Wojna sprawiedliwa versus wojna święta

Zagadnienia doktrynalne historycznej konfrontacji

Authors

  • Zbigniew Rau Uniwersytet Łódzki
  • Tomasz Tulejski Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.01

Keywords:

just war, holy war

Abstract

Just war versus holy war. The doctrinal issues of the historical confrontation

In the first part of their article, the Authors outline the relations between the meaning of realism, pacifism, and the notion of just war. They claim that the premises of realism and pacifism are included in the notion of just war and analyze the content of the latter as stated by the ancient as well as medieval Christian tradition. It includes the insights of Aristotle, Cicero, Augustine, Aquinas, and others. The notion of just war that all these thinkers supported had a universal dimension and combined the justified reasons for war, the way it should be conducted and its true end which was the lasting and just peace. The Authors indicate that in the Middle Ages this notion was radically challenged by the idea of holy war. The thinkers who promoted it (Guibert of Nogent, Robert the Monk, Bernard of Clairvaux) rejected the universal normative force of the notion of just war. In fact, they applied it exclusively to the relations among Christian nations. Those who were not Christians, that is, Muslims as well as pagans, were to be considered not the subjects of war efforts but rather their objects. As such, they were to be defeated and destroyed, as the Muslims confronted by the crusaders or to be converted to Christianity by force as the Northern and Eastern European pagans invaded by the Teutonic Order.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biographies

Zbigniew Rau, Uniwersytet Łódzki

Kierownik Katedry Doktryn Polityczno‑ Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, stypendysta i wykładowca uniwersytetów niemieckich, brytyjskich, amerykańskich i australijskich. Autor m.in.: The Reemergence of Civil Society in Eastern Europe and the Soviet Union; Contractarianism versus Holism. Reinterpreting Locke’s Two Treatises of Government; From Communism to Liberalism. Essays on the Individual and Civil Society; Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku; Forgotten Freedom. In Search of the Historical Foundation of Liberalism, a także tłumacz pierwszej polskiej edycji Dwóch traktatów o rządzie Johna Locke’a. Senator RP VI kadencji. Kierownik Centrum Myśli Polityczno‑Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a.

Tomasz Tulejski, Uniwersytet Łódzki

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Doktryn Polityczno‑Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz współpracownik Centrum Myśli Polityczno‑ Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a. Autor m.in. Od zasady użyteczności do demokracji. Filozofia polityczna Jeremy Benthama i Konserwatyzm bez Boga. Davida Hume’a wizja społeczeństwa państwa i prawa.

References

Arystoteles, Polityka, przeł. i oprac. L. Piotrowicz, wstęp K. Grzybowski, Wrocław 1953.
Google Scholar

Asbridge T., Pierwsza krucjata. Nowe spojrzenie, przeł. E. Jagła, Poznań 2006.
Google Scholar

Św. Augustyn, Epistola.
Google Scholar

Św. Augustyn, Państwo Boże, przeł. W. Kubicki, Kęty 2002, Biblioteka Europejska.
Google Scholar

Św. Augustyn, Przeciw Faustusowi, przeł. J. Sulowski, wstęp i oprac. W. Myszor, Warszawa 1991, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t. 55.
Google Scholar

Św. Bernard z Clairvaux, De laude novae militiae ad Mililtes Templi liber.
Google Scholar

Biblia Tysiąclecia.
Google Scholar

Cyceron, O powinnościach, przeł. W. Kornatowski, Warszawa 1960, Biblioteka Klasyków Filozofii.
Google Scholar

The Ethics of St. Augustine, ed. W. S. Babcock, Atlanta 1991.
Google Scholar

From Just War to Modern Peace Ethics, red. H.‑ G. Justenhoven, W. A. Barbieri Jr., Berlin–Boston 2012.
Google Scholar

Fulcher z Chartres, Carnotensis Historia Hierosolymitana.
Google Scholar

Gesta Francorum.
Google Scholar

Gilbert A., Democratic Individuality, Cambridge–New York 1990. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511607615
Google Scholar

Gratian, Decreta.
Google Scholar

Guibert of Nogent, The Deeds of God through the Franks. A Translation of Guibert de Nogent’s Gesta Dei per Francos, przeł. R. Levine, Woodbridge–Rochester 1997.
Google Scholar

Holmes R. L., On War and Morality, Princeton 1989. DOI: https://doi.org/10.1515/9781400860142
Google Scholar

Karoubi M. T., Just or Unjust War? International Law and Unilateral Use of Armed Force by States at the Turn of the 20th Century, Aldershot–Burlington 2004.
Google Scholar

Kennan G. F., Realities of American Foreign Policy, Princeton 1954.
Google Scholar

Kissinger H., Dyplomacja, przeł. S. Głąbiński, G. Woźniak, I. Zych, Warszawa 1996.
Google Scholar

Kornatowski W., Społeczno‑ polityczna myśl św. Augustyna, Warszawa 1965.
Google Scholar

Mattox J. M., Saint Augustine and the Theory of Just War, London–New York 2006.
Google Scholar

Mayer H. E., Historia wypraw krzyżowych, przeł. T. Zatorski, Kraków 2008, Biblioteka Historii Kościoła.
Google Scholar

Morgenthau H. J., Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace, New York 1954.
Google Scholar

Morris C., The Sepulchre of Christ and the Medieval West. From the Beginning to 1600, Oxford–New York 2005.
Google Scholar

Neff S. C., War and the Law of Nations. A General History, Cambridge–New York 2005. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511494253
Google Scholar

Norman R., Ethics, Killing and War, Cambridge–New York 1995. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511554568
Google Scholar

Robert of Reims, Robert the Monk’s History of the First Crusade, przeł. C. Sweetenham, Aldershot–Burlington 2005.
Google Scholar

Runciman S., Dzieje wypraw krzyżowych, t. 1: Pierwsza krucjata i założenie Królestwa Jerozolimskiego, przeł. J. Schwakopf, posł. B. Zientara, Warszawa 1997.
Google Scholar

Russell F. H., The Just War in the Middle Ages, Cambridge–New York 1975.
Google Scholar

Seckel E., Ueber Krieg und Recht in Rom, Berlin 1915.
Google Scholar

Stevenson W. R. Jr., Christian Love and Just War. Moral Paradox and Political Life in St. Augustine and His Modern Interpreters, Macon 1987.
Google Scholar

Teichman J., Pacifism and the Just War. A Study in Applied Philosophy, Oxford–New York 1986.
Google Scholar

Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 16: Miłość, przeł. A. Głażewski, bmw [ca 2007]. Tyerman Ch., God’s War. A New History of the Crusades, Cambridge 2006.
Google Scholar

Wielgus S., Teoria ius gentium w średniowiecznej Polsce. Geneza, historia, twórcy, oryginalność, główne problemy, „Człowiek w Kulturze” 1996, t. 8.
Google Scholar

Zavala S., The Defence of Human Rights in Latin America (Sixteenth to Eighteenth Centuries), Paris 1964.
Google Scholar

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Rau, Zbigniew, and Tomasz Tulejski. 2013. “Wojna Sprawiedliwa Versus Wojna święta: Zagadnienia Doktrynalne Historycznej Konfrontacji”. Politeja 10 (4(26):7-34. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.01.

Issue

Section

Articles