz Centrum Technologii Audiowizualnych. W swoich badaniach skupia się na kwestii integracji europejskiej, polityk publicznych i zarządzania publicznego, w szczególności odnoszących się do innowacyjności i przedsiębiorczości.

Downloads

Published

2018-05-20

How to Cite

Kwieciński, Leszek. 2018. “Polityka W Zakresie Badań I Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej Jako przykład Integracji Formalnie I Faktycznie zróżnicowanej”. Politeja 15 (3(54):79-92. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.05.