Unia Europejska i zapomniany konflikt o Naddniestrze

Authors

  • Bogdan Koszel Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.69.08

Keywords:

Transnistria, European Union, OSCE, conflict

Abstract

The European Union and the Forgotten Conflict over Transnistria

The European Community/European Union was not formally involved in the resolution of the Transnistria conflict. It was believed that success would be possible with the help of an OSCE mission with active Russian participation. The EU considers the rebellious Transnistria as an integral part of Moldova. It sought to support its pro-Western course through the PCA and the Association Agreement. Moldova’s lack of prospects for EU membership and strong Russian influence in the country perpetuate existing divisions. In Europe, hardly anyone remembers the frozen conflict over Transnistria. After a brief period of armed struggle in the early 1990s, it did not accumulate any more international tension and attracted no more attention from the international public opinion.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Bogdan Koszel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Historyk dziejów najnowszych, politolog. Kierownik Zakładu Badań Niemcoznawczych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Redaktor naczelny „Rocznika Integracji Europejskiej”. Senior research fellow w WeltTrends. Institut für Internationale Politik w Poczdamie.

References

Adamczyk N., Proces wdrażania Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej a problemy transformacji gospodarczej państw poradzieckich na przykładzie Mołdawii, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2019, nr 2, [online] https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/28175/ADAMCZYK_Proces_wdrazania_Partnerstwa_Wschodniego_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Außenminister Westerwelle begrüßt Entschluss zur Wiederaufnahme offizieller 5+2-Verhandlungen, Auswärtiges Amt, [online] https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/110922-bm-transnistrien-verhandlungen/247192.

Broich M.J.W., Der Wandel der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Republik Moldau im Kontext der EU-Erweiterungspolitik, Duisburg-Essen 2008, [online] https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00019967/Broich_Diss.pdf.

Büscher K., Separatismus in Transnistrien Die „PMR“ zwischen Rußland und Moldova, „Osteuropa” 1996, vol. 46, nr 9.

Büscher K., Der Transnistrienkonflikt im Lichte der Krise um die Ukraine, [w:] Nicht eingefroren! Die ungelösten Konflikte um Transnistrien, Abchasien, Südossetien und Berg-Karabach im Lichte der Krise um die Ukraine, red. S. Fischer, „SWP-Studie” 2016, nr 13, [online] https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/studien/2016S13_fhs.pdf.

Całus K., Państwo niedokończone. 25 lat mołdawskiej niepodległości, Warszawa 2016, [online] https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_59_pl_25_lat_moldawskiejnet.pdf.

Całus K., Naddniestrze wejdzie w skład Mołdawii? Kulisy porozumienia mołdawsko-naddniestrzańskiego, [online] https://www.eastbook.eu/2017/12/07/naddniestrze-wejdzie-wsklad-moldawii-kulisy-porozumienia-moldawsko-naddniestrzanskiego.

Całus K., Pozorna wielowektorowość. Mołdawia pod rządami socjalistów, „Komentarze OSW” 2020, 28 II, nr 321, [online] https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2020-02-28/pozorna-wielowektorowosc-moldawia-pod-rzadami-socjalistow.

Całus K., Mołdawia. Państwo niekonieczne, Wołowiec 2020.

Chiveri V., Die geopolitische Falle im Transnistrien-Konflikt, Wien 2012, Diplomarbeit, Universität Wien. Fakultät für Sozialwissenschaften, [online] http://othes.univie.ac.at/18516/1/2012-02-11_0501125.pdf.

Darski J., Rumunia. Historia, współczesność, konflikty narodowe, Warszawa 1994.

Deutschlands stille Transnistrien-Diplomatie, Deutsche Welle, 20 VI 2012, [online] https://www.dw.com/de/deutschlands-stille-transnistrien-diplomatie/a-16037114.

Dima N., The Moldavian-Dnestr Republic: A Geo-Political Game, „The Journal of Social, Political, and Economic Studies” 1999, vol. 24, nr 1.

Deutsch-Russischer Gipfel: Merkel und Medwedew für Iran-Sanktionen, „Der Spiegel” 2010, 5 VI, [online] https://www.spiegel.de/politik/ausland/deutsch-russischer-gipfel-merkel-undmedwedew-fuer-iran-sanktionen-a-698951.html.

Dmitri Medwedews Besuch in Deutschland, „RIA Novosti” 2010, 5 VI, [online] http://de.rian.ru/world/20100605/126590194.html.

