Dekolonialność a nuklearne dziedzictwo Czarnobyla

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.86.02

Keywords:

Ukraine, war, heritage, decoloniality, nuclear culture

Abstract

DECOLONIALITY AND THE NUCLEAR HERITAGE OF CHORNOBYL

In the early spring of 2022, images from the Chornobyl Exclusion Zone circulated around the world, awakening a dormant fear of the nuclear threat in Western societies. The reality of the unpredictability of the consequences of military action in the Zone unveiled new perspectives for interpreting the Chornobyl legacy in the context of causality – from the strategies of physical protection to deconstruction of existing narrations. The article aims to conceptualise the dissonances of the Chornobyl nuclear heritage in the optics of the postcolonial perspective. The discussion begins with a presentation of the main assumptions of critical heritage studies as a framework for a presentation of Chornobyl as a cultural nuclear heritage. The analysis of a case study offers an insight into the process of revisiting heritage in relation to changing socio-political conditions. It also contributes to the wider discussion on decoloniality of the post-soviet
world.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Aleksijewicz S., Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości, przeł. J. Czech, Wołowiec 2018.
Google Scholar

Aleksijewicz S., Krzyk Czarnobyla, przeł. L. Wołosiuk, Warszawa 2000.
Google Scholar

Andruchowycz J., Czarnobyl, mafia i ja, [w:] J. Andruchowycz, Ostatnie terytorium. Eseje o Ukrainie, przeł. O. Hnatiuk, K. Kotyńska, L. Stefanowska, Wołowiec 2002.
Google Scholar

Asadovskiy N., Zona otchuzhdeniya: kto i pochemu blokiruyet zakrytiye kriminal’nykh skhem v Chernobyle?, Antikor [Асадовский Н., Зона отчуждения: кто и почему блокирует закрытие криминальных схем в Чернобыле?, Антикор, 10 II 2020, [online] https://antikor.com.ua/articles/358008-zona_otchuhdenija_kto_i_pochemu_blokiruet_zakrytie_kriminaljnyh_shem_v_chernobyle.
Google Scholar

Auclair E., Fairclough G., Theory and Practice in Heritage and Sustainability: Between Past and Future, London–New York 2015.
Google Scholar

Banaszkiewicz M., Tourism and Heritage in the Chornobyl Exclusion Zone, London 2022, https://doi.org/10.4324/9781003189596.
Google Scholar

Banaszkiewicz M., The Transgressive Approach to the Dark Tourism Experience: Stalkerism in the Chernobyl Exclusion Zone, „Polish Sociological Review” 2022, vol. 219, no. 3, s. 519-522, https://doi.org/10.26412/psr219.05.
Google Scholar

Banaszkiewicz M., Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa, Kraków 2018.
Google Scholar

Banaszkiewicz M., Duda A., To Be a S.T.A.L.K.E.R.: On Architecture, Computer Games and Tourist Experience in the Chernobyl Exclusion Zone, [w:] Tourism Fictions, Simulacra and Virtualities, red. M. Gravari-Barbas, N.H.H. Graburn, J.-F. Staszak, London 2020, https://doi.org/10.4324/9780429278952-11.
Google Scholar

Bazhan O., Kohut A., Boryak H., Chornobyl’s’ke dos’je KGB: suspil’ni nastroji. CHAES u postavarijnyj period. Zbirnyk dokumentiv pro katastrofu na Chornobyl’s’kij AES, Kyyiv [Бажан O., Когут A., Боряк Г., Чорнобильське досьє КҐБ. суспільні настрої. ЧАЕС у поставарійний період. Збірник документів про катастрофу на Чорнобильській АЕС, Київ] 2019.
Google Scholar

Briukhovetska O., Nuclear Belonging. „Chernobyl” in Belarusian, Ukrainian (and Russian) Films, [w:] Contested Interpretations of the Past in Polish, Russian, and Ukrainian Film: Screen as Battlefield, red. S. Brouwer, Leiden 2016, https://doi.org/10.1163/9789004311749_008.
Google Scholar

Brown K., Czarnobyl. Instrukcje przetrwania, przeł. T.S. Gałązka, Wołowiec 2019.
Google Scholar

Carrigan M., Dark Tourism and Postcolonial Studies: Critical Intersections, „Postcolonial Studies” 2014, vol. 17, no. 3, https://doi.org/10.1080/13688790.2014.993425.
Google Scholar

Domaradzki J., Korupcja w Zonie, Licznik Geigera, 27 VII 2020, [online] https://licznikgeigera.pl/korupcja-w-zonie-felieton-jacka-domaradzkiego/.
Google Scholar

Dziedzictwo kulturowe w kontekście wyzwań zrównoważonego rozwoju, red. M. Pawleta, A. Marciniak, Kraków–Poznań 2021.
Google Scholar

The Future of the Soviet Past. The Politics of History in Putin’s Russia, red. A. Weiss-Wendt, N. Adler, Bloomington 2021, https://doi.org/10.2307/j.ctv21hrjhv.
Google Scholar

