Wielka Brytania wobec sprawy katyńskiej za rządów Margaret Thatcher

Authors

  • Rafał Siemianowski Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.32.19

Keywords:

Katyn Massacre, Thatcher’s government, the Polish‑British relations

Abstract

Great Britain Towards the Katyn Massacre Under Margaret Thatcher’s Governments

The paper focuses on the attitude of the British government towards the Katyn massacre of 1940 under Margaret Thatcher’s leadership. The aim of the article is an in‑depth analysis of this attitude and the identification of the factors shaping it. The comparison of Margaret Thatcher’s governments’ attitude to the massacre with the previous British policy, especially as to the question of the responsibility for the crime and the way the victims should be commemorated, accounts for an important element of the paper’s conclusions. The article dissects political, legal, moral and symbolic dimensions of the issue in order to present the problem in a comprehensive way. For this purpose the historical background of “the fight for the truth about Katyn” was included as well. By showing the broader Cold War relations context, the article presents the key international aspect of the British policy towards the Katyn massacre.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Rafał Siemianowski, Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie

Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończył seminarium doktoranckie w Polskim Ośrodku Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie. Urzędnik służby cywilnej, stażysta w administracji terytorialnej Francji i w Komisji Europejskiej, w latach 2006-2012 pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w tym w latach 2009-2012 zastępca dyrektora Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów. Od 2012 r. radca ds. politycznych oraz współpracy naukowo-oświatowej w Ambasadzie RP w Londynie.

References

Chwastyk‑Kowalczyk J., Katyń, dipisi, PKPR na łamach polskich czasopism uchodźczych, Kielce 2011.

Clarke M., The Soviet Union and Eastern Europe, [w:] British Foreign Policy under Thatcher, red. P. Byrd, Oxford 1988.

Cold War: UK Embassy in Warsaw to FCO (1979 Annual Report on Poland), 2 I 1980, Margaret Thatcher Foundation, [online] http://www.margaretthatcher.org/document/110997.

Cold War: UK Embassy in Warsaw to FCO (1980 Annual Report on Poland), 1 I 1981, Margaret Thatcher Foundation, [online] http://www.margaretthatcher.org/document/110998.

„Dziennik Związkowy” (Chicago) 2002, 27‑29 IX.

FitzGibbon L., The Katyn Memorial, London 1977.

Katyn. A Crime without Punishment, red. A.M. Cienciala, N.S. Lebedeva, W. Materski, New Haven–London 2007, Annals of Communism.

Katyn. British Reactions to the Katyn Massacre, 1943‑2003, London 2003, History Notes.

Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 4: Echa Katynia: kwiecień 1943 – marzec 2005, oprac. W. Materski i in., Warszawa 2006.

Machcewicz P., Emigracja w polityce międzynarodowej, Warszawa 1999, Biblioteka „Więzi”, 113.

Druga Wielka Emigracja 1945‑1990, 2.

Moore Ch., Margaret Thatcher. The Authorized Biography, t. 1: Not For Turning, London 2013.

Powell Ch., MT: Interview with Charles Powell (MT’s policy on Europe, East & West), 12 IX 2007, Margaret Thatcher Foundation, [online] http://www.margaretthatcher.org/document/111049.

Przewoźnik A., Nieznany bohater – Kazimierz Skarżyński: człowiek, który pierwszy opowiedział Polakom o Katyniu, „Tygodnik Powszechny” 2007, 22 IX [online], http://tygodnik.onet.pl/nieznany‑bohater/syqkb.

Przewoźnik A., Adamska J., Katyń. Zbrodnia, prawda, pamięć, Warszawa 2010.

Renwick R., A Journey with Margaret Thatcher. Foreign Policy under the Iron Lady, London 2013.

Rifkind M., Odpowiedź na zapytanie członka Izby Gmin z 14 XI 1984 r., HANSARD 1803‑2005 (HC Deb 14 November 1984 vol. 67 c251W), [online] http://hansard.millbanksystems.com/written_answers/1984/nov/14/poland#S6CV0067P0_19841114_CWA_109.

Rowland Denys Guy Winn, 4th Baron Saint Oswald of Nostell, The Peerage, [online] http://www.thepeerage.com/p21857.htm#i218561.

Sanford G., Katyn and the Soviet Massacre of 1940. Truth, Justice and Memory, London–New York 2005, BASEES/RoutledgeCurzon Series on Russian and East European Studies, 20.

Szyfrogram Ambasady PRL w Londynie nr 2815/I z 23 II 1989 r., Ambasador Zbigniew Giertych do ministra spraw zagranicznych o rozmowie podsekretarza stanu w MSZ Bolesława Kulskiego z ministrem spraw zagranicznych Wlk. Brytanii Geoffreyem Howe o relacjach dwustronnych i styuacji międzynarodowej, [online] http://www.msz.gov.pl/resource/257904ea‑cd7c‑4e8d‑97ec‑c9ad90f969bf:JCR.

Thatcher M., The Downing Street Years, London 1993.

Thatcher M., Speech at Kensington Town Hall („Britain Awake”) (The Iron Lady), 19 I 1976, Margaret Thatcher Foundation, [online] http://www.margaretthatcher.org/document/102939.

White B., Britain, Détente and Changing East‑West Relations, London–New York 1992.

Zawodny J.K., Sprawa katyńska w polityce międzynarodowej, „Zeszyty Katyńskie” 1992, nr 2.

„Zeszyty Katyńskie” 1990, nr 1.

Published

2014-11-04

How to Cite

Siemianowski, Rafał. 2014. “Wielka Brytania Wobec Sprawy katyńskiej Za rządów Margaret Thatcher”. Politeja 11 (6 (32):365-84. https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.32.19.

Issue

Section

Articles