The Political and Historical Myths and Their Role in the Ideological Struggles Over the Republic of Macedonia at the Beginning of the 20th Century

Authors

  • Magdalena Rekść University of Łódź

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.30.15

Keywords:

Macedonia, myth, historical policy, Balkans

Abstract

The Republic of Macedonia, especially at the turn of the the 20th century, is an excellent example of the ethnic manipulation phenomena which can be understood as a tendentious attempt of proving that a given area is inhabited by a large number of people belonging to a certain ethic group or nationality in order to justify one’s territorial demands. A number of such attempts was conducted in many different ways over the years. Nevertheless, the main idea of this work is to look for arguments found in history or rather to look on the tendentiously rewritten history, to be precise, which was supposed to suit current political programmes. Serbs, Greeks, Bulgarians but also, in a lesser extent, Romanians, Turks, Albanians and Montenegrins tried to prove their rights to the Macedonian lands by propagating, among other things, national and political myths. Sometimes, the search for justification of the territorial demands in the freely interpreted history could be described as a grotesque process. People were willing to accept such implausible stories as a truth, because a myth is not something to discuss but rather something to believe in. One has to remember that in that time history was treated freely, as a set of stories that could be freely modified in accordance with actual needs. The scientific value and the act of reaching towards the truth was considerably less important than a skilful shaping of a given story. The intellectuals of Romanticism emphasised that history has a certain mission to fulfil, that is has to guard the national interest.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Magdalena Rekść, University of Łódź

Works as an Assistant Professor at the Faculty of International and Political Studies at the University of Łódź. Moreover, she works as the Secretary of the Academia at the Research Centre of the University of Łódź “Balkans at the turn of the 21st Century”. The field of her scientific interests covers: qualitative factors in political science explanation, historical policy as far as political, social and cultural problems in the Balkan region are concerned. Magdalena Rekść is the author of one monograph: The National Myths and Their Role in Creating Politics as Exemplified by the Former Yugoslavia’s States. She has also published over 30 scientific papers.

References

Applebaum A., Między Wschodem a Zachodem. Przez pogranicza Europy, trans. by E. Kulik‑Bielińska, Warszawa 2001.

Avrămut A.M, ‘Die Daker und der Zeitgeist: Rumänische Geschichtsschreibung vor und nach 1989’ in T. Kahl, L. Schippel (eds.), Kilometer Null. Politische Transformation und gesellschaftliche Entwicklungen in Rumänien seit 1989, Berlin 2011 (Forum: Rumänien, 10).

Berglund S., Ekman J., Deegan‑Krause K. (eds.), The Handbook of Political Change in Eastern Europe, Cheltenham 2013 (Elgar Original Reference).

Campbell J., Moyers B., Potęga mitu, ed. B.S. Flowers, trans. by I. Kania, Kraków 2007.

Carr H., What is History? The George Macaulay Trevelyan Lectures delivered in the University of Cambridge, January‑March 1961, New York 1967.

Chałasiński J., Kultura i naród. Studia i szkice, Warszawa 1968.

Chary F.B., The History of Bulgaria, Santa Barbara 2011 (Greenwood Histories of the Modern Nations).

Ciesielski T., Zatorska J., Skoczylas A. (eds.), Historyczna i ponowoczesna tożsamość Słowian, Łódź 2012.

Clissold S., Darby H.C., A Short History of Yugoslavia from Early Times to 1966, Cambridge 1968.

Czekalski T., ‘“Grecy z Aten” i “Grecy z Salonik” – konteksty macedońskie w życiu społeczno‑politycznym międzywojennej Grecji’ in I. Stawowy‑Kawka (ed.), Miejsce Macedonii na Bałkanach. Historia, polityka, kultura, nauka, Kraków 2005.

Czerwiński M., Semiotyka dyskursu historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu, Kraków 2012.

Danforth L.M., The Macedonian Conflict. Ethnic Nationalism in a Transnational World, Princeton 1997.

Dejzings G., Religija i identitet na Kosovu, Beograd 2005 (Biblioteka XX Vek, 150).