Gawroński S. i in., A Relic of Communism, an Architectural Nightmare or a Determinant of the City’s Brand? Media, Political and Architectural Dispute over the Monument to the Revolutionary Act in Rzeszów (Poland), „Arts” 2021, vol. 10, no. 1.
Google Scholar

Giblin J., Critical Approaches to Post-Colonial (Post-Conflict) Heritage, [w:] The Palgrave Handbook of Contemporary Heritage Research, red. E. Waterton, S. Watson, London 2015, https://doi.org/10.1057/9781137293565_20.
Google Scholar

Gundorova T., W jaki sposób peryferie rozmawiają między sobą albo teoria postkolonialna pozbawiona „Centrum”, „Porównania” 2014, vol. 15, https://doi.org/10.14746/p.2014.15.10879.
Google Scholar

Harrison R., Heritage: Critical Approaches, Abingdon 2012.
Google Scholar

Harrison R., Schofield J., After Modernity: Archaeological Approaches to the Contemporary Past, Oxford 2010.
Google Scholar

Head of State Signed a Decree on the Development of the Chernobyl Exclusion Zone, President of Ukraine, 10 VII 2019, [online] https://www.president.gov.ua/en/news/glavaderzhavi-pidpisav-ukaz-shodo-rozvitku-chornobilskoyi-z-56321.
Google Scholar

Heller M., Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, Kraków 2015.
Google Scholar

Higginbotham A., O północy w Czarnobylu. Nieznana prawda o największej nuklearnej katastrofie, przeł. R. Filipowski, Kraków 2019.
Google Scholar

Hundorova T., The Post-Chornobyl Library. Ukrainian Postmodernism of the 1990s., Academic Studies Press, 26 XI 2019, [online] https://www.academicstudiespress.com/ukrainianstudies/the-post-chornobyl-library, https://doi.org/10.1515/9781644692394.
Google Scholar

Kaspersky T., Radioactive Waste Challenge for European Integration and Enlargement: Soviet Nuclear Legacy in Central and Eastern Europe After 1989, EuropeNow, 7 V 2019, [online] https://www.europenowjournal.org/2019/05/06/radioactive-waste-challenge-for-european-integration-and-enlargement-soviet-nuclear-legacy-in-central-and-eastern-europeafter-1989/.
Google Scholar

Kirshenblatt-Gimblett B., Destination Culture. Tourism, Museums, and Heritage, Berkeley 2009.
Google Scholar

Klekot E., Polityczny wymiar dziedzictwa kultury, [w:] Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. 2: Pułapki kultury, red. G. Michałowska, J. Nakonieczna, H. Schreiber, Warszawa 2014, https://doi.org/10.31338/uw.9788323515180.pp.46-62.
Google Scholar

Kłopotliwe dziedzictwo? Architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce, red. J. Purchla, Ż. Komar, Kraków 2020.
Google Scholar

Kołodziejczyk D., Postkolonialny transfer na Europę Środkowo-Wschodnią, „Teksty Drugie” 2010, no. 5.
Google Scholar

Konior A., Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, Kraków 2021.
Google Scholar

Konwencja ramowa Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, Dz.U. 2023.396, Faro, 27 X 2005, [online] https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-ramowa-rady-europy-o-wartosci-dziedzictwa-kulturowego-dla-21801205.
Google Scholar

Kostin I., Johnson T., Czarnobyl. Spowiedź reportera, przeł. W. Melech, Warszawa 2019.
Google Scholar

Kronenberg M., Turystyka dziedzictwa przemysłowego – próba sprecyzowania terminologii, [w:] Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Praktyczna, Zabrze, 6-7 wrzesień [!] 2007, red. T. Burzyński, Katowice 2007.
Google Scholar

Labadi S., Rethinking Heritage for Sustainable Development, London 2022.
Google Scholar

Learning the Nuclear. Educational Tourism in (Post)Industrial Sites, red. N. Mažeikienė, Berlin 2021, https://doi.org/10.3726/9783631847343.003.0006.
Google Scholar

Liu Y., Dupre K., Jin X., A Systematic Review of Literature on Contested Heritage, „Current Issues in Tourism” 2020, vol. 24, no. 4, https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1774516.
Google Scholar

Memory and Change in Europe. Eastern Perspectives, red. M. Pakier, J. Wawrzyniak, New York 2018.
Google Scholar

Merta-Staszczak A., Niechciane dziedzictwo. Nieruchomości zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989, Warszawa 2018.
Google Scholar

Mignolo W., Local Histories/Global Designs. Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking, Princeton 2012, https://doi.org/10.23943/princeton/9780691156095.001.0001.
Google Scholar

Moniak A., Suszczewicz M., Przestrzeń kulturowa i niechciane dziedzictwo garnizonów poradzieckich na pograniczu Polski i Niemiec, „Turystyka Kulturowa” 2018, vol. 2, [online] http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/934.
Google Scholar

Petryna A., Life Exposed: Biological Citizens after Chernobyl, Princeton 2013, https://doi.org/10.23943/princeton/9780691151663.001.0001v.
Google Scholar

Plokhy S., Czarnobyl. Historia nuklearnej katastrofy, przeł. M. Fedyszak, Kraków 2020.
Google Scholar