„Format 5 plus 2”; Ławrow zapowiada konsultacje ws. Naddniestrza, TVP Info, 31 III 2014, [online] http://www.tvp.info/14608754/format-5-plus-2-lawrow-zapowiada-konsultacje-wsnaddniestrza.

Gil A., Geneza Mołdawskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, [w:] Konflikt niskiej intensywności w Naddniestrzu, red. M. Pietraś, M. Celewicz, J. Kłoczowski, Lublin 2006.

Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit (Riga, 21-22 May 2015), [online] https://www.consilium.europa.eu/media/21526/riga-declaration-220515-final.pdf.

Kacewicz M., ONZ wzywa Rosję, by wycofała wojsko z Naddniestrza, a Moskwa odmawia, Belsat, 26 VI 2018, [online] https://belsat.eu/pl/news/onz-wzywa-rosje-by-wycofala-wojskoz-naddniestrza-a-moskwa-odmawia/.

Kastory A., Rozbiór Rumunii w 1940 roku, Warszawa 2002.

Koszel B., Meandry polityki niemieckiej wobec Rosji w okresie rządów prezydenta Dmitrija Miedwiediewa (2008-2012), „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2017, nr 2.

Kucharczyk M., Na drodze do Europy? Mołdawia miesiąc po zmianie rządu, EURAKTIV.pl, 17 VII 2019, [online] https://www.euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna/news/moldawia-miesiac-po-zmianie-rzadu-na-drodze-do-europy/.

Kucharczyk M., Mołdawia rozdarta między Rosją a Unią Europejską, EURAKTIV.pl, 30 VII 2019, [online] https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna-ue/news/moldawiarozdarta-miedzy-rosje-i-unie-europejska/.

Lubicz-Miszewski M., Geneza, przebieg i próby przezwyciężenia konfliktu o Naddniestrze, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych” 2012, vol. 165, nr 3.

Malek M., Der Konflikt im Dnjestr-Gebiet (Moldova). Analyse und Dokumente, Wien 2006.

Meister S., May M.-L., Die Östliche Partnerschaft der EU – ein Kooperationsangebot mit Missverständnissen, „DGAPstandpunkt” 2009, nr 7.

Memorandum. Meeting of Chancellor Angela Merkel and President Dmitri Medvedev on 4-5 June 2010 in Meseberg, [online] https://russiaeu.ru/sites/default/files/user/files/2010-06-05--meseberg-memorandum.pdf.

Merkel dämpft Hoffnungen östlicher Staaten auf EU-Beitritt, „Deutsche Welle”, [online] https://www.dw.com/de/merkel-d%C3%A4mpft-hoffnungen-%C3%B6stlicher-staaten-auf-eubeitritt/a-18464821.

Miarka A., Stosunki mołdawsko-rosyjskie w drugiej dekadzie XXI wieku, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2018, vol. 9, nr 1, https://doi.org/10.31648/pw.3395.

Miarka A., Wyzwania dla Mołdawii na drodze do partycypacji w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, „Przegląd Zachodni” 2019, nr 4.

Moldau: Beziehungen zu Deutschland, Auswärtiges Amt, 10 II 2021, [online] https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/moldau-node/-/201938.

Mołdawia: Rada przyjmuje konkluzje, Rada Europejska. Rada Unii Europejskiej, 26 II 2018, [online] https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2018/02/26/moldovacouncil-adopts-conclusions/.

Mołdawia: Większość obywateli przeciw przystąpieniu do NATO, „Rzeczpospolita” 2019, 23 IX, [online] https://www.rp.pl/Polityka/190929758-Moldawia-Wiekszosc-obywateliprzeciw-przystapieniu-do-NATO.html.

Noack D.X., Transnistrien im Fokus der Großmächte, „Ausdruck.Magazin der Informationsstelle Militarisierung e.V.”, 2012, nr 56, [online] http://www.imi-online.de/download/Ausdruck_oktober2012_web.pdf.

Neukirch C., Krisenmanagement – Wiederaufnahme des Prozesses: die OSZE-Mission in Moldau 2004/2005, [w:] OSZE-Jahrbuch 2005. Jahrbuch zur Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), red. Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, Baden-Baden 2006.

Oancea G.D., Mythen und Vergangenheit. Rumänien nach der Wende, München 2005.

Oleksy P., Mołdawski nacjonalizm vs. naddniestrzańska państwotwórczość — przesłanki społecznej mobilizacji w konflikcie naddniestrzańskim, „Sensus Historiae” 2013, vol. XI, nr 2.