Domachowski W. (ed.), Stereotypy i stereotypizacja, Poznań 2007 (Człowiek i Społeczeństwo, 27).

Dubicki A., ‘Mit o pochodzeniu Rumunów – między Dakami, Rzymianami a…?’ in E. Ponczek, A. Sepkowski (eds.), Mity historyczno‑polityczne, wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna. Studia i materiały, Vol. 1, Toruń 2010.

Dymarski M., Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX i na początku XX wieku, Wrocław 2010 (Acta Universitatis Wratislaviensis, 3278).

Eliade M., Aspekty mitu, trans. by P. Mrówczyński, Warszawa 1998.

Filipović M., Deset predavanja o ideji Europe, Sarajevo 2000 (Biblioteka Evropske Studije).

Filipowicz S., Mit i spektakl władzy, Warszawa 1988 (Logos).

Ford J.L., ‘Buddyzm, mitologia i Matrix’ in S. Yeffeth (ed.), Wybierz czerwoną pigułkę. Nauka, filozofia i religia w Matrix, trans, by W. Derechowski, Gliwice 2007.

Gauß K.‑M., Umierający Europejczycy. Podróże do sefardyjskich Żydów z Sarajewa, Niemców z Gottschee, Arboreszów, Łużyczan i Arumunów, trans. by A. Rosenau, Wołowiec 2006 (Sulina).

Gilderhus M., History and Historians. A Historiographical Introduction, Englewood Cliffs 1992.

Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, trans. by M. Król, Warszawa 1969 (Biblioteka Socjologiczna).

Hislope R., ‘Macedonia’ in S. Berglund, J. Ekman, K. Deegan‑Krause (eds.), The Handbook of Political Change in Eastern Europe, Cheltenham 2013 (Elgar Original Reference).

Hroch M., Małe narody Europy. Perspektywa historyczna, trans. by G. Pańko, Wrocław 2003 (Zrozumieć Europę).

Jankowski Cz., Na gruzach Turcji. Zarysy historyczno‑publicystyczne, Warszawa 1915 (Biblioteka Współczesna Gebethnera i Wolffa).

Jezernik B., Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, trans. by P. Oczko, Kraków 2007 (Poleca Adam Michnik).

Judt T., Wielkie złudzenie? Esej o Europie, trans. by A. Jankowski, Poznań 2012.

Kajčev H., Makedonijo, vʺzželana… Armiâta, učiliŝeto i gradežʺt na naciâta v Sʺrbiâ i Bʺlgariâ (1878‑1912), Sofiâ 2006.

Kaplan R.D., Bałkańskie upiory. Podróż przez historię, trans. by J. Ruszkowski, Wołowiec 2010 (Sulina).

Kaplan R.D., Na wschód do Tatarii. Podróże po Bałkanach, Bliskim Wschodzie i Kaukazie, trans. by J. Ruszkowski, Wołowiec 2010 (Sulina).

Kornhauser J., Świadomość regionalna i mit odrębności (o stereotypach w literaturze serbskiej i chorwackiej), Kraków 2001 (Prace Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 19).

Kuligowski W., Antropologia refleksyjna. O rzeczywistości tekstu, Poznań 2001 (Poznańskie Studia Etnologiczne, 2).

Malinowski B., Szkice z teorii kultury, trans. by H. Buczyńska, H. Stasiak, T. Święcka, Warszawa 1958.

Moroz‑Grzelak L., Bracia Słowianie. Wizje wspólnoty a rzeczywistość, Warszawa 2011.

Obrębska M., ‘Myślenie stereotypowe w normie i w patologii’ in W. Domachowski (ed.), Stereotypy i stereotypizacja, Poznań 2007 (Człowiek i Społeczeństwo, 27).

Olszewski P., Macedonia. Historia i współczesność, Radom 2010.

‘Osam milenijuma srpskog porekla’, Moj Izbor, IvonaZivkovic.net, at <http://www.ivonazivkovic.net/OSAM%20MILENIJUMA%20SRPSKOG%20POREKLA.htm>.

