Fenomen studiów nad Chinami w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Authors

  • Łukasz Gacek Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Ewa Trojnar Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.69.11

Keywords:

China, Asia, China studies, Asian studies, Institute of the Middle and Far East, Jagiellonian University in Krakow

Abstract

The Phenomenon of China Studies at the Institute of the Middle and Far East of the Jagiellonian University

Modern China became the phenomenon eagerly investigated by wide circles of observers. This trend is associated with a growing number of academic fields with the Asiatic profile on the level of university education. Such characteristics is completely reflected in studies conducted at the Institute of the Middle and Far East of the Jagiellonian University. The purpose of this research is to comprehend a phenomenon of the current interest in Asia developed in Poland, with an example of China, among students of fields at the Institute with the Chinese profile. In recent years, the Institute of the Middle and Far East of the Jagiellonian University became the largest academic institution in Poland conducting this type of studies in nonphilological fields. Research proved that studies on China match the need of educating persons who both know Chinese and have specific knowledge about this country. Uniqueness of the field of study and created professional chances appeared to be equally important.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Łukasz Gacek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. prof. UJ, politolog i kulturoznawca. Kierownik Zakładu Chin w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Uczestnik staży naukowo-badawczych w Fudan University oraz Xiamen University w Chinach. Specjalizuje się w tematyce współczesnych systemów politycznych, bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych w Azji Wschodniej, z naciskiem na Chiny. Autor wielu monografii i artykułów naukowych, napisał m.in. Chińskie elity polityczne w XX wieku (2009), Pokojowe negocjacje czy twarda gra? Rozwój stosunków ponad Cieśniną Tajwańską (2012), Bezpieczeństwo energetyczne Chin. Aktywność państwowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych (2012), Azja Centralna w polityce energetycznej Chin (2013), Zielona energia w Chinach. Zrównoważony rozwój – Ochrona środowiska – Gospodarka niskoemisyjna (2015), Cywilizacja ekologiczna i transformacja energetyczna w Chinach (2020).

Ewa Trojnar, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. UJ w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Naukowo zajmuje się stosunkami międzynarodowymi w Azji, posiada doktorat i habilitację z nauk o polityce w zakresie stosunków międzynarodowych, a magisterium z ekonomii. Inicjuje i realizuje projekty dydaktyczne i badawcze, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Autorka m.in. następujących monografii naukowych poświęconych tematyce azjatyckiej: Japonia a monarchie Zatoki Perskiej (2009), Malezja (2009), Pokojowe negocjacje czy twarda gra? Rozwój stosunków ponad Cieśniną Tajwańską (2012), Ścieżki życiowe wietnamskich absolwentów polskich uczelni. Wpływ studiowania w Polsce na uzyskany status społeczny i rozwój kariery zawodowej w Wietnamie w diasporze wietnamskich absolwentów polskich uczelni (2015), Tajwan. Dylematy rozwoju (2016), Taiwan’s Exceptonalism (2019), Security Dilemmas and Challenges in 21st Century Asia (2020).

References

Bliżej Azji. Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa, red. Ł. Gacek, R. Kwieciński, E. Trojnar, Warszawa 2018.

Clinton H., America’s Pacific Century, „Foreign Policy”, 11 X 2011, [online] https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/.

Gacek Ł., Cywilizacja ekologiczna i transformacja energetyczna w Chinach, Poznań 2020.

Gacek Ł., Nowe źródła wzrostu gospodarczego Chin: wiedza i innowacje, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. LXVI, z. 9, https://doi.org/10.18290/rh.2018.66.9-1.

Góralczyk B., Polish Sinology: Reflections on Individualized Trajectories, [w:] Sinology in Post-Communist States: Views from the Czech Republic, Mongolia, Poland and Russia, red. Shih Chin-yu, Hong Kong 2015.

Jelonek A.W., Świat otwiera się na Azję…, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, [online] https://orient.uj.edu.pl/instytut/o-instytucie.

Kowalski T., W sprawie orientalistyki w naszych uniwersytetach, „Nauka Polska” 1919, nr 2.

Kwieciński R., Od „soft power” do „smart power” Chin, [w:] Liberalizm & neoliberalizm w badaniu polityki zagranicznej państwa i gospodarki światowej, red. E. Haliżak, R. Ożarowski, A. Wróbel, Warszawa 2016.

Li Qingqing, China will lead new Asian order, ‘Asian century’, „Global Times”, 12 XII 2019, [online] https://www.globaltimes.cn/content/1173323.shtml.

New Dynamics in Asia, red. K. Żakowski, Łódź 2020.

‘New India’ is rising, says Modi, Mathrubhumi, 26 VI 2018, [online] https://english.mathrubhumi.com/news/india/-new-india-is-rising-says-modi-1.2919740.

McClory J., The Soft Power 30. A Global Ranking of Soft Power 2019, USC Center on Public Diplomacy, Portland, 2019, [online] https://softpower30.com/wp-content/uploads/2019/10/The-Soft-Power-30-Report-2019-1.pdf.

Program studiów azjatyckich, specjalność studia dalekowschodnie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, [online] https://wsmip.uj.edu.pl/documents/41658/17399888/Program%20DW%20I%20niestacjonarne.pdf.

Rudakowska A., Sinology in Poland: Epistemological Debates and Academic Practice, [w:] Sinology in Post-Communist States: Views from the Czech Republic, Mongolia, Poland and Russia, red. Shih Chin-yu, Hong Kong 2016.

Rudakowska A., The Study of China in Poland after World War II: Toward the “New Sinology”?, „The China Review” 2014, vol. 14, nr 2.

Security Dilemmas and Challenges in 21st Century Asia, red. O. Barbasiewicz, M. Grabowski, E. Trojnar, Berlin 2020.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, DzU 2018, poz. 1668.

Wang Yiwei, Inicjatywa „jeden pas i jedna droga”. Co rozwój Chin oznacza dla świata, Toruń 2016.

World Economic Outlook: Challenges to Steady Growth, International Monetary Fund, Washington DC 2018, [online] https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/09/24/world-economic-outlook-october-2018.

Xi Jinping, Secure a Decisive Victory in Building a Moderately Prosperous Society in All Respects and Strive for the Great Success of Socialism with Chinese Characteristics for a New Era, Delivered at the 19th National Congress of the Communist Party of China, Xinhua, 18 X 2017, [online] http://www.xinhuanet.com/english/download/Xi_Jinping%27s_report_at_19th_CPC_National_Congress.pdf.

Yendamuri P, Ingilizian Z., In 2020 Asia will have the world’s largest GDP. Here’s what that means, World Economic Forum, 20 XII 2019, [online] https://www.weforum.org/agenda/2019/12/asia-economic-growth/.

Zhang Chun, The Belt and Road Initiative and Global Governance in Transition, „China Quarterly of International Strategic Studies” 2017, vol. 3, nr 2.

Published

2020-10-01

How to Cite

Gacek, Łukasz, and Ewa Trojnar. 2020. “Fenomen studiów Nad Chinami W Instytucie Bliskiego I Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Politeja 17 (6(69):227-44. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.69.11.

Issue

Section

Studia interdyscyplinarne