Po Czarnobylu. Miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki, red. I. Boruszkowska i in., Kraków 2017.
Google Scholar

Portnov A., Memory Wars in Post-Soviet Ukraine (1991-2010), [w:] Memory and Theory in Eastern Europe, red. U. Blacker, A. Etkind, J. Fedor, New York 2013.
Google Scholar

Pres-relizy ta zvity – Obiznanist’ ukrayintsiv shchodo avariyi na Chornobyl’s’kiy AES, Kyyivs’kyy Mizhnarodnyy Instytut Sotsiolohiyi [Прес-релізи та звіти – Обізнаність українців щодо аварії на Чорнобильській АЕС], Київський Міжнародний Інститут Соціології, 10 V 2021, [online] https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1038&page=1.
Google Scholar

Pro deyaki pytannya rozvytku terytoriy, shcho zaznaly radioaktyvnoho zabrudnennya vnaslidok Chornobyl’s’koyi katastrofy, Verkhovna Rada Ukrayiny. Zakonodavstvo Ukrayiny [Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, Верховна Рада України. Законодавство України], 10 VII 2019, [online] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/512/2019#Text.
Google Scholar

Riabczuk M., Czternasta od końca. Opowieści o współczesnej Ukrainie, przeł. K. Kotyńska i in., Kraków 2022.
Google Scholar

Richter D., Chernobyl: A Stalkers’ Guide, London 2020.
Google Scholar

Rindzevičiūtė E., Nuclear Power as Cultural Heritage in Russia, „Slavic Review” 2021, vol. 80, no. 4, https://doi.org/10.1017/slr.2022.1.
Google Scholar

Said E.W., Culture and Imperialism, New York 2012.
Google Scholar

Sather-Wagstaff J., Heritage That Hurts: Tourists in the Memoryscapes of September 11, London 2016, https://doi.org/10.4324/9781315427539.
Google Scholar

Sekuła P., Czarnobyl. Społeczno-gospodarcze, polityczne i kulturowe konsekwencje katastrofy jądrowej dla Ukrainy, Kraków 2014.
Google Scholar

Sekuła P., Czarnobyl osłabił gospodarczo i propagandowo Związek Sowiecki, Licznik Geigera, 19 III 2018, [online] https://licznikgeigera.pl/pawel-sekula-czarnobyl-oslabil-gospodarczoi-propagandowo-zwiazek-sowiecki/.
Google Scholar

Sekuła P., Katastrofa w Czarnobylu. Ukraińcy wobec tragedii 1986 roku, Poznań 2022.
Google Scholar

Sekuła P., Likwidatorzy Czarnobyla. Nieznane historie, Warszawa 2019.
Google Scholar

Shcherbak I., Chernobyl: A Documentary Story, New York 1989.
Google Scholar

Smith L., Uses of Heritage, London 2006.
Google Scholar

Spivak G.Ch., A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present, Cambridge 2003.
Google Scholar

Stanton R., Stalker 2 Renamed Heart of Chornobyl to Reflect Ukrainian Spelling, PC Gamer, 14 III 2022, [online] https://www.pcgamer.com/stalker-2-renamed-heart-of-chornobyl-to-reflect-ukrainian-spelling.
Google Scholar

Stone P., Dark Tourism, Heterotopias and Post-Apocalyptic Places: The Case of Chernobyl, [w:] Dark Tourism and Place Identity. Managing and Interpreting Dark Places, red. L. White, E. Frew, London–New York 2013.
Google Scholar

Tlostanova M., Postsocialist ≠ Postcolonial? On Post-Soviet Imaginary and Global Coloniality, „Journal of Postcolonial Writing” 2012, vol. 48, no. 2, https://doi.org/10.1080/17449855.2012.658244.
Google Scholar

Wendland A.V., Nuclearizing Ukraine – Ukrainizing the Atom, „Cahiers du monde russe” 2019, vol. 60, no. 2-3, https://doi.org/10.4000/monderusse.11212.
Google Scholar

Wendland A.V., Zaporizhzhia as a Symbol: Russia Attacks Ukrainian Modernity, „Osteuropa” 2022, vol. 72, no. 6-8, https://doi.org/10.35998/oe-2022-0147.
Google Scholar

Wollentz G., May S., Holtorf C., Högberg A., Toxic Heritage: Uncertain and Unsafe, [w:] Heritage Futures. Comparative Approaches to Natural and Cultural Heritage Practices, red. R. Harrison i in., London 2020, https://doi.org/10.2307/j.ctv13xps9m.25.
Google Scholar

Xie P.F., Industrial Heritage Tourism, Blue Ridge Summit 2015, https://doi.org/10.21832/9781845415143.
Google Scholar

Zawiła M., Dziedziczynienie przedwojennych cmentarzy na terenach postmigracyjnych Polski, Kraków 2019.
Google Scholar

Published

2023-12-03

How to Cite

Banaszkiewicz, Magdalena. 2023. “Dekolonialność a Nuklearne Dziedzictwo Czarnobyla”. Politeja 20 (5(86):13-34. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.86.02.

Issue

Section

Upolitycznione dziedzictwo – wyzwania XXI wieku