Paszkiewicz J., ‘Macedoński problem narodowościowy w greckiej polityce zagranicznej w latach dwudziestych XX wieku’ in I. Stawowy‑Kawka, M. Kawka (eds.), Macedoński dyskurs niepodległościowy. Historia, kultura, literatura, język, media, Kraków 2011.

Pavlović D., ‘Simbolički i politički rascepi u Srbiji posle 2000. Godine’ in V. Petrič, G. Svilanović, K. Solioz (eds.), Srbija je važna. Unutrašnje reforme i evropske integracije, trans. by T. Milosavljević, Beograd 2009 (Edicija Samizdat, 59).

Pavlowitch S.K., Historia Bałkanów (1804‑1945), trans. by J. Polak, Warszawa 2009 (Biblioteka Humanisty Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego).

Perica V., Balkanski idoli. Religija i nacionalizam u jugoslovenskim državama, Beograd 2006 (Biblioteka XX Vek, 156).

Petrović S., Srpska mitologija, Vol. 1, Niš 2000.

Polkowska A.M., Macedonia, Wrocław 2000.

Potkański W., ‘Odrodzenie narodowe w Europie na przełomie XX i XXI wieku na przykładzie Szkocji i Macedonii’ in M. Jeziński (ed.), Współczesne nacjonalizmy, Toruń 2008.

Schuller W., Griechische Geschichte, München 2002 (Oldenbourg Grundriss der Geschichte, 1A).

Schwandner‑Sievers S., ‘The Albanian Aromanians’ Awakening: Identity Politics and Conflicts in Post‑Communist Albania’, ECMI Woking Papers, No. 3 (1999), pp. 15‑16, at <http://www.ecmi.de/uploads/tx_lfpubdb/working_paper_3.pdf>.

Shea J., Macedonia and Greece. The Struggle to Define a New Balkan Nation, Jefferson 1997.

Sieradzan J., Od kultu do zbrodni. Ekscentryzm i szaleństwo w religiach XX wieku, Katowice 2006.

Smith A.D., The Antiquity of Nations, Cambridge 2004.

Spahiu N., National Awakening Process among Orthodox Albanians, Hamburg 2006.

Śmieja W., Gorsze światy. Migawki z Europy Środkowo‑Wschodniej, Warszawa 2012 (Bieguny).

Taczyńska K., Twardowka A. (eds.), Poznać Bałkany. Historia, polityka, kultura, języki, Vol. 4, Toruń 2012.

Taškovski D., Za makedonskata naciјa, Skopјe 1976.

Thaçi H., Doucette S., Kosovo “Moral Democracy” or Kosovo “Greater Serbia”?, Prishtina 2004.

Todorova M., Bałkany wyobrażone, trans. by P. Szymor, M. Budzińska, Wołowiec 2008.

Todorova M., Dizanje prošlosti u vazduh. Ogledi o Balkanu i Istočnoj Evropi, trans. by S. Glišić, Beograd 2010 (Biblioteka XX Vek, 184).

Ugrešić D., Nikogo nie ma w domu, trans. by D.J. Ćirlić, Kraków 2008.

Usakiewicz K., ‘Aleksander Wielki – od postaci historycznej do bohatera kulturowego’ in K. Taczyńska, A. Twardowka (eds.), Poznać Bałkany. Historia, polityka, kultura, języki, Vol. 4, Toruń 2012.

Witte J., Vyver J.D. van der (eds.), Religious Human Rights in Global Perspective. Legal Perspectives, The Hague 1996.

Zefi S., Islamization of Albanians through Centuries (15‑20th Century). Reasons for Islamization and the Stance of the Church towards the Occurrence, trans. by A. Spahiu, Prizren 2006.

Žirarde R., Politički mitovi i mitologije, trans. by A. Jovanović, Beograd 2000 (Biblioteka XX Vek, 107).

Downloads

Published

2014-07-26

How to Cite

Rekść, Magdalena. 2014. “The Political and Historical Myths and Their Role in the Ideological Struggles Over the Republic of Macedonia at the Beginning of the 20th Century”. Politeja 11 (4 (30):145-61. https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.30.15.