(Post)pamięciowy aktywizm

Medialne praktyki oporu po rosyjskiej agresji na Ukrainę

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.84.05

Keywords:

subvertising, culture jamming, cultural memory, postmemory

Abstract

(POST)MEMORY ACTIVISM: MEDIA RESISTANCE PRACTICES AFTER RUSSIA’S INVASION OF UKRAINE

The military aggression of Russia against independent Ukraine has starkly exposed the naivety of the expression “never again,” which has been repeated for over eighty years. The bestiality exhibited by Russian soldiers and the cynical propaganda emanating from the Kremlin since the beginning of the invasion have resulted in both literal and symbolic resistance from the free world and a surge of international solidarity with Ukrainians, both online and off. Notably, there has been an increase in subvertising campaigns targeting brands that have failed to withdraw their products from Russia, as it signifies support for Russian war crimes. Vladimir Putin, often juxtaposed with Hitler as “Putler,” has emerged as a prominent figure on numerous posters, and murals and the butt of memes, while the Kremlin’s foreign policy has explicitly been labeled as Rashism. Active media users have creatively altered, reinterpreted, and enriched cultural texts, generating new content and meanings. The current article examines several examples of visual communication expressing resistance to the Russian regime and its war crimes, along with highlighting the involvement of institutions, brands and media that support it.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Sławomir Doległo, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Asystent w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, autor monografii Nie tak dawno, nie tak daleko. Strategie komunikacyjne miejsc pamięci Holocaustu (2019). Bada medialne i konsumpcyjne praktyki młodego pokolenia Polaków związane z pamięcią historyczną.

References

Assmann A., Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, przeł. P. Przybyła, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009.

Baudrillard J., Wojny w Zatoce nie było, przeł. S. Królak, Warszawa 2006.

Berger J., Which prosthetic? Mass Media, Narrative, Empathy and Progressive Politics, „Rethinking History” 2007, vol. 11 (4).

Bolter J.D., Grusin R., Remediation. Understanding of New Media, Cambridge 1999.

de Certeau M., Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2008.

Cywiński P.A., Gorsza od zapomnienia jest taka pamięć, która nie rozbudza w nas moralnego niepokoju, 27 I 2020, [online] https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,25639918,piotr-cywinski-gorsza-od-zapomnienia-jest-taka-pamiec-ktora.html.

Drozda J., Opór kulturowy. Między teorią a praktykami społecznymi, Gdańsk 2015.

Erll A., Kultura pamięci. Wprowadzenie, Warszawa 2018.

Grusin R.A., Premediation: Affect and Mediality After 9/11, Basingstoke 2010.

Hirsch M., Family Frames. Photography, Narrative and Postmemory, London 1997.

Hoskins A., O’Loughlin B., War and Media: The Emergence of Diffused War, Cambridge 2010.

Kamiński A., Kamienie na szaniec, Warszawa 1999.

Kaniowska K., Postpamięć, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa 2014.

Kaniowska K., Postpamięć, [w:] Pamięć. Rejestry i terytoria, red. P. Orłowska, Kraków 2013.

Kobielska M., Polska kultura pamięci w XXI wieku: dominanty. Zbrodnia katyńska, powstanie warszawskie i stan wojenny, Warszawa 2016.

Landsberg A., Prosthetic Memory. Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture, New York 2004.

Laruelle M., Is Russia Fascist? Unraveling Propaganda East and West, Ithaca NY 2021.

Lisowska-Magdziarz M., Znaki na uwięzi. Od semiologii do semiotyki mediów, Kraków 2019.

Mediation, Remediation and the Dynamics of Cultural Memory, red. A. Erll, A. Rigney, Berlin–New York 2009.

Napiórkowski M., Kod kapitalizmu. Jak „Gwiezdne wojny”, Coca-Cola i Leo Messi kierują twoim życiem, Warszawa 2019.

Napiórkowski M., Polityka pamięciowych analogii, „Res Publica Nowa” 2017, t. 229.

Polityka w sztuce, MOCAK, 28 IV 2022, [online] https://www.mocak.pl/polityka-w-sztuce.

Rigney A., Remembering Hope: Transnational Activism Beyond the Traumatic, „Memory Studies” 2018, vol. 11, no. 3.

Reuters Fact Check, Fact Check-Time magazine cover comparing Putin to Hitler was created by a graphic designer, 28 II 2022, [online] https://www.reuters.com/article/factcheck-time-magazine-hitler-putin-idUSL1N2V32V3.

Rewers E., Subwersyjny podmiot w ruchu, „Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka” 2010, t. 2 (64).

Skalska T., Pamięć protetyczna, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa 2014.

Szarecki A., Pop-protesty, [w:] Pamięć, wyobraźnia, praktyki oporu. Współczesna polska kultura wernakularna w perspektywie porównawczej, red. P. Dobrosielski, M. Napiórkowski, Warszawa 2021.

Published

2023-09-28

How to Cite

Doległo, Sławomir. 2023. “(Post)pamięciowy Aktywizm: Medialne Praktyki Oporu Po Rosyjskiej Agresji Na Ukrainę”. Politeja 20 (3(84):57-72. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.84.05.