Oleksy P., Wspólnota z przypadku. Studium tożsamości mieszkańców Naddniestrza, Gniezno 2016.

Poczobut A., Antyeuropejski bunt w Mołdawii. W niedzielę referendum w zbuntowanej Gagauzji, „Gazeta Wyborcza” 2014, 1 II, [online] https://wyborcza.pl/1,75399,15382859,Antyeuropejski_bunt_w_Moldawii__W_niedziele_referendum.html.

Poczobut A., Ukraińsko-mołdawska blokada Naddniestrza, „Gazeta Wyborcza” 2014, 1 IX, [online] https://wyborcza.pl/1,75399,18667003,ukrainsko-moldawska-blokada-naddniestrza.html.

Potocki M., Parafianowicz Z., Vladimir Plahotniuc. Ballada o człowieku, który ukradł państwo, „Gazeta Prawna” 2016, 28 X, [online] https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/988366,moldawia-vladimir-plahotniuc-czlowiek-ktory-ukradl-panstwo.html.

Radziwinowicz W., Proeuropejska Maia Sandu wygrywa wybory prezydenckie w Mołdawii, „Gazeta Wyborcza” 2019, 16 XI, [online], https://wyborcza.pl/7,75399,26514620,proeuropejska-maia-sandu-wygrywa-wybory-prezydenckie-w-moldawii.html.

Rinke A., Wie Putin Berlin verlor. Moskaus Annexion der Krim hat die deutsche Russland-Politik verändert, „Internationale Politik” 2014, nr 3.

Rodkiewicz W., Od demokracji „wirtualnej” ku europejskiej: Geneza i konsekwencje przełomu politycznego w Mołdawii / From ‘virtual’ to European democracy – the origins and consequences of the political breakthrough in Moldova, Warszawa 2009, [online] https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_32_1_0.pdf.

Sadowski R., Szczyt w Wilnie: bez przełomu w Partnerstwie Wschodnim, „Analizy”, 4 XII 2013, [online] https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-12-04/szczyt-w-wilnie-bezprzelomu-w-partnerstwie-wschodnim.

Schmidt F., Russlands nächster Beitrittskandidat, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 2014, 18 III, [online] https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/transnistrien-will-in-die-russische-foederation-12851911.html.16 III 2020.

Solak J., Mołdawia. Republika na trzy pęknięta. Historyczno-społeczny, militarny i geopolityczny wymiar „zamrożonego konfliktu” o Naddniestrze, Toruń 2014.

Statement for the France-Germany-Russia Summit in Deauville (18-19 October 2010) ( final), Die Bundesregierung, [online] https://archiv.bundesregierung.de/resource/blob/656922/478604/81cb5f72d691edace00d9e33c67c5a27/2010-10-19-erklaerung-gipfeltreffendeauville-eng-data.pdf?download=1.

Stykow P., Innenpolitische Gründe der Ukraine-Krise: Gleichzeitige Demokratisierung und Staatsbildung als Überforderung, „Osteuropa” 2014, vol. 64, nr 5-6.

Szczyt Partnerstwa Wschodniego 2017: Razem możemy więcej, Komisja Europejska, 24 XI 2017, [online] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_17_4845.

Szczyt Partnerstwa Wschodniego (24 listopada 2017), Rada Europejska. Rada Unii Europejskiej, 24 XI 2017, [online] https://www.consilium. europa. eu/pl /eapsummit/.

Taeschler L., Die EU und der Transnistrien-Konflikt , Munich 2007, [online] https://www.grin.com/document/75616.

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 260/4, [online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(01)&from=pl.

Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Republiką Mołdowy, Dziennik Urzędowy L 181, 24/06/1998 P. 0003-0048, [online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:21998A0624(01)&from=EN.

Zgromadzenie Parlamentarne OBWE uchwaliło rezolucję o wycofaniu rosyjskich sił pokojowych z Naddniestrza, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 14 VII 2018, [online] https://studium.uw.edu.pl/zgromadzenie-parlamentarne-obwe-uchwalilo-rezolucje-o-wycofaniu-rosyjskich-sil-pokojowych-z-naddniestrza/.

Published

2020-12-23

How to Cite

Koszel, Bogdan. 2020. “Unia Europejska I Zapomniany Konflikt O Naddniestrze”. Politeja 17 (6(69):161-81. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.69.08.

Issue

Section

International relations