Vol. 11 No. 5 (31/1) (2014): Etniczność, kultura, polityka

					View Vol. 11 No. 5 (31/1) (2014): Etniczność, kultura, polityka

Pod redakcją Wawrzyńca Konarskiego, Franciszka Czecha i Jakuba Kościółka

Published: 2014-09-12

Preface

 • Front matter

 • Wstęp

  Wawrzyniec Konarski, Franciszek Czech, Jakub Kościółek
  5-6
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.01

Articles

 • Kultury narodowe w procesie wirtualizacji

  Sylwia Jaskuła, Leszek Korporowicz
  7-29
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.02
 • Reinterpretacje romantyzmu Radykalny nacjonalizm wobec dziedzictwa epoki wieszczów

  Paweł Kuciński
  31-64
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.03
 • Relacje pomiędzy kulturą a etnicznością w tekstach Cezarii Anny Baudouin de Courtenay‑Ehrenkreutz‑Jędrzejewiczowej

  Lilianna Dorak-Wojakowska
  65-91
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.04
 • Białoruskość jako idée fixe twórczości Sokrata Janowicza

  Katarzyna Sawicka-Macierzyńska
  93-110
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.05
 • Idea wolności i ekspresja artystycznego buntu w nowoczesnej poezji hindi

  Renata Czekalska
  111-131
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.06
 • Narody Kraju Rad Współistnienie i zatomizowanie kultur (twórczość Ludmiły Ulickiej)

  Katarzyna Duda
  133-152
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.07
 • „A po zawoju na głowie każdy stan poznać” Etniczność jako czynnik modelujący kody komunikatywne w Podróżach i poselstwach polskich do Turcyi […] Erazma Otwinowskiego

  Elżbieta Wiącek
  153-172
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.08
 • Między polityką a kulturową tradycją Kraj Basków w filmach Julia Medema

  Joanna Aleksandrowicz
  173-189
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.09
 • Współczesne kino francuskie wobec pamięci postkolonialnej

  Małgorzata Kamecka
  191-204
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.10
 • Oblicza kino "etno"

  Piotr Kletowski
  205-216
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.11
 • Taniec w kręgu: nowe i dawne communitas

  Ewa Nowicka
  217-241
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.12
 • Czym jest naród Państwa Środka? Zmiany narracji o stosunkach etnicznych w Chinach współczesnych

  Katarzyna Golik
  243-164
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.13
 • Przejawy mobilizacji politycznej tatarskiej zbiorowości etnokulturowej w Autonomicznej Republice Krymu w latach 1991‑2014

  Rafał Kęsek
  265-283
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.14
 • Priorytety w strategii zachowania tożsamości przez mniejszość serbo łużycką

  Małgorzata Mieczkowska
  285-308
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.15
 • Stratyfikacja etnospołeczna w Azji Centralnej i jej wyzwania dla etnopolityki (na przykładzie Kazachstanu)

  Andrzej Wierzbicki
  309-344
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.16
 • Mobilizacja polityczna irackich jezydów po roku 2003

  Paweł Siwiec
  335-343
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.17
 • Czy homo sacer może zostać obywatelem? Doświadczenie migracji drogą do budowy obywatelskości w meksykańskiej społeczności transnarodowej

  Agnieszka Radziwinowiczówna
  345-362
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.18
 • Polityka integracyjna mniejszości romskiej w Szwecji – model i dobre praktyki

  Jakub Kościółek
  363-377
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.19
 • Międzynarodowy ruch romski – zmarnowana szansa czy przyszłość narodu?

  Małgorzata Kołaczek
  379-394
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.20
 • Mniejszość niemiecka w życiu politycznym województwa opolskiego

  Agnieszka Kuczała
  395-410
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.21
 • Narodziny mazurskiego regionalizmu autonomizacyjnego

  Jacek Poniedziałek
  411-432
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.22
 • Zielone ludy Padanii Plemienne fantazje i ekonomiczne interesy włoskich separatystów

  Karolina Golemo
  433-458
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.23
 • Flamandowie i Walonowie – dwa narody w jednym państwie: polityczne i kulturowe dylematy Belgów

  Rafał Klepka
  459-481
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.24
 • Pamięć jako narzędzie walki w konfliktach etnicznych Casus Irlandii Północnej

  Ewa Szczecińska-Musielak
  483-503
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.25
 • Razem czy osobno? Tendencje separatystyczne w Szkocji

  Joanna Aleksandra Radowicz
  505-522
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.26
 • Bośniacko‑hercegowińska etnonacjonalna polityka w kontekście ustroju i przyszłości państwa

  Marinko Zekić
  523-538
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.27
 • Być Bośniakiem – wokół aksjologicznych atrybutów bośniackiej tożsamości pogranicza

  Justyna Pilarska
  539-558
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.11.2014.31_